praca Wiadomości branżowe

Inżynierowie jak lekarze, czyli diagnostyka materiałów i urządzeń technicznych

Ich pracę można porównać z diagnostyką prenatalną. Uczeni zajmujący się badaniem stanu urządzeń technicznych potrafią teraz wykryć zagrożenie awarią, np. pęknięcie, zanim ono nastąpi, a sprzęt do diagnostyki noszą ze sobą w walizce. Zapraszamy na Politechnikę Gdańską, gdzie odbędzie się IV konferencja naukowo-techniczna pt. Diagnostyka materiałów i urządzeń technicznych.

Konferencja rozpoczyna się w czwartek, 31 maja 2012 i potrwa do soboty. Wszystkie wystąpienia będą się odbywały w sali 300 na II piętrze Gmachu Głównego. Początek o godz. 9.20. Konferencji towarzyszy wystawa i prezentacja sprzętu diagnostycznego na dziedzińcu im. Jana Heweliusza w Gmachu Głównym.

– Tak zwana nieniszcząca diagnostyka stanu urządzeń polega na tym, że badamy stan konstrukcji w sposób bezinwazyjny, tzn. nie pobieramy próbek do analizy laboratoryjnej – tłumaczy prof. Bolesław Augustyniak z Katedry Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Jak zaznacza profesor, obiektem zainteresowania współczesnych diagnostyków są elementy konstrukcyjne i maszynowe występujące w przemyśle, ale także wokół nas. Można, np. rozpoznać bez trudu, czy samochód, który chcemy kupić z rynku wtórnego był „klepany” czy nie. Wystarczy zbadać stan lokalnych naprężeń w elementach karoserii. Używa się do tego celu sondy, która lokalnie magnesuje materiał i rejestruje sygnał elektromagnetyczny emitowany przez blachę. Natężenie tego sygnału zależy od stanu naprężeń wynikającego z przeprowadzonej obróbki mechanicznej. Tak samo można zbadać stan naprężeń  pozostających w złączach spawanych.

Podczas konferencji omawiana będzie także diagnostyka elementów elektrowni atomowych Z referatem na temat specyficznych metod diagnostyki materiałów eksploatowanych w elektrowniach atomowych, które mamy zamiar zbudować w naszym kraju, wystąpi właśnie prof. Augustyniak.

Celem głównym konferencji jest wymiana informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi a kadrą inżynierów z przemysłu w zakresie nowych i nowoczesnych metod diagnostycznych umożliwiających ocenę stanu materiałów i urządzeń technicznych w stanie wyjściowym oraz w trakcie ich eksploatacji.

Przedstawiciele przemysłu będą mogli zapoznać się z aktualnymi wynikami badań oraz rozwiązaniami technicznymi proponowanymi do wdrożenia przez krajowe ośrodki naukowe. Konferencja ta będzie także okazją do przedstawienia i przedyskutowania problemów oraz oczekiwań przemysłu wobec ośrodków badawczych zajmujących się zagadnieniami diagnostyki.

Zakres tematyczny dwudniowego spotkania obejmuje szereg zagadnień ważnych dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń: trwałość i niezawodność materiałów i urządzeń technicznych, zużycie eksploatacyjne, procesy degradacji i niszczenia materiałów, diagnostyka w energetyce konwencjonalnej, diagnostyka w energetyce jądrowej, badania nieniszczące w diagnostyce materiałowej, ocena stanu naprężenia w elementach konstrukcji, diagnostyka komputerowa, systemy sterowania i nadzoru diagnostycznego.

W programie konferencji znalazły się 42 referaty. Wśród uczestników goście z zagranicznych ośrodków: Gabor Vertesy z Węgierskiej Akademii Nauk; Martin Steinbruck z Instytutu Technologicznego w Karlsruhe oraz Luc Depre z Uniwersytetu Gent w Belgii.

Zjazd organizują trzy wydziały Politechniki Gdańskiej: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Mechaniczny oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa.

 

Partnerami konferencji są:

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Gdańsku

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Alstom Power oddział w Elblągu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy