praca Wiadomości branżowe

Homing plus ? Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagrodziła dwie gdańskie uczone

164 tys. złotych na realizację projektu pt. "Nowe poliamidy oparte na izoheksydach; synteza i charakterystyka" otrzymała dr inż. Lidia Jasińska-Walc z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W piątej edycji programu Fundacji na rzecz

164 tys. złotych na realizację projektu pt. “Nowe poliamidy oparte na izoheksydach; synteza i charakterystyka” otrzymała dr inż. Lidia Jasińska-Walc z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W piątej edycji programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pod nazwą HOMING PLUS finansowanie na badania dostanie czternastu uczonych. Projekt ma zachęcić wybitnych młodych naukowców prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

Nagrodzono innowacyjne projekty z obszaru bio, info, techno. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 mln złotych.

Wśród zwycięzców są dwie młode uczone, które będą prowadzić badania w Gdańsku. Wspomniana już dr Lidia Jasińska-Walc oraz dr Karolina Siwicka, która będzie prowadzić badania na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Innowacyjność projektu dr Jasińskiej-Walc polega na wykorzystaniu w syntezie poliamidów monomerów otrzymanych z cukrów. Badania doktor mają więc doniosły aspekt ekologiczny, eliminują bowiem zużycie monomerów pochodzących z ropy naftowej. Zaproponowane polimery posiadają właściwości mechaniczne oraz odporność termiczną podobną do produktów otrzymanych na drodze przerobu ropy naftowej.

Poliamidy oparte na izoheksydowych pochodnych skrobii to nowy kierunek badań w chemii polimerów. Dynamicznie dziś rozwijająca się dziedzina, w najbliższej przyszłości stanowić będzie jeden z głównych nurtów rozwoju nowoczesnych materiałów polimerowych. Duże zainteresowanie światowej nauki tym typem polimerów jest spowodowane szerokimi możliwościami ich zastosowania.

– Moim zdaniem mogą one zostać wykorzystane np. do wytwarzania nowoczesnych włókien oraz tkanin syntetycznych o zwiększonych właściwościach absorpcyjnych – tłumaczy dr Jasińska-Walc. – Tego typu tkaniny będą szczególnie przydatne do wyrobu odzieży sportowej. W trakcie wcześniejszych badań zauważyłam również, że zastosowanie cyklicznych diamin będących stereoizomerami w syntezie poliamidów pozwoli na ich wykorzystanie jako materiałów biomedycznych. Mogą one być użyte jako delikatne i przyjazne dla skóry opatrunki oraz paski do zamykania ran i unieruchaminia przeszczepów skórnych. Otrzymane polimery będą produktami ekologicznymi, syntetyzowanymi z monomerów pochodzenia naturalnego.

A to już wiesz?  Data System Group rozwija skrzydła

Młoda uczona uważa, że polskie uczelnie i przemysł powinny wziąć czynny udział w rozwoju tego typu technologii.

Po doktoracie rozpoczęła badania naukowe w Eindhoven University of Technology w Holandii. Pracuje w zespole prof. C. E. Koning`a w katedrze chemii polimerów. Zajmuje się syntezą oraz analizą struktury chemicznej polimerów otrzymywanych ze związków naturalnych. Zamierza powrócić do kraju i będzie pracować w Katedrze Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem dr hab. inż. Józefa Haponiuka, prof. nadzw. PG, który był również wspołpromotorem jest pracy doktorskiej.

Dr inż. Jasińska-Walc zapewnia, że będzie również kontynuować współpracę z innymi ośrodkami naukowymi poza granicami kraju ma bowiem świadomość, że otwartość i współpraca międzynarodowa pozwala na rozwój zawodowy oraz gwarantuje najlepsze osiągnięcia w nauce.

Poszukiwani studenci do współpracy
Dr inż. Jasińska-Walc szuka dwóch studentów/studentek do współpracy w projekcie. W ofercie: comiesięczne stypendium, badania w zagranicznych ośrodkach naukowych i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach. Końcowym rozliczeniem będzie praca dyplomowa.
Kontakt: [email protected]

Dr Karolina Siwicka – nagrodzona z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przed przyjazdem do Polski pracowała na Uniwersytecie Nagoya w Japonii. Dzięki subsydium w wysokości do 80 tys. zł rocznie i stypendium naukowemu w wysokości 5 tys. zł miesięcznie, będzie mogła realizować projekt z dziedziny medycyny. Laureatka obecnej edycji programu HOMING PLUS otrzymała finansowanie w łącznej wysokości 304 tys. złotych.

Laureaci V edycji
W rozstrzygniętej właśnie edycji programu HOMING PLUS finansowanie na
prowadzenie badań w dziedzinach bio, info, techno otrzymali również:

· dr Alessandro Facchini z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
· dr Magdalena Stobińska i dr Łukasz Kilański z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie
· dr Mikołaj Korzyński z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
· dr Wojciech Kotłowski z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej
· dr Ewa Liszewska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
· dr Piotr Masłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
· dr Łukasz Michalczyk z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
· dr Beata Nowakowska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
· dr Krystyna Oracz z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
· dr Marcin Śmiglak z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
· dr Jędrzej Walkowiak z Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

A to już wiesz?  Przejście na tryb flexi receptą na bezrobocie

Panel recenzencki oceniając kandydatów wziął pod uwagę ich dorobek naukowy
z ostatnich czterech lat, projekty badawcze, które zamierzają realizować
oraz informacje o zespole, który będzie uczestniczył w realizacji
projektu. Prowadzone przez zwycięzców programu badania będą trwały od roku
do dwóch lat.

Projekty laureatów programu HOMING PLUS są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W programie mogą brać udział także przedstawiciele innych nauk (w tym humanistycznych i społecznych), a ich badania są finansowane ze środków własnych fundacji.

Nabór do kolejnej edycji programu HOMING PLUS rozpoczął się 14 sierpnia 2012. Dokumentację konkursową oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji http://www.fnp.org.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy