praca Wiadomości branżowe

Bezpieczeństwo pracy bez sztampy ? kampania ROCKSAFE

W dniach 12-23 marca w fabrykach ROCKWOOL Polska odbyła się nietypowa kampania ROCKSAFE, dotycząca warunków oraz bezpieczeństwa pracy. W Cigacicach i Małkini zainteresowani wzięli udział w szkoleniach i konkursach BHP. Cała kampania prowadzona była pod hasłem: Tutaj pracuję bezpiecznie.

Akcja ROCKSAFE zaangażowała ponad połowę pracowników fabryk ROCKWOOL Polska. Rywalizowali ze sobą drużynowo w zadaniach kreatywnych, niesieniu pierwszej pomocy czy konkursie z bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dla urozmaicenia, zatrudnieni brali również udział w pokazach sprzętu do pracy na wysokości oraz w ćwiczeniach praktycznych z jego wykorzystaniem. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała również specjalną na tę okazję prezentację.

W kampanii nie zabrakło inicjatyw przygotowanych specjalnie dla dzieci. „Moja mama, mój tata pracują bezpiecznie” to konkurs plastyczny, w którym najmłodsi przedstawiali w barwny i ciekawy sposób to, czym dla nich jest bezpieczeństwo pracujących rodziców. Napłynęło kilkadziesiąt prac, w których dzieci z pomocą rodziców przedstawiły co rozumieją pod pojęciem bezpiecznej pracy.

Wewnętrzna kampania BHP dla pracowników ROCKWOOL Polska stała się jednocześnie okazją do podjęcia działań kontrolnych i sprawdzenia dokumentacji działowej oraz pracowniczej: badań lekarskich, szkoleń, instrukcji pracy. Pozwoliła na przegląd warunków pracy w fabrykach i na przeprowadzenie audytu BHP. „Kampania Rocksafe, prowadzona w naszych fabrykach ugruntowała zdobywaną na bieżąco wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa – wyjaśnia Andrzej Wiater, Starszy Specjalista ds. BHP P.POŻ ROCKWOOL Polska – Człowiek i jego zdrowie są dla nas najważniejsze Dlatego na bieżąco, oprócz bardzo istotnej edukacji, wprowadzamy również szereg procedur i systemów pozwalających w jeszcze większym stopniu zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy.Dowodem tego jest spadający procent wypadków i zdarzeń niebezpiecznych w naszych fabrykach.

ROCKSAFE wpisuje się tym samym w planowane na 2012 rok wdrożenie pięciu podstawowych standardów bezpieczeństwa, mających zapewnić: środki zapobiegające wypadkowi w miejscu pracy, system blokad uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie się maszyn, zamknięte przestrzenie dla prac, podczas których występuje ryzyko urazu, sprzęt ochrony osobistej oraz pozwolenia specjalne na prace szczególnie niebezpieczne. Ten wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo ludzi i zminimalizowanie zagrożeń, na które narażeni są pracownicy wynika z kompleksowego podejścia firmy ROCKWOOL do spraw odpowiedzialności społecznej.

Na efekty nie trzeba długo czekać. Dzięki podjętym działaniom, fabryka w Cigacicach co roku redukuje stopę frekwencji wypadków, a także wskaźnik ich ciężkości. Stawia ją to w grupie najbardziej bezpiecznych zakładów w koncernie ROCKWOOL.

Osiągnięte wyniki to również efekt wdrażanych pomysłów proponowanych przez samych pracowników. To oni, podczas codziennej pracy najdokładniej identyfikują potencjalne zagrożenia i raportują niebezpieczne sytuacje. „Tylko w 2011 roku otrzymaliśmy blisko 100 zgłoszeń konkretnych rozwiązań w ramach konkursu „Popraw warunki pracy sobie i innym” – mówi Wiater – „Im lepiej będziemy potrafili identyfikować zagrożenia i podejmować właściwe działania, tym większą mamy szansę obniżyć liczbę wypadków”.

hastagi na stronie:

#jobpilotpl com

Similar Posts