pieniądze

Debiut EGB Investments S.A. na NewConnect

29 września o godzinie 11.25 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, miało miejsce uroczyste pierwsze notowanie EGB Investments S.A. na rynku NewConnect. Prawa do

29 września o godzinie 11.25 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, miało miejsce uroczyste pierwsze notowanie EGB Investments S.A. na rynku NewConnect. Prawa do akcji (PDA) EGB Investments wzrosły na debiucie o prawie 36% do 2,65 zł. Krótko po otwarciu kurs przekroczył 3 zł, co stanowiło wzrost o 54% do ceny odniesienia ustalonej na poziomie 1,95 zł.

EGB Investments S.A. jest 61-szą firmą, która w tym roku zadebiutowała na alternatywnym rynku GPW i 164-tą notowaną na NewConnect.

“Zrealizowaliśmy dziś z sukcesem jeden z elementów planu strategicznego EGB Investments na 2010 rok – debiut na rynku NewConnect. Wejście na rynek alternatywny pozwoli spółce na pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji kolejnych założeń strategicznych, a w perspektywie, do 2012 roku, debiut na rynku głównym GPW” ? powiedział Krzysztof Matela, prezes zarządu spółki tuż po uroczystości debiutu.

EGB Investments działa od 1995 roku. Prowadzi działalność w branży windykacyjnej, specjalizując się w zarządzaniu pakietami wierzytelności w stosunku do znacznej liczby dłużników. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest egzekwowanie należności z tytułu wystawionych faktur i rachunków, nieuregulowanych kredytów bankowych, pożyczek, obowiązkowych ubezpieczeń, regresów, a także innych roszczeń spółki oraz jej klientów.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii F wynosi 3,9 mln zł.
Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=59462629

A to już wiesz?  Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy