pieniądze

EGB Investments SA – zakończona oferta private placement

EGB Investments S.A. sukcesem zakończyła ofertę private placement. Pozyskane środki zamierza przeznaczyć na dalsze zwiększanie skali działalności.

EGB Investments S.A. jest jedną z najdłużej działających na rynku firm sektora zarządzania wierzytelnościami. 2 września br. Spółka zakończyła zrealizowaną we współpracy z Autoryzowanym Doradcą Capital One Advisers, ofertę private placement dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, podczas której łącznie złożono zapisy na ponad 4 800 000 akcji. Stanowiło to ponad 8 krotną nadsubskrypcję w stosunku do pierwotnie zakładanej wielkości emisji, która miała wynosić 582 000 akcji.

?Tak duże zainteresowanie akcjami naszej Spółki to dla nas kolejny pozytywny sygnał. Nie zawiedli inwestorzy indywidualni. Pozyskaliśmy również dwóch dużych inwestorów instytucjonalnych ? towarzystwa funduszy inwestycyjnych.? ? mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.

Redukcja w odniesieniu do zapisów jednego z inwestorów instytucjonalnych wyniosła 63%, natomiast w stosunku do inwestorów indywidualnych i drobnego inwestora instytucjonalnego (przyjęto zapisy na kwotę powyżej 49 999 zł) wyniosła niemal 80%.

Ze względu na specyfikę cyklu koniunkturalnego perspektywy rozwoju są dla EGB Investments S.A. są bardzo korzystne. Potwierdziło je olbrzymie zainteresowanie prywatną emisją akcji. Z tego względu, walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o zwiększeniu wielkości emisji do maksymalnego poziomu 2 000 000 akcji i tyle ostatecznie objęli inwestorzy przy cenie za akcję 1,95 zł. Debiut EGB Investments S.A. na rynku NewConnect przewidywany jest pod koniec września b.r. Dalszy rozwój i wzrost kapitalizacji Spółki ma pozwolić jej na wejście w niedługim czasie na główny parkiet GPW.
Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=783526532

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #adaj   #banki   #banków   #bran   #cych   #cz   #czyli   #danych   #Dzisiaj   #eksperci   #enie