praca Wiadomości branżowe

Eksperci podsumowują polską prezydencję w Unii

17 października Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała konferencję podsumowującą dotychczasowe działania i osiągnięcia w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

– Jesteśmy już prawie na półmetku polskiej prezydencji. Realizowane w jej ramach przedsięwzięcia to doskonała okazja do promocji naszego kraju – podkreśla Dominik Łazarz, dyrektor RCIE.

Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego przybliżyła inicjatywę Partnerstwa Wschodniego, zapoczątkowaną przez Polskę i Szwecję w celu wypracowania ułatwień wizowych, współpracy handlowej i pomocy ekonomicznej dla państw takich jak: Ukraina, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja i Mołdawia. Przekonywała, że Partnerstwo Wschodnie jest niezwykle istotnie dla polskiej prezydencji. Podkreśliła bardzo mocno fakt, że państwa wchodzące w skład PW to kraje sąsiadujące z Polską i powinniśmy zadbać o dobrą współpracę.

– We wrześniu w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli 33 państw, w tym 6 państw wschodnioeuropejskich, na którym omówiono strategiczne decyzje odnośnie funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego. Przeanalizowano polityczne i gospodarcze kwestie współpracy, inicjatywy współdziałania parlamentarnego i pozarządowego oraz finansowanie Partnerstwa Wschodniego. W tej chwili trwają dyskusje dotyczące podpisania przez Polskę umowy stowarzyszeniowej z Ukraińcami – mówi Łukacijewska.

Posłanka podkreśliła, że przyszłością krajów Unii i Partnerstwa Wschodniego są młodzi ludzi, którzy mają wielką misję do spełnienia. – Spotkania, konferencje, wymiana doświadczeń i wiedzy, warto angażować się w takie inicjatywy – podkreśla posłanka.

Komisja Europejska jako jedna z instytucji UE zaangażowała się w realizację przedsięwzięć promujących polską prezydencję. O akcjach happeningowych, a także o oficjalnych spotkaniach na szczeblu europejskim mówił Rafał Rudnicki z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zwrócił szczególną uwagę na te skierowane do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak m.in.: Forum Pro100 do Prezydencji, Forum Jednolitego Rynku, Europejskie Dni Rozwoju.

– W dniach od 3 do 10 listopada planujemy Akcję Powrót do szkoły. Urzędnicy instytucji UE odwiedzą ukończone przez siebie szkoły, stając się „ambasadorami jednego dnia” przybliżającymi uczniom Unię – zapowiada Rafał rudnicki. – Zorganizowaliśmy też konkurs dla studentów „Twoja rada dla Unii (www.twojaradadlauni.pl). W finale odbędą się symulacje obrad Rady w Brukseli.

Podkarpacie również ma swój udział w polskiej prezydencji. W dniach 21-23 lipca 2011 r. Zastępcy Stałych Przedstawicieli w Komitecie COREPER I odwiedzili nasz region. Punkty podróży obejmowały m.in. Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ, Zamek-Muzeum w Łańcucie, Dolinę Lotniczą WSK.  – Niepowtarzalna przyroda, przysmaki regionalnej kuchni i gościnność mieszkańców Podkarpacia zachwyciły dyplomatów z Brukseli– podkreśla Katarzyna Lechowka, pełnomocnik wojewody ds. polskiej prezydencji.

Ambasadorzy byli też pod dużym wrażeniem innowacyjnego Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Polska jako zagłębie kulturowe Europy? Dlaczego nie, przekonywała Ewa Nowak-Koprowicz z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych WSIiZ. Zgodnie z hasłem „I, Culture (Ja, kultura) głównym założeniem programu kulturalnego polskiej prezydencji jest wskazanie na kulturę, jako czynnika wywołującego zmiany społeczne. Dodała również, że program kulturalny jest głównym elementem polskiej promocji, realizowanym w kraju i za granicą.

Wśród podjętych dotąd inicjatyw są: Przewodnik do Polaków – cykl filmów dokumentalnych pokazujących życie w PRL „I, CULTURE Orchestra” – przedsięwzięcie w ramach którego ponad 100 młodych muzyków z siedmiu krajów Partnerstwa Wschodniego zrealizuje wspólną trasę koncertową, występując m.in. w londyńskiej Royal Festival Hall; ponadto inicjatywy związane z trójką wielkich artystów Czesławem Miłoszem, Stanisławem Lemem oraz Karolem Szymanowskim. A wszystko by udowodnić słuszność myśli przewodniej zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji: I, Culture. Made in UE. Powered by Poland (Ja, kultura. Wykonane w UE. Napędzane przez Polskę).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy