pieniądze

40 tys. zł na własny biznes, dotacje Polska, małopolskie

Małopolska oferuje pieniądze i szansę założenia własnej firmy wszystykim młodym, którzy mają pomysł na biznes.

Rusza kolejna edycja projektu “Start w biznesie – nowe szanse nowe możliwości”. Projekt prowadzi Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Akademii Górniczo? Hutniczej w Krakowie oraz Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny sp. z o.o.

Celem projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest propagowanie idei przedsiębiorczości poprzez tworzenie systemu ułatwień dla powstawania mikroprzedsiębiorstw. W opinii jego autorów, zwłaszcza w kryzysie ludzie zamiast czekać, powinni mu przeciwdziałać. Także dzięki wsparciu na zakładanie wałasnej działalności gospodarczej.

Projekt chce wspomóc młodych ludzi, którzy czują w sobie “żyłkę” przedsiębiorczości i chcieliby powalczyć o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dlatego warunkiem jest wiek nie przekraczający 24. roku życia, stałe zameldowanie na terenie województwa małopolskiego w gminie wiejskiej, miejsko ? wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców oraz posiadanie statusu studenta/ucznia/słuchacza.

Rekrutacja do najnowszej odsłony projektu ruszy z dniem rusza z dniem 28 września. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 60 osób. Zajęcia organizowane będą w dni powszednie, co dwa tygodnie. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników opracuje biznesplan, który będzie poddany ocenie.

1123571_workerZ grupy 60 twórców biznesplanów zostanie wybranych 25 najlepszych. Otrzymają oni dofinansowanie inwestycyjne w kwocie maksymalnej 40 tys. zł. Od tych uczestników wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości 15 proc. kwoty dofinansowania o jaką będą się ubiegać.

Młodym przedsiębiorcom przyznane zostanie również dofinansowanie pomostowe w kwocie 800 zł na miesiąc na 6 lub 12 pierwszych miesięcy działalności. Wsparcie pomostowe może być przeznaczone np. na opłaty ZUS związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, najem lokalu. Ponadto uczestnicy wspierani będą usługami doradczymi zostaną także członkami Klubu Młodego Przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronie: www.przedsiebiorczosc.malopolska.pl

Na podst. Dziennik Politechniki Krakowskiej i inf. wł.

http://powroty.gov.pl/regiony/wydarzenia/t,Zdob%C4%85d%C5%BA%2040%20tys%20z%C5%82%20na%20w%C5%82asny%20biznes,rid,771.html

hastagi na stronie:

#e-projekt tychy #e-projekt tychy opinie #e projekt dotacje #eprojekt tychy #e projekt tychy opinie #e-projekt tychy dotacje unijne #dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2011 kraków #E-PROJEKT TYCHY BUDOWLANYCH 35

Similar Posts