praca

Brak praktyki osłabia zdolność uczenia się

Populacja Unii Europejskiej w wieku produkcyjnym ma zmaleć do roku 2030 o 9% a eksperci przewidują, że spadek dotyczyć będzie także wykwalifikowanej siły roboczej. Nowe

Populacja Unii Europejskiej w wieku produkcyjnym ma zmaleć do roku 2030 o 9% a eksperci przewidują, że spadek dotyczyć będzie także wykwalifikowanej siły roboczej. Nowe badania wskazują, że zwiększenie zatrudnienia wśród starszej części społeczeństwa w wieku produkcyjnym jest sposobem na zrównoważenie skutków starzenia się i redukcji siły roboczej. Naukowcy z Jacobs University w Niemczech i Adecco Institute w Wlk. Brytanii doszli do wniosku, że choć starsi pracownicy stają się mniej “interesujący inwestycyjnie” dla przedsiębiorstw, posiadają w istocie równie duże zdolności doskonalenia swoich umiejętności co ich młodsi koledzy.

Istnieją co najmniej dwa czynniki, które utrudniają integrację ludzi starszych z populacją produkcyjną: brak odpowiednich programów kształcenia ustawicznego, które skłaniałyby starszych wiekiem pracowników do utrzymania swojej motywacji, wydajności i sprawności oraz stereotypy związane z wiekiem.

20090723_3Według naukowców w szkoleniach na terenie UE uczestniczy 25% pracowników w wieku 55-64 lata i 34% całej populacji pracującej. Niedawne badania pokazują jednak, że 50% starszych wiekiem pracowników chętnie edukowałoby się dalej, aby poprawić swoje umiejętności i perspektywy zawodowe.

Skoro starsi pracownicy posiadają chęć i potencjał, to dlaczego firmy nie są skore do inwestowania w nich, a konkretnie w ich szkolenia? Jak mówią naukowcy, w firmach panuje przekonanie, że większość możliwości kognitywnych zanika wraz z wiekiem. Przedsiębiorstwa postrzegają starszych pracowników jako mających trudności z nauką, elastycznością i obsługą komputera, uzyskujących przez to słabe wyniki na szkoleniach.

Różnica w postrzeganiu starszych i młodszych pracowników w kontekście firmy polega na tym, że ci pierwsi powinni odznaczać się wyższym morale zawodowym, świadomością wagi jakości i lojalnością, podczas gdy ci drudzy powinni być bardziej elastyczni i cechować się większym potencjałem uczeniowym oraz kreatywnością.

W badaniach prowadzonych przez naukowców z Jacobs University punktem na niekorzyść starszych pracowników było to, iż mają oni “materiał niewyuczony do nauczenia”. Umiejętności uczeniowe oraz wiedza mogą z czasem maleć, jak twierdzą naukowcy, dodając że starsi pracownicy odczuwają obawy przed uczeniem się nowych rzeczy i niepewność co do swoich zdolności szkoleniowych oraz wiedzy.

Problem braku szkoleń dotyka starszych pracowników, kiedy ich zdolność przyswajania informacji oraz czas reakcji spowalniają a mobilność i wydajność w czasie spadają. Według naukowców tego typu umiejętności wymagają “płynnej inteligencji”. Inteligencja płynna – umiejętność odnajdywania znaczenia w chaosie i rozwiązywania nowych problemów – słabnie wraz z wiekiem, ustępując miejsca inteligencji skrystalizowanej, która zasadza się na sprawności w wykorzystywaniu swoich umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia.

Najnowsze badania pokazują, że głównym źródłem problemu z potencjałem uczeniowym jest brak praktyki, a nie starzenie się. Jak twierdzi zespół badawczy, jeśli mózg jest trenowany regularnie, uczenie się jest możliwe bez względu na wiek człowieka.

“Jednym z najważniejszych wyzwań XXI w. dla Europy jest reagować na zmiany demograficzne poprzez lepszą integrację starszych pracowników z rynkiem pracy, tak samo jak dbać o młodych” – wyjaśnia dr opieki medycznej Wolfgang Clement, prezes Adecco Institute i były niemiecki minister gospodarki i pracy.

“Warunkiem wstępnym integracji starszych pracowników jest utrzymanie i rozwijanie ich zdolności do pracy poprzez umożliwienie im opanowywania nowych umiejętności w ciągu całej kariery zawodowej. Dotyczy to tak samo pracowników jak i firm, ponieważ tylko w niewielkiej ich części uważa się, że starsi wiekiem [są zainteresowani] i zdolni do udziału w szkoleniach” – dodaje.

“Powszechne negatywne stereotypy dotyczące wieku, w większości bezpodstawne, zniechęcają pracowników i przedsiębiorstwa do inwestycji w kształcenie ustawiczne oraz opracowywanie metod szkoleniowych specjalnie dla potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych.”

W ostatecznym rozrachunku starsi wiekiem pracownicy bardzo skorzystaliby na regularnych szkoleniach, a przedsiębiorstwa na tym, że pracownicy – tak młodsi, jak i starsi – pozostają skoncentrowani na pracy i zmotywowani.

Więcej informacji:

Jacobs University:
http://www.jacobs-university.de/

Adecco Institute:
http://institute.adecco.com/

Teksty pokrewne: 29268

Kategoria: Różne
Źródło danych: Adecco Institute
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Adecco Institute.
Indeks tematyczny: Edukacja, szkolenie; Zatrudnienie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 31061

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy