praca Wiadomości branżowe

Bezpiecznie i z troską o środowisko ? tak jest w Nestlé

Nestlé Polska S.A. promuje wśród pracowników 6 dobrych zasad. Projekt jest elementem globalnej strategii Nestlé Safety, Health & Environment (SHE), która zakłada prowadzenie działalności z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz w trosce o środowisko naturalne (A passion to deliver Zero harm to People and the Environment).

W ramach realizacji SHE w Polsce firma wprowadziła logo DOBRO ? którego rozwinięciem jest hasło: dbaj o bezpieczeństwo, respektuj otoczenie, promujące 6 dobrych zasad:

1. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.
2. Zachowuj się bezpiecznie i z troską o środowisko.
3. Gdy zauważysz sytuację lub zachowanie potencjalnie niebezpieczne, zareaguj: zgłoś lub interweniuj.
4. Oceniaj ryzyko. Powstrzymuj się od działań, których skutków nie jesteś pewien lub stwarzających zagrożenie.
5. Utrzymuj swoje miejsce pracy bezpieczne, w należytym porządku. To należy do Twoich obowiązków.
6. Dbaj o środowisko, mając na względzie jego wyczerpujące się zasoby. Poinformuj, jeśli zauważysz ich marnowanie lub inne szkody w środowisku. Jeśli możesz, staraj się im zapobiec.

? Dobre zasady mają stanowić swego rodzaju kodeks, przypominający pracownikom jak zachowywać się w miejscu pracy i poza nią. Głównym przesłaniem jest nie szkodzić sobie i innym, dbać o środowisko, mając na uwadze jego ograniczone zasoby, wystrzegać się potencjalnie niebezpiecznych działań oraz reagować, gdy widzimy zagrożenie względem środowiska czy bezpieczeństwa tam, gdzie nie dostrzegają go pozostali. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje zachowanie, ale również za postępowanie tych, na których mamy wpływ ? naszych kolegów, ale również znajomych czy członków rodziny. Bądźmy ambasadorami DOBRA! ? mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w Nestlé Polska S.A.

Bycie odpowiedzialnym pracodawcą to jeden z 5 obszarów strategii biznesowej Nestlé. Zgodnie z nią firma dąży do tworzenia bezpiecznego miejsca pracy, które inspiruje pracowników i buduje dobre relacje. Dzięki podejmowanym działaniom liczba wypadków w Nestlé Polska nieustannie spada. Firmie zależy nie tylko na utrzymaniu tej tendencji, ale przede wszystkim na zredukowaniu ich liczby do zera.  Poza strategią SHE Nestlé wdraża we wszystkich swoich fabrykach System BBS (Behavioral Based Safety). Pozwala on na regularne diagnozowanie zagrożeń i wprowadzanie najlepszych możliwych rozwiązań, które zmieniają podejście pracowników do kwestii bezpieczeństwa i podnoszą jego poziom. W ramach BBS od 2008 r. w zakładach produkcyjnych Nestlé w Polsce prowadzony jest program rozmów SUSA (Safe and Unsafe Acts ? Bezpieczne i Niebezpieczne Zachowania).

Według danych GUS w 2011 roku liczba wypadków przy pracy, osób pracujących w całej gospodarce narodowej, wyniosła 97 223 i wzrosła o 3 000 w stosunku do 2010 roku*. Badania dowodzą, że według 84% menedżerów można było ich uniknąć**.

Firma podejmuje również szereg działań w trosce o środowisko naturalne. Celem przyjętym przez Nestlé w ramach strategii Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV) do 2013 roku jest m.in. redukcja do zera odpadów kierowanych na składowisko z wyłączeniem odpadów komunalnych. Ponadto firma popularyzuje proekologiczne nawyki, realizując coroczne szkolenia wewnętrzne z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w tym segregacji odpadów. Dobre zasady (punkt 2. i 6.) są kolejnym narzędziem, mającym pomóc w realizacji polityki proekologicznej Nestlé w Polsce.


[**] Badanie przeprowadzone przez DuPont i jego jednostkę biznesową DuPont Sustainable Solutions, wśród liderów i menedżerów 300 wiodących firm w całej Europie. W Polsce badaniami zostało objętych 50 firm, głównie z branży produkcji przemysłowej.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy