praca

Elastycznie, nowatorsko, tylko w WSIiZ

Elastycznie, nowatorsko, tylko w WSIiZ

Od października 2009 roku studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przybiorą nową formę. Na początek tylko na Informatyce. Ale Władze Uczelni, już przygotowują się do zrewolucjonizowania całego systemu kształcenia w WSIiZ. Teraz to studenci będą w dużej mierze decydować o tym, jakich przedmiotów będą się uczyć.

WSIiZ, jako pierwsza uczelnia w Polsce południowo-wschodniej będzie zmieniać system kształcenia. Sprawi on, że absolwent uczelni będzie jeszcze lepiej wykształcony i lepiej przystosowany do zawodu.

p_logoPonad 30% przedmiotów, uwzględniając swoje indywidualne predyspozycje, studenci kierunku Informatyka będą mogli wybierać sami. Pozwoli im to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Przedmioty realizowane w trakcie studiów podzielone są na trzy grupy:

* Przedmioty główne – obowiązkowe, wynikające z ministerialnych standardów kształcenia, realizowane przez wszystkich studentów.
* Przedmioty do wyboru – spośród zestawu przedmiotów, zróżnicowanych pod względem tematycznym, każdy student wybiera co najmniej dziewięć.
* Przedmioty specjalizacyjne – spośród zestawu dostępnych par przedmiotów, student wybiera co najmniej jedną, która określi jego specjalizację.

Absolwenci, wyposażeni w konkretne umiejętności, zgodne z ich zainteresowaniami, będą lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, studenci, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalizacji, będą mogli optymalnie rozwinąć swoje zdolności. Dodatkowo, specjalnie skonstruowany program pozwoli na realizację więcej niż jednej specjalizacji jednocześnie!

WSIiZ, lider nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w Polsce, przykłada dużą wagę do unowocześniania systemu kształcenia w Polsce. Z pewnością nowe rozwiązania, wdrażane właśnie w WSIiZ, spotkają się z przychylnością studentów. Od teraz będą mieć bowiem większy wpływ na profil swojego wykształcenia.

Specjalizacje do wyboru:

* programowanie – odrębna ścieżka kształcenia,
* technologie internetowe,
* grafika i animacja komputerowa,
* informatyka medyczna,
* teleinformatyka.

Zapraszamy do serwisu kandydaci.wsiz.rzeszow.pl, przygotowanego specjalnie z myślą o kandydatach na studia.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy