praca Wiadomości branżowe

Informatycy nadal w cenie

Eksperci podkreślają, że nadal najbardziej poszukiwani na rynku pracy są informatycy i programiści, mogą też liczyć na najwyższe zarobki. Zajęcia w innowacyjnych laboratoriach zaawansowanych technologii teleinformatycznych i bezpłatne studia to tylko niektóre z atutów kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  Co jeszcze proponuje uczelnia przyszłym studentom? Dowiesz się 24 lutego podczas Dnia Kariery z kierunkiem Informatyka!

WSIiZ znana jest z wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych. Jako pierwsza wprowadziła elektroniczne legitymacje i e-indeksy. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, uczelnia otworzyła Centrum Edukacji Międzynarodowej, w którym znajduje się 17 nowoczesnych laboratoriów wysokich technologii teleinformatycznych, w tym np. laboratorium grafiki 3D, automatyki i robotyki oraz jaskinia 3D. Ogółem uczelnia ma 67 nowoczesnych laboratoriów, w których studenci kształcą umiejętności praktyczne, bardzo cenione przez przyszłych pracodawców.

Uczelnia przygotowała dla uczestników Dnia Otwartego prezentację specjalistycznych laboratoriów oraz oferty edukacyjnej WSIiZ. Przedstawi też możliwości kształcenia na kierunku zamawianym. Dla uczestników zorganizowane są spotkania z przedstawicielami branży IT. W programie są m.in. wykłady:

 „Sacrum w projektach rozproszonych”. Wykład poprowadzi Andrzej Gaweł z PGS Software S.A., „Zastosowania Oracle WebLogic Server 11g w aplikacjach biznesowych”. Zajęcia poprowadzi Damian Pelinko z Softwre Mind S.A., „Korporacja globalna – kariera globalna”. Temat przedstawi Barbara Czarnecka z Oracle Polska.

Dodatkową atrakcją będzie prezentacja robotów, które są na wyposażeniu Laboratorium Automatyki i Robotyki oraz możliwość skorzystania z profesjonalnego symulatora jazdy.

Bezpłatne studia

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia studiują Informatykę bezpłatnie. WSIiZ wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki temu studia stacjonarne na Informatyce są realizowane w ramach „kierunków zamawianych”. 50 proc. studentów z najwyższą średnią  otrzymuje 5 000 zł stypendium rocznie na pokrycie czesnego. Druga połowa dostaje stypendium na czesne finansowane przez uczelnię. Stypendium można łączyć z innymi, np. socjalnym, ministra i sportowym. Na studiach drugiego stopnia stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymuje połowa studentów z najwyższą średnią.

WSIiZ kładzie duży nacisk na zdobywanie umiejętności certyfikowanych. Dzięki umowom partnerskim ze  światowymi liderami IT (np. CISCO, MICROSOFT, NOVELL, SUN, ORACLE, ECDL) studenci WSIiZ realizują wiele autoryzowanych szkoleń i kursów i uzyskują certyfikaty honorowane na całym świecie. Studenci zdają egzaminy certyfikujące w istniejących w strukturach Uczelni Centrach Egzaminacyjnych (np. Prometric, Pearson Vue, Akademia Cisco). Wybrane szkolenia i kursy realizowane są w WSIiZ w ramach planu studiów. Studenci nabywają doświadczenie w pracy z nowoczesnym sprzętem, oprogramowaniem oraz umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.

W roku akademickim 2012/2013 WSIiZ uruchamia kierunek Informatyka (studia inżynierskie I stopnia) i (studia magisterskie II stopnia) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach stacjonarnych I stopnia realizowana będzie też odrębna ścieżka kształcenia – programowanie. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studenci mogą wybrać jedną z pięciu specjalności: Teleinformatyka, Programowanie, Technologie mobilne, Technologie internetowe, Grafika i animacja komputerowa. Dla studentów II stopnia przewidziane są interesujące specjalności: Bezpieczeństwo i eksploracja danych elektronicznych, Inżynieria komputerowa i multimedialna, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Technologie wytwarzania oprogramowania, Information technology (w języku angielskim).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy