Tag Archives: spo

Dobre praktyki Banku BGŻ wyróżnione

Dobre praktyki Banku BGŻ wyróżnione

Inicjatywy Banku BGŻ z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu zostały wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w  11. edycji raportu pt. “Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. 
Raport opisuje  najbardziej istotne wydarzenia, dobre praktyki firm i aktywności związane z obszarem …

Atomowy Autobus zaparkuje na Pomorzu. Nasz człowiek w stowarzyszeniu na rzecz budowy elektrowni jądrowej

Cztery miasta na Pomorzu odwiedzi Atomowy Autobus. W sobotę, 1 grudnia 2012 zaparkuje w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Zapraszamy wszystkich wątpiących, uczniów i studentów do rozmowy z ekspertami, którzy wiedzą o energii atomowej o wiele więcej niż przeciętny człowiek. Do obejrzenia

Finał projektu Best Agers na Politechnice Gdańskiej

Zachodzące w Polsce i w Europie zmiany demograficzne skutkują starzeniem się społeczeństwa. Z czasem również w województwie pomorskim coraz większą grupę będą stanowić osoby starsze. Przez dwa lata Politechnika Gdańska realizowała projekt Best Agers dedykowany wypracowaniu narzędzi aktywizacji grupy wiekowej

Powsta?o artystyczne graffiti promuj?ce ró?norodno?? w miejscu pracy

W pi?tek 20 lipca na budynku przy ul. Przybyszewskiego 20/24 namalowano graffiti promuj?ce ide? ró?norodno?ci w polskich firmach. Wydarzenie powsta?o z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a koncepcj? artystyczn? opracowa? Dariusz Paczkowski, dzia?acz spo?eczny, twórca street art i graffiti zaanga?owanego spo?ecznie

Top