praca Wiadomości branżowe

Ankieta ING: Bezrobocie groźniejsze od inflacji

Ryzyko bezrobocia pozostaje największym zagrożeniem dla naszych budżetów domowych, ale powszechne jest przekonanie o co najmniej utrzymaniu się inflacji w tym roku – wynika z ankiety ING.

W ankiecie ING zapytaliśmy naszych klientów, co jest największym zagrożeniem dla ich budżetu domowego. Podobnie jak rok temu, połowa respondentów wskazała na ryzyko utraty pracy lub problemy z jej znalezieniem. Na drugim miejscu pozostała inflacja, zdobywając ponad jedną trzecią głosów. Spójrzmy więc na dane z gospodarki – stopa bezrobocia po usunięciu wahań sezonowych od roku prawie stoi w miejscu, a średnia inflacja w pierwszym kwartale tego roku prawie nie różniła się od tej sprzed roku. Nasuwa się więc stwierdzenie, że sytuacja jest stabilna. Naszym zdaniem nie.

Na rynku pracy przygasł popyt na nowych pracowników, a obawy o bezrobocie są hamulcem dla podwyżek płac. Utrzymywanie się inflacji na wysokim poziomie powoduje, że gospodarstwa domowe oswajają się z nią i przestają liczyć na wyhamowanie wzrostu cen. To rzutuje na siłę nabywczą bieżących zarobków. Płace w przedsiębiorstwach rosły w 2011 roku o 0,6 pkt. proc szybciej niż ceny konsumenckie. W tym roku, poza styczniem, kroczyły w tempie równym inflacji a w kwietniu nawet niższym. Konsumenci mogą więc być zmuszeni do zużywania swoich oszczędności na bieżące potrzeby albo pogodzenia się niższą konsumpcją. To nie są oznaki stabilizacji.

Kolejne pytanie zadane naszym respondentom dotyczyło oczekiwań zachowania się cen w tym roku. Wyniki wskazują, że obawy o nasilenie się inflacji są mniejsze niż przed rokiem, ale wiara w wyhamowanie wzrostu cen jest niewielka. Trudno zignorować, że połowa zapytanych klientów ING obawia się w tym roku przyspieszenia inflacji, a jedna trzecia zakłada, że inflacja będzie się utrzymywać na obecnym poziomie. Dla porównania, z kwietniowych danych NBP wynika, że ok. jedna czwarta konsumentów wierzy w przyspieszenie inflacji, ale połowa spodziewa się jej stabilizacji.

Wybór czy większym zagrożeniem jest inflacja czy bezrobocie w pewnym sensie ma też przed sobą Rada Polityki Pieniężnej decydując o zmianach stóp procentowych. W naszej sondzie przewagę uzyskało bezrobocie, ale zadanie RPP nie jest tak proste – NBP nie może stosować równych wag dla kwestii bezrobocia i inflacji będąc konstytucyjnie zobowiązany do dbania o wartość polskiego pieniądza.

Ankieta została przeprowadzona w dniach 21  – 23 marca br.  wśród klientów ING Banku Śląskiego korzystających z systemu bankowości internetowej ING BankOnLine. Na oba zadane pytania uzyskaliśmy 7902  odpowiedzi.

Grzegorz Ogonek

Similar Posts