Wiadomości branżowe

II tura rekrutacji w prestiżowej uczelni wyższej w Rzeszowie

II tura rekrutacji w rzeszowskiej WSIiZ

Do 23 września można składać podania na 11 kierunków studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Przyjmujemy podania na administrację, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikację społeczną, a także ekonomię i  kosmetologię. Są jeszcze wolne miejsca na turystyce i rekreacji oraz zdrowiu publicznym – wylicza Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ – Na studia stacjonarne na informatyce przekroczyliśmy limit miejsc, ale prowadzimy jeszcze nabór na studia niestacjonarne.

WSIiZ prowadzi też nabór na nowe kierunki: logistykę, stosunki międzynarodowe oraz finanse i rachunkowość, a także specjalna anglojęzyczna ścieżka kształcenia Aviation Management (zarządzanie lotnictwem). Każdy z kierunków uczelnia uruchomiła po dokładnych analizach rynku pracy.

Takich specjalistów szukają pracodawcy

– Staramy się zapewnić naszym absolwentom łatwy start w życie zawodowe. Dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, lokowane w Polsce centra outsourcingowe zwiększyły popyt na księgowych, doradców finansowych, podatkowych. Dlatego uruchomiliśmy kierunek finanse i rachunkowość – mówi Pasieczna – Absolwenci uzyskają zaawansowaną wiedzę z zakresu księgowości, rachunkowości i podatków. Zdobędą praktyczne umiejętności profesjonalnej obsługi finansowej firm. Będą przygotowani do zarządzania działem finansowo-księgowym.

Dzięki nowym inwestycjom, rozwojowi usług finansowych i bankowych problemu ze znalezieniem pracy nie mają absolwenci ekonomii. Brakuje menedżerów, koordynatorów, handlowców, a także pracowników do obsługi księgowej. By poszerzyć praktyczne umiejętności na kierunku ekonomia uczelnia wprowadziła odrębną ścieżkę kształcenia – biznes międzynarodowy.

Polskie firmy są coraz bardziej aktywne na arenie międzynarodowej. Widać napływ zagranicznych inwestorów, a samorządy i organizacje pozarządowe nawiązują kontakty międzynarodowe, korzystając z funduszy europejskich.

– Wzmacnianie pozycji Polski w globalizującym się świecie wymaga wyspecjalizowanych kadr rozumiejących procesy dziejące się w światowej gospodarce i polityce. Niezbędną  wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych dają interdyscyplinarne studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Studenci opanują biegle 2 języki obce – .

Sześć atrakcyjnych specjalności, doborowa kadra naukowa i dobra praca po studiach – to czeka  na studentów administracji. Od momentu wejścia Polski do Unii, wciąż potrzeba specjalistów nowoczesnej administracji.

– Członkostwo w UE wymusza na jednostkach administracyjnych zmianę sposobów działania, unowocześnienie istniejących systemów. Rośnie zapotrzebowanie na dobrze wyszkoloną kadrę z szeroko pojętego porządku publicznego, prawa administracyjnego – podkreśla Barbara Stanek, kierownik biura Karier WSIiZ.

Turystyka staje się znaczącą dziedziną gospodarki. Wykwalifikowani absolwenci kierunku turystyka i rekreacja poszukiwani są do pracy w biurach podróży i na stanowiskach kierowniczych w gastronomii, hotelarstwie i turystyce.

– Studenci tego kierunku nauczą się planować, realizować i kierować przedsięwzięciami turystycznymi, wykorzystując nowoczesne środki przekazu. Zdobędą też biegłą znajomość języków obcych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra z kraju i zagranicy. Studenci wyjeżdżają na obozy sportowe – dr Jacek Biliński, prodziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu.

Praktyka jest najważniejsza

Atutem studiów w WSIiZ jest kształcenie praktyczne podczas bardzo dobrze płatnych praktyk i staży (nawet 9 tys. zł netto za 3 miesiące). Dodatkowo na większości kierunków zajęcia prowadzą uznani w kraju i za granicą praktycy. Np. na dziennikarstwie warsztaty prowadzą znani redaktorzy. Na ekonomii i stosunkach międzynarodowych wykładają światowej sławy autorytety, m.in. prof. Jan Winiecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Ryszard Bugaj, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, prof. Witold Koziński, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz prof. Bartłomiej Kamiński, doradca Banku Światowego.

– Do dyspozycji studentów jest 66 specjalistycznych pracowni przeznaczonych do kształcenia praktycznego – podkreśla Pasieczna.

Studenci finansów i rachunkowości oraz ekonomii, a także odrębnej ścieżki kształcenia biznes międzynarodowy będą mieć zajęcia w laboratorium finansowym wyposażonym w 24 terminale analogiczne do używanych przez maklerów i analityków finansowych. Będą dokonywać skomplikowanych operacji finansowych przez symulowanie warunków pracy maklera, brokera, dealera walutowego i analityka finansowego.

– Zajęcia z kryminalistyki i kryminologii na  kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą prowadzone w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym. Stosując metody z informatyki śledczej studenci będą się też uczyć odzyskiwania i analizowania danych w przygotowanej do tego specjalistycznej pracowni. Do ich dyspozycji są najbardziej cenione programy i sprzęt do informatyki i analizy śledczej. W laboratorium można też odzyskać dane z różnych nośników. Mamy też kilkanaście laboratoriów zaawansowanych technologii teleinformatycznych z najnowszym sprzętem, w których zajęcia będą odbywać przyszli informatycy, programiści i graficy komputerowi. Jest to np. laboratorium automatyki i robotyki i pracownia wirtualnej rzeczywistości i przetwarzania obrazu z jaskinia 3D – mówi rzeczniczka.

Do programu zajęć na kierunku turystyka i rekreacja wprowadziliśmy najbardziej zaawansowane systemy rezerwacyjne Amadeus, z jakich korzystają największe linie lotnicze świata (m.in. British Airways, Lufthansa). Specjalistyczne laboratorium oferuje najwyższy poziom rezerwacji on-line w samolotach, hotelach i firmach rent-a-car. Studenci kierunków kosmetologia i zdrowie publiczne odbywają sporą część zajęć w profesjonalnie wyposażonym laboratorium z najnowszym sprzętem.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy