Wiadomości branżowe

Europejski rynek pracy w świetle badań Monstera

Z najnowszych badań europejskiej centrali Monster Worldwide wynika, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy Europejski Indeks Zatrudnienia, będący wskaźnikiem podaży internetowych ofert pracy wzrósł o 23 %.


Europejski Indeks Zatrudnienia Monster (Monster Employment Index – MEI) to miesięczny wskaźnik podaży ofert pracy zamieszczanych w Internecie. Jest on dobrym miernikiem zmian zachodzących w dziedzinie zapotrzebowania na zatrudnienie we wszystkich branżach.


„Obecny stan jest napędzany przede wszystkim przez branże związane z produkcją przemysłową, profesjonalne usługi oraz nadal silne gospodarki takie jak Niemcy,” – mówi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. “Indeks utrzymuje się na wysokim poziomie 23% wzrostu w skali roku, co sugeruje ekspansję w procesie rekrutacji w Europie w stosunku rok do roku, mimo dalszego spadku zatrudnienia w sztuce, rozrywce i sektorze publicznym” – dodaje.


Bieżące trendy w zatrudnieniu


21 z 24 branż monitorowanych przez Monster w czerwcu utrzymało tendencje wzrostowe.


Największy wzrost ofert pracy w Internecie odnotowały transport i logistyka (52 procent). Na drugim miejscu z wynikiem 51% uplasowały się produkcja, wytwarzanie, konserwacja i naprawy (wzrost o 51 procent).


Inżynieria (wzrost o 41 procent) i telekomunikacja (o 29 procent) – osiągnęły największy roczny wzrost w segmencie usług profesjonalnych. Natomiast przemysł motoryzacyjny (26 procent) odnotował dalszą poprawę.


Sztuka, rozrywka, sport, rekreacja (spadek o 12 procent) w dalszym ciągu rejestruje duże pogorszenie zainteresowania kandydatów, choć stopniową poprawę widać we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Sektor publiczny i obrona (trzyprocentowy spadek) oraz bankowość, finanse, ubezpieczenia (w dół o jeden procent) były branżami, które również zarejestrowały roczny spadek indeksu. Najbardziej znaczące zmiany odnotowano w Wielkiej Brytanii i Holandii.


Bieżące trendy wśród grup zawodowych


Wszystkie dziewięć monitorowanych grup zawodowych w czerwcowych badaniach nadal wykazywało wzrost ilości ofert pracy.


Rzemiosło i pokrewne (wzrost o 54 procent) utrzymały wysoki wzrost indeksu we wszystkich zawodach.


Odnotowano 42 % więcej ofert na stanowiska operatorów maszyn i monterów jest to związane z ekspansją produkcji przemysłowej obserwowaną w ciągu ostatniego roku w całej Europie


Osoby zajmujące się pracami prostymi (o 33 procent) to grupa zawodowa znajdująca się na trzecim miejscu pod względem wzrostu indeksu, co jest bezpośrednią odpowiedzią na pojawiające się możliwości dla niewykwalifikowanych pracowników w większości krajów UE monitorowanych przez indeks


Ponadto zaobserwowano o 9% większą ilość ofert na stanowiska kierownicze.  Jest to grupa zawodowa, która zarejestrowała najwolniejsze tempo wzrostu Europejskiego Indeksu Zatrudnienia, jednak wciąż znajdująca się na najwyższym poziomie od lutego 2009.


www.monsterpolska.pl


Informacje dodatkowe:


monsterpolska.pl (Monster Worldwide Polska Sp. z o.o.) to część największego na świecie serwisu kariery monster.com. W Polsce firma jest obecna już od 1999 roku, wcześniej jako jobpilot.pl.  Celem monsterpolska.pl jest ułatwienie kontaktu pomiędzy prężnie rozwijającymi się firmami a profesjonalistami. Pracobiorcom, serwis monsterpolska.pl oferuje możliwości rozwoju i kierowania swoją karierą zawodową. Pracodawcom ułatwia poszukiwanie wykwalifikowanych kandydatów. Jest to możliwie dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym usługom, usprawniającym proces rekrutacji.


Osoba kontaktowa:


Ewelina Nowicka


Specjalista ds. PR


Triple PR


ul. Leszno 8/28, 01-192 Warszawa


tel. 22 216 54 13;


[email protected]

Similar Posts