praca

Country Silver dla studentki WSIiZ

7 maja 2009 roku z rąk Rektora WSIiZ, Prof. Tadeusza Pomianka, nagrodę, dyplom i list gratulacyjny odebrała Pani Iwona Kucharyk. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas Kolegium Rektorskiego. Powód obecności tak zacnego grona był uzasadniony.

Syndyk Egzaminacyjny Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications, uhonorował studentkę WSIiZ srebrnym medalionem.

p_logoPani Iwona Kucharyk spośród wszystkich zdających egzamin LCCI IQ w Polsce w 2008 roku uzyskała drugą najwyższą ocenę z egzaminu English for Business Level 2 i otrzymała medalion Country Silver 2008.

– Jestem szczęśliwa z powodu otrzymania tego wyróżnienia, ale wcale nie zamierzam osiadać na laurach. Chciałabym wziąć udział w konkursie Business English organizowanym przez LCCI IQ oraz zdać w przyszłym roku Egzamin English for Business Level 3 i wygrać w światowej edycji – planuje Pani Iwona. Jest wdzięczna swoim wykładowcom, którzy bardzo dobrze przygotowali ją do zmagań. – Cieszę się razem z moją podopieczną i miło mi, że po raz kolejny ktoś z naszej uczelni zdobywa tak wysokie miejsce w rankingu LCCI IQ – dodaje Pani Alicja Mazurkiewicz, Koordynator Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ przy Centrum Języków Obcych WSIiZ.

Egzamin English for Business jest najpopularniejszym egzaminem języka angielskiego specjalistycznego w Polsce i jest przeprowadzany na 5 poziomach (preliminary, 1, 2, 3, 4). Składa się z części pisemnej, ustnej i części sprawdzającej słuchanie.

Wszystkie części egzaminu są oceniane i weryfikowane przez egzaminatorów w Wielkiej Brytanii.
LCCI IQ przyznaje corocznie dwie najwyższe nagrody (złoty i srebrny medalion) w każdej kategorii egzaminu.

– Pragnę przypomnieć, że nie są to pierwsze medaliony na WSIiZ. Najlepsze wyniki w kategorii English for Business Two zdobyły: Pani Elżbieta Tarnawska, złoty medalion w 2003, Pani Joanna Poczynek, srebrny medalion w 2003 i Pani Magdalena Ulman, srebrny medalion w 2006 – cieszy się Pan Jerzy Czyżowski, Dyrektor Centrum Języków Obcych WSIiZ.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy