Tag Archives: niego

5 pomyłek menedżera

Nierealistyczna ocena możliwości zespołu, brak elastyczności w wyborze metody działania i podejściu do jego realizacji, brak dobrej komunikacji i odwagi w podejmowaniu decyzji – każdy z tych pięciu grzechów głównych zarządzania projektami może przytrafić się nawet najbardziej doświadczonemu managerowi. Co

2011 dla polskiej przedsiębiorczości

Rok 2011 dla polskiej przedsiębiorczości może okazać się przełomowy. Jesteśmy bowiem świadkami niespotykanego jak dotąd boomu na zakładanie studenckich firm. I prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest dzień, w którym młody polski biznesmen będzie mógł bez żadnych kompleksów równać się z …

Top