praca

Baza Wiedzy o Nowych Technologiach

Divante wraz z Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej przygotowało aplikację łączącą potrzeby wiedzy i biznesu. Od czerwca 2010 r. Ministerstwo Gospodarki uruchomi portal, który zapewni przedsiębiorcom dostęp do innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe.

Baza Wiedzy o Nowych Technologiach skierowana jest głównie do przedsiębiorców poszukujących krajowych rozwiązań innowacyjnych. Głównym celem projektu jest zebranie w jednym miejscu informacji o zasobach innowacyjnych jednostek badawczo – rozwojowych JBR.

Portal składa się z dwóch części: informacyjnej zawierającej głównie bazy wiedzy oraz integracyjnej, zawierającej narzędzia do kontaktów. ? Przedsiębiorcy mają możliwość przeglądania bazy oraz zgłaszania własnych zapytań. Firmy zainteresowane określoną ofertą po wcześniejszej rejestracji uzyskują dostęp do szczegółów oferty i z poziomu portalu nawiązują bezpośredni kontakt z instytutem, właścicielem projektu. Następnie następuje faza ustalania szczegółów ewentualnej współpracy przedsiębiorcy z instytutem, która dla zachowania poufności nie jest objęta procesem monitoringu ze strony systemu.

Baza jest prowadzona w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Jej konstrukcja i zakres informacji odpowiadają standardom Bazy Technologii prowadzonej przez sieć informacyjno-doradczą Komisji Europejskiej Europe Enterprise Network (EEN).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy