Wiadomości branżowe

Biometria w służbie bezpieczeństwa

Biometria to jedna z najbardziej perspektywicznych technologii informatycznych. Rozwiązania oparte na biometrii bardzo szybko zyskują popularność, a na rynku usług biometrycznych rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.

Biometria to jedna z najbardziej perspektywicznych technologii informatycznych. Rozwiązania oparte na biometrii bardzo szybko zyskują popularność, a na rynku usług biometrycznych rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Czym jest  biometria i dlaczego jest coraz bardziej rozpowszechniona?

Biometria – w szerokim znaczeniu – jest to technika pomiarów istot żywych. W wąskim zaś, obecnie używanym najczęściej w szczególności w IT, jest to technologia automatycznego rozpoznawania człowieka w oparciu o analizę jego unikalnych cech. Zarówno fizycznych, takich jak układ linii papilarnych, wygląd twarzy i tęczówki, jak i cech jego zachowania, takich jak sposób podpisywania się czy mówienia. Lista unikalnych cech każdego człowieka jest jednak o wiele dłuższa.

Najszerzej rozpowszechnioną technologią biometryczną jest rozpoznawanie linii papilarnych. Jednakże metodyka stosowana przez organy śledcze, stosujące tą biometrię do walki z przestępczością, różni się zasadniczo od tej stosowanej przez przedsiębiorstwa prywatne. Drugą najczęściej stosowaną metodą jest rozpoznawanie twarzy na podstawie jej kształtu – na te usługi przypada ok. 15-20 proc. rynku. Jest to technologia szczególnie przydatna w systemach obsługujących paszporty biometryczne i innych elektronicznych dokumentach potwierdzających tożsamość człowieka. Trzecie miejsce zajmują dwie rzadziej, póki co, stosowane technologie – rozpoznawanie tęczówki oraz geometrii dłoni.

Zalety biometrii

Przyczyn popularności technologii biometrycznych jest wiele – są one uniwersalne, bezpieczne, wydajne oraz komfortowe w użyciu. W przeciwieństwie do haseł lub osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN), dane biometryczne nie mogą być także zapomniane lub zagubione. Linie papilarne, obraz tęczówki i siatkówki oka, rysy i rozkład temperatury twarzy, nosa i uszu –  te cechy są unikalne i uważa się, że z upływem czasu pozostają niezmienione. W tym przypadku człowiek występuje w roli biologicznego klucza.

Należy jednak pamiętać, że dane biometryczne to także dane. Przy nieprawidłowym stosowaniu, są one, podobnie jak np. numery kart kredytowych, zagrożone kradzieżą. Dlatego należy zadbać o ich bezpieczeństwo, odpowiednio projektować systemy biometryczne, a użytkownicy powinni być świadomi istniejących zagrożeń. Należy również posiadać wiedzę, na jakie aspekty bezpieczeństwa systemów biometrycznych należy zwracać uwagę przy ich doborze i włączaniu w procesy uwierzytelnienia, aby niemożliwe było wykorzystanie nielegalnie pozyskanych danych biometrycznych.

Szerokie zastosowania technologii biometrycznych

Jako pierwsi rozwiązania biometryczne zaczęły stosować organy ścigania – możliwość porównywania linii papilarnych zrewolucjonizowała pracę policji. Stopniowo zakres stosowania technologii biometrycznych rozszerzył się i objął wiele innych, „zwyczajnych” dziedzin życia – od bezpieczeństwa informacji i kontroli dostępu, poprzez handel, finanse i  systemy płatności, aż po edukację oraz ochronę zdrowia. Dziś dzięki biometrii możemy kontrolować dostęp do pomieszczeń, komputerów i aplikacji, rozpoznawać osoby poszukiwane, rejestrować czas pracy, autoryzować dostęp do bankomatów, telefonów komórkowych czy domowych sieci alarmowych.

Rozwiązania biometryczne z dużym powodzeniem stosowane są także na lotniskach. Od 2006 roku na londyńskim lotnisku Heathrow działa biometryczna odprawa pasażerów wykorzystująca rozpoznawanie tęczówki. Natomiast Australia zdecydowała się na wprowadzenie systemu automatycznego rozpoznawania twarzy, z którego korzysta obecnie 98 proc. osób przekraczających australijską granicę. Zastosowanie technologii biometrycznej pozwoliło skrócić czas odprawy, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, do kilkunastu lub nawet kilku sekund.

Skalę zastosowań biometrii doskonale obrazuje przykład miasteczka Leon w Meksyku. W 2010 roku, zostało ono pierwszym na świecie miastem, w którym bezpieczeństwo jest zapewniane poprzez technologie  biometryczne.  Duże detektory, przy wykorzystaniu podczerwieni, mogą śledzić aż za 50 osobami na minutę, nawet jeśli te poruszają się z prędkością  półtora metra na sekundę. Na podstawie rozpoznania tęczówki można wypłacać pieniądze z bankomatów, potwierdzać tożsamość w szpitalu i dokonywać wielu innych przyziemnych czynności, jak np. podróż transportem miejskim.

O wdrożeniu rozwiązań biometrycznych powinny pomyśleć te przedsiębiorstwa i organy państwowe, których działalność związana jest z ochroną zasobów, gdzie wyciek informacji może doprowadzić do poważnych skutków – są to banki, firmy ubezpieczeniowe, audytorskie, konsultingowe, czyli cały sektor finansowy i instytucje rządowe – mówi Adam Czajka, kierownik Studiów podyplomowych „Bezpieczeństwa systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi” – Warto wdrożyć system kontroli dostępu do biura, jego sieci komputerowych, baz danych, a z takimi zadaniami najlepiej radzą sobie systemy biometryczne, których zastosowanie staje się standardem w świecie biznesu. Przy umiejętnym zastosowaniu biometrii technologia ta daje wysoki poziom bezpieczeństwa jednocześnie znacznie zwiększając wygodę użytkowników – dodaje.

Specjaliści od biometrii poszukiwani

Eksperci przewidują, że w przyszłości  nastąpi  duży wzrost praktycznych zastosowań biometrii. A to oznacza, że rynek usług biometrycznych będzie rósł. Już dziś  ponad 600 polskich przedsiębiorstw wdrożyło technologie biometryczne, które mają poprawić bezpieczeństwo oraz pomóc lepiej kontrolować  czas pracy w firmach. Liczba ta ma jednak wzrastać o kilkadziesiąt procent rocznie.

Coraz powszechniejsze zastosowanie biometrii wymagać także będzie wykwalifikowanych pracowników, którzy dysponować będą niewątpliwie specjalistyczną wiedzą. Dlatego w ostatnim czasie powstają kierunki, mające kształcić przyszłych specjalistów w dziedzinie biometrii i bezpieczeństwa systemów.  Nowe podyplomowe studia Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi uruchomiła Politechnika Warszawska.

To jedyne znane nam studia, które obejmują tak szeroki wachlarz zagadnień. W programie poruszone są takie zagadnienia jak: biometryczne systemy uwierzytelnienia wykorzystujące m.in. odciski palców, wygląd tęczówki, twarzy czy podpis odręczny; bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym kontrola dostępu, bezpieczeństwo fizyczne, kryptologia, bezpieczeństwo aplikacji; testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych; testowanie systemów biometrycznych oraz zarządzanie bezpieczeństwem mówi Adam Czajka.

Rekrutacja na nowy kierunek potrwa do 30 września. Koszt studiów wynosi 7 500 zł (kwotę można rozłożyć na raty). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.bezpieczenstwobiometria.org.pl/.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy