praca

Gaudeamus na Politechnice Gdańskiej

Prawie 6 tysięcy studentów rozpocznie naukę na pierwszym roku studiów na Politechnice Gdańskiej, to o niemal tysiąc więcej niż w roku ubiegłym. O miejsce na uczelni ubiegało się 10 240 kandydatów. Największą popularnością cieszyły się geodezja i kartografia (WILiŚ), biotechnologia (WChem), architektura i urbanistyka (WArch), europeistyka (WZiE) oraz budownictwo (WILiŚ).

Gaudeamus zabrzmi na Politechnice Gdańskiej 1 października, w czwartek, o godz. 10.15. Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 rozpocznie się tradycyjnym przemarszem, który otworzą pedlowie. Głośnym stukaniem laskami o podłogę zawiadomią zebranych w auli politechnicznego Gmachu Głównego, że zbliżają się władze uczelni.

Najważniejszą częścią uroczystości jest immatrykulacja, której dokona prof. Henryk Krawczyk, rektor PG. ? Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Gdańskiej, ślubuję uroczyście: zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności oraz kształcić umysł i charakter do twórczej i odpowiedzialnej pracy zawodowej, przestrzegać regulaminu studiów, zasad współżycia i tradycji akademickiej, postępować godnie i uczciwie oraz mieć na względzie dobre imię Politechniki Gdańskiej ? studenci złożą ślubowanie, a rektor dokona aktu immatrykulacji, dotykając berłem lewego ramienia immatrykulowanego i wypowiadając słowa: ?Przyjmuję Cię w poczet studentów Politechniki Gdańskiej?. Wówczas prorektor ds. kształcenia i rozwoju, prof. Waldemar Kamrat wręczy nowym studentom indeksy.

Na inaugurację centralną zaproszono 18 pierwszaków ? po dwie osoby z każdego wydziału ? którzy z najlepszą punktacją dostali się na studia. Studenci pierwszego roku obecni na uroczystości stanowią więc jedynie garstkę spośród rzeszy, która rozpocznie w tym roku akademickim naukę na Politechnice Gdańskiej: 5 155 osób na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) i 809 na studiach niestacjonarnych I stopnia. Łącznie na politechnice ? pod opieką prawie tysiąca dwustu nauczycieli akademickich ? studiuje ponad dwadzieścia dwa tysiące żaków.

Na PG 1 października jest normalnym dniem pracy, nauczyciele akademiccy i studenci przystępują do zajęć. Na czas uroczystości inauguracyjnych, od 10 do 13, rektor ogłosił jednak godziny rektorskie.

Podczas inauguracji pracownicy naukowi PG otrzymają Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medale za Długoletnią Służbę oraz Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej.
Uroczystość zakończy się wykładem dedykowanym ?Nowoczesnym metodom zarządzania zespołami ludzkimi realizującymi projekty?, który wygłosi prof. Mirosław Skibniewski z uniwersytetu w Maryland w USA.

Spotkanie uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, który zaśpiewa hymn państwowy oraz Gaude Mater Polonia.

Na PG odbywają się także inauguracje wydziałowe. Jako pierwszy, bo już 28 września, rok akademicki rozpocznie Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa. Zwyczajowo każdy wydział zaprasza studentów na wykład rozpoczynający rok akademicki. Prof. Janusz Rachoń, senator RP na Wydziale Chemicznym zaprezentuje ?Smutną historię odkrycia, które zmieniło świat?. Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza na wykład ?Zarządzanie zmianami na konkurencyjnym rynku? Pawła Olechnowicza, prezesa zarządu Grupy LOTOS SA. Natomiast na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zebrani ? z pomocą autora wykładu, prof. Wojciecha Bartoszka ? postarają się rozstrzygnąć ?Czy matematyka okiełzała chaos??.

Propozycje pozostałych wydziałów PG są równie interesujące. Zapraszamy!

Inauguracja centralna: 1 października 2009, czwartek
godz. 7.30 złożenie wieńców pod pomnikiem Poległych Stoczniowców, Plac Solidarności
godz. 8.30 msza święta w intencji społeczności akademickiej, Katedra Oliwska
godz. 10.15 inauguracja roku akademickiego na PG, aula Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Inauguracje wydziałowe
Wydział Architektury, aula Gmachu Głównego, 5 października 2009, godz. 11.00
wykład inauguracyjny: Architektura jako forma organizacji przestrzeni egzystencjalnej, prof. dr hab. inż. arch. Maria Stawicka-Wałkowska

Wydział Chemiczny, Audytorium Novum 30 września, godz. 10.00
wykład inauguracyjny: Smutna historia odkrycia, które zmieniło świat, prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, senator RP

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, audytorium, nowy budynek, 2 października, godz.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Artur Chmura   #badali   #bociany   #chmura   #ciami   #dla   #dzia   #firm   #kraju   #oraz   #roku