praca Wiadomości branżowe

Generacja Y ? szansa czy konflikt?

Czy przedstawiciele Generacji Y w Polsce różnią się od swoich rówieśników w innych krajach? Jak wykorzystać atuty młodych i poradzić sobie z ich odmiennym systemem wartości? Jak sprawić, aby w pracy byli zaangażowani i efektywni? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają prelegenci i uczestnicy konferencji „Generacja Y – szansa czy konflikt?”, która odbędzie się 29 marca 2012 roku w Warszawie.

W połowie 2011 roku firma doradczo-szkoleniowa GM Solutions przeprowadziła badanie ponad 1000 przedstawicieli polskiej generacji Y – studentów kilku uczelni wyższych w kraju. W wyniku badania powstał raport „Generacja Y w pracy”, który nie tylko charakteryzuje przedstawicieli pokolenia Milenium w Polsce, ale jest też źródłem informacji, inspiracji i rekomendacji dla pracodawców, którzy coraz częściej muszą podejmować decyzje o tym, czy zatrudniać, czy może ignorować młodych pracowników.

Wyniki raportu zostaną po raz pierwszy upublicznione podczas konferencji zatytułowanej: „Generacja Y – szansa czy konflikt?” 29 marca 2012 roku w Hotelu Westin w Warszawie. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Janusz Czapiński, znany psycholog społeczny, wieloletni kierownik projektu „Diagnoza społeczna”, niekwestionowany autorytet w zakresie makropsychologii, kapitału społecznego, przedsiębiorczości, częsty komentator wydarzeń społecznych w mediach. Wyniki raportu oraz rekomendacje w zakresie zarządzania i rekrutacji pracowników pokolenia Y zaprezentują konsultanci firmy doradczo-szkoleniowej GM Solutions, autorzy badania „Generacja Y w pracy”. W zaplanowanym podczas konferencji panelu dyskusyjnym udział potwierdziły też Barbara Rajmańska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w AXA i Magda Dybska-Tabor, dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Danone.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do menedżerów działów human resources, odpowiedzialnych za politykę kadrową średnich i dużych przedsiębiorstw oraz zarządzających procesami rekrutacji w firmach. „Generacja Y, zwana również pokoleniem Milenium, pokoleniem internetu lub generation why?, czyli młodzi ludzie urodzeni po 1982 roku zostali już przeanalizowani na wiele sposób. Jednak większość z tych badań przeprowadzono za oceanem. Nie wszystkie wyniki i spostrzeżenia badaczy można zatem odnieść bezpośrednio do rynku polskiego. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie są różnice między Polakami a studentami i młodymi pracownikami z innych krajów, a co za tym idzie, przekonać się, które z ich cech powinniśmy wziąć pod uwagę w procesach rekrutacji i zarządzania w organizacjach, aby móc budować skuteczną i zaangażowaną kadrę. Wyniki naszego badania z pewnością zainteresują większość specjalistów ds. HR w Polsce, staną się dla nich cennym źródłem wiedzy, a sam udział w konferencji będzie możliwością wymiany opinii i doświadczeń w zakresie radzenia bądź nieradzenia sobie z pracownikami z wkraczającego właśnie na rynek pracy pokolenia.” – przekonuje Robert Grzybek, Partner Zarządzający firmy doradczo-szkoleniowej GM Solutions i jeden z prelegentów konferencji.

Konferencja „Generacja Y – szansa czy konflikt” odbędzie się 29 marca 2012 roku w godz. 9-16 w Hotelu Westin w Warszawie. Koszt udziału w konferencji wynosi 890 PLN netto za 1 osobę. Zgłoszenia przyjmowane są z pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.gen-Y.pl do 22 marca włącznie. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

GM Solutions specjalizuje się w opracowywaniu i realizacji projektów wdrożeniowych oraz kompleksowych programów rozwoju personelu w ramach czterech specjalizacji: GMS Skills, GMS Leadership, GMS Consulting i GMS Events. W połowie 2011 roku firma przeprowadziła badanie „Generacja Y w pracy”, którego wyniki zostaną upublicznione podczas konferencji „Generacja Y – szansa czy konflikt?” – www.gen-Y.pl. GM Solutions jest autorem warsztatów i seminariów pod hasłem „Budowanie mostów między generacjami”. Zespół GM Solutions tworzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i konsultingowym. Z usług GM Solutions korzystają między innymi: Polkomtel, Castrol, Danone, Kompania Piwowarska, Europejski Fundusz Leasingowy, Link4 czy Vattenfall (obecnie PGNiG). www.gmsolutions.pl

Similar Posts