praca

3 źródła finansowania dla początkującego przedsiębiorcy

3 źródła finansowania dla początkującego przedsiębiorcy

autorem artykułu jest Marcin Samsel


Jednym z istotnych aspektów, który należy rozważyć przed rozpoczęciem działalności, jest kwestia finansowa. Wielu początkujących przedsiębiorców ma innowacyjny pomysł, ale ma również duże trudności z pozyskaniem funduszy na jego zrealizowanie. Banki bardzo niechętnie oferują kredyty nowopowstałym firmom, dotacje unijne wiążą się z szeregiem formalności i długim czasem oczekiwania na decyzję, natomiast dotacje z Urzędu Pracy nie są zbyt wysokie. Poniżej przedstawię warte rozważenia źródła finansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.927175_weldingJednym ze źródeł są fundusze pożyczkowe współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Udzielają one pożyczek dla mikro lub małych przedsiębiorców, które nie mogą przedstawić wymaganych zabezpieczeń lub nie posiadają historii kredytowej.Oprocentowanie określa się na podstawie wysokości stopy bazowej, ustalanej przez Komisję Europejską, do której dodaje się marżę (określaną na podstawie poziomu przedstawionych zabezpieczeń). Od 1 stycznia 2009 r. stopa ta wynosi 6,78%. Do kosztów pożyczki należy także dodać pobieraną przez fundusz prowizję, która nie powinna przekroczyć 3% kwoty. Maksymalnie możemy wnioskować o 120 000 złotych. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 5 lat. W Polsce działa kilkadziesiąt funduszy, które współpracują z PARP, ale każdy oferuje nieco inne warunki udzielania pożyczek. Z aktualną listą funduszy pożyczkowych można zapoznać się na stronie PARP.Do osób bezrobotnych do 25 roku życia i osób bezrobotnych legitymujących się wyższym wykształceniem do 27 roku życia skierowany jest program ?Pierwszy Biznes? prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.W ramach tego programu możliwe jest otrzymanie pożyczki w kwocie nieprzekraczającej 40 tysięcy złotych. Maksymalny okres spłaty to 3 lata, możliwa jest także karencja spłaty do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest bardzo atrakcyjne ? wynosi zaledwie 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, przy czym od 27 listopada 2008 r. wynosi ona 6%. Pobierana jest również prowizja w wysokości 1% kwoty. Możliwe jest również umorzenie części kwoty pożyczki ? w przypadku, gdy zatrudnimy osobę bezrobotną na pełny etat na okres nie krótszy niż 12 miesięcy będzie to 30%, a przy dwóch lub więcej osobach 35%. Lista oddziałów i filii BGK obsługujących program ?Pierwszy Biznes? znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.Trzecim funduszem, z którego może skorzystać początkujący przedsiębiorca jest Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby otrzymać pomoc należy skontaktować się z najbliższą organizacją, która współpracuje z funduszem. Warto o nią zapytać w odpowiednim dla swojego miejsca Punkcie Konsultacyjnym lub Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości.FRP oferuje swoje usługi osobom, które należą do jednej z kategorii: bezrobotni, zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, ci, którzy otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacili tę pożyczkę bez opóźnień, ci, którzy uzyskali pożyczkę z FRP i spłacili lub spłacają ją bez opóźnień, absolwenci, podmioty gospodarcze, które zatrudniają do 10 osób bezrobotnych skierowanych przez PUP. FRP oferuje pożyczkę w wysokości do 20 tysięcy dolarów amerykańskich wg średniego kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki. Pożyczki są udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy z 3-miesięcznym okresem karencji w spłacie. W zależności od okresu spłaty oprocentowanie waha się w granicach 6?8%. Do absolwentów kierowana jest jeszcze bardziej korzystna oferta ? dla nich oprocentowanie będzie wynosić od 3% do 5%. Należy mieć przynajmniej 20% wkładu własnego. Pobierana jest także prowizja w wysokości do 3% kwoty pożyczki.

Marcin Samsel

Autor prowadzi stronę www.pieniadze-na-start.pl, na której znajdują się informacje o możliwościach finansowania dla osób rozpoczynających lub krótko prowadzących działalność gospodarczą.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy