praca Wiadomości branżowe

Grupa PZU unowocześnia system wynagrodzeń

28 lutego br. zarządy spółek Grupy PZU wypowiedziały Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy dla PZU SA oraz PZU Życie SA. Oznacza to rozpoczęcie negocjacji pomiędzy pracodawcami, a stroną związkową nad nowymi Regulaminami wynagradzania. Zaproponowane przez pracodawców zmiany dostosowują system wynagrodzeń w Grupie PZU do standardów rynkowych i mają na celu skuteczniejsze motywowanie pracowników. Dzięki tym działaniom wzrośnie efektywność pracy i konkurencyjność spółek. Działania te będą również miały pozytywny wpływ na identyfikację pracowników z firmą.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty został w 2003 roku w PZU SA oraz w 2006 roku w PZU Życie SA i jest rozwiązaniem anachronicznym, które nie sprawdza się w obecnych realiach społeczno-gospodarczych.

„Celem wprowadzenia nowego systemu wynagradzania jest dalsze unowocześnianie firmy oraz poprawa jej konkurencyjności. Chcemy dostosować wynagrodzenia do standardów rynkowych i zwiększyć wpływ pracowników na wysokość swojego uposażenia. Nowe propozycje pozwalają nam lepiej docenić pracowników zdolnych i wybijających się ponad przeciętność, którzy podnoszą realną wartość Grupy PZU” – powiedziała Olga Zarachowicz, dyrektor Biura Zarządzania Kadrami PZU.

Po przedstawieniu stronie związkowej propozycji Regulaminu wynagradzania, pracodawca oczekuje na uzgodnione stanowisko strony związkowej w ciągu 30 dni i jest gotowy do podjęcia rozmów na temat proponowanych zmian.

Jednocześnie PZU prowadzi wiele działań, które zapewniają jak najlepsze warunki dla rozwoju pracowników, m.in. przez dofinansowanie studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów oraz nauki języków obcych, a także programy mające na celu identyfikację i rozwój kluczowych pracowników oraz liderów zmian.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #osób   #Poczta Polska   #przez   #raz