praca Wiadomości branżowe

Euro 2012 zagrożone atakiem terrorystycznym

Mecze piłkarskie z tysiącami kibiców na trybunach i imprezy towarzyszące Euro 2012, które śledzą media z całego świata to idealny cel dla terrorystów. Jak przygotować Polskę i Ukrainę, by zapewniły bezpieczne i porywające widowiska sportowe? O współpracy transgranicznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom  terrorystycznym w aspekcie EURO 2012 dyskutują międzynarodowi eksperci na konferencji zorganizowanej przez rzeszowską WSIiZ.   

Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Główny aspekt konferencji stanowią problemy bezpieczeństwa transgranicznego na rok przed organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej “EURO-2012” w trójkącie Polska – Ukraina – Słowacja.

– Konferencja poświęcona transgranicznej współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom, zwłaszcza atakom terrorystycznym podczas EURO 2012 stanowi płaszczyznę refleksji środowiska naukowego i przedstawicieli polskich, ukraińskich i słowackich służb mundurowych – wyjaśnia Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczą bowiem m.in. przedstawiciele polskiej policji, wojska, ABW oraz Izby Celnej i Bieszczadzkiego Oddziału straży Granicznej w Przemyślu. Do Centrum Edukacji Międzynarodowej przyjechali też goście z zagranicy, a wśród nich gen. Mjr Wasyl Riaboshapko, pełnomocnik ds. organizacji Euro 2012 w Obwodzie Lwowskim i ppłk Milan Kacziurik, dyrektor Biura Urzędu Celnego  w Michalovcach.

Międzynarodowi eksperci dyskutują, jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ludności oraz infrastruktury podczas Euro 2012 w kilku najważniejszych aspektach: m.in. integracji zarządzania bezpieczeństwem i systemem reagowania transgranicznego,  identyfikacji metod i sposobów rozpoznania nowych zagrożeń, a w tym atakiem terrorystycznym, oraz wpływu zagrożeń potencjalnym atakiem terrorystycznym na bezpieczeństwo imprez sportowych i towarzyszących.

– Milicja ukraińska jest przygotowana do zabezpieczenia imprez piłkarskich podczas Euro 2012 – deklaruje gen. Mjr Wasyl Riaboshapko, który podczas wystąpienia przedstawił konkretne sytuacje symulacyjne doskonalące umiejętności niezbędne w zapobieganiu i zwalczaniu aktów terroru.

Zdaniem gen. Dr Tomasza Bąka, dyrektora Centrum Studiów nad Terroryzmem WSIiZ, organizacja i przebieg mistrzostw “Euro 2012” wiążą się z zagrożeniem bezpieczeństwa, które nie pojawia się w innych okolicznościach.

– To zagrożenie wiąże się przede wszystkim z dużą liczbą osób przekraczających granicę polsko-ukraińską, będącą jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Wśród nich mogą znajdować się terroryści, a także członkowie organizacji przestępczości zorganizowanej. Ochrona granic zewnętrznych Unii jest podstawowym elementem walki z terroryzmem – podkreśla gen. Bąk.

– Z uwagi na techniczne możliwości  i odpowiedni sprzęt, odprawa celna i pasażerska kibiców przekraczających granicę Polski z Ukrainą będzie odbywać się na terenie naszego państwa, co ma usprawnić działania – mówi Tomasz Hano, dyrektor Izby Celnej w Przemyślu.

Jak podkreśla Tomasz Hano, z myślą o szybkim przepływie kibiców, na przejściach granicznych zorganizowane będą zielone korytarze, czyli pasy Euro 2012 oznaczone tablicami ledowymi.

Eksperci przekonuja, że bezpieczne Euro 2012 to zabezpieczone drogi, odpowiedni dozór infrastruktury logistycznej, monitoring i ochrona grup uczestniczących w imprezach podczas Euro 2012.

– Masowe imprezy w obiektach sportowych, takich jak stadiony to wymarzony cel dla terrorystów z kilku powodów. Przy takich imprezach jest duże nagromadzenie ludności na stosunkowo małej powierzchni i już sama panika może wywołać niewyobrażalne skutki, nie mówiąc już o ataku terrorystycznym. Dla zamachowców niezmiernie ważne jest też ogromne zainteresowanie mediów, jakie towarzyszy takim imprezom. Terroryzm bez mediów nie ma racji bytu – przekonuje insp. Kazimierz Mruk, I zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Patronat honorowy nad konferencją objęli wojewoda i marszałek województwa podkarpackiego.

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy