praca Wiadomości branżowe

GAMBIT 2012. Na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Uczeni z całego kraju, ale także goście z zagranicy spotkają się na Politechnice Gdańskiej, by rozmawiać o roli Polski w realizacji programu ONZ – Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020. Na Międzynarodowe Seminarium GAMBIT 2012 zapraszamy 26 i 27 kwietnia od godz. 10 do Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Warto przy tej okazji podkreślić, że nie gdzie indziej, jak właśnie na uczelniach powstają analizy i programy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekty systemów transportowych. Przykładem niech będzie realizowany właśnie projekt Trójmiejskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, który w najbliższych latach usprawni ruch na drogach i komunikację publiczną w metropolii. Nie można nie wspomnieć o zaangażowaniu naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG w przygotowanie map ryzyka na drogach krajowych i wojewódzkich, a realizowanych w ramach Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach.

W gronie prelegentów GAMBIT 2012 znaleźli się przedstawiciele międzynarodowych instytucji, takich jak: Global Road Safety Partnership, European Transport Safety Council, Bank Światowy, EuroRAP, iRAP, a także przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni oraz wielu krajowych organizacji i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tegoroczne Seminarium GAMBIT zostało objęte Patronatem Honorowym Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Lecha Witeckiego, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z prezentacją na temat katastrof w transporcie wystąpi płk Edmund Klich, który do niedawna pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Podczas seminarium sformułowany zostanie list do polskich władz: Prezydenta, Rządu RP, Parlamentarzystów oraz instytucji zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego, zawierający najważniejsze wnioski z dyskusji. Będą one dotyczyły kierunków rozwoju polskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, a zwłaszcza założeń do Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2020.

Rok temu, 11 maja Polska przystąpiła bowiem do realizacji programu: Dekada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjowanego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, zobowiązując się tym samym do intensyfikacji działań prewencyjnych. Seminarium GAMBIT 2012 będzie okazją do prezentacji inicjatyw podejmowanych i planowanych w tym zakresie w naszym kraju.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie seminarium http://www.gambit.fril.org.pl/


Międzynarodowe Seminarium GAMBIT

Cykl seminariów na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego został zainicjowany w 1996 roku. Od tego czasu spotkania organizowane są na Politechnice Gdańskiej co dwa lata, już po raz IX z kolei. GAMBIT na stałe wpisał się w kalendarz ważnych spotkań przedstawicieli świata nauki, administracji i przemysłu zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Seminarium organizowane jest przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz Politechnikę Gdańską. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Rola Polski w realizacji programu ONZ Dekada Działań na rzecz BRD 2011-2020”.


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy