praca

Jak nauka robi interesy z biznesem?

O tym, na ile efektywna jest ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej dyskutować będą w piątek na Politechnice Gdańskiej goście profesora Janusza Rachonia, senatora RP. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele ścisłej elity świata nauki i biznesu ? ministrowie, profesorowie, pracodawcy i bankowcy, łącznie około stu gości. Debata odbędzie się 16 października o godz. 9 w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

840231_money_1? Liczę na to, że dzięki temu spotkaniu wyrobimy sobie obiektywną opinię na temat obowiązującej od maja ubiegłego roku ustawy ? mówi prof. Janusz Rachoń, prezes zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, przewodniczący rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, senator RP. ? Co ważne, udział w debacie wezmą przedstawiciele różnych światów, na co dzień bardzo hermetycznych. Jeśli chcą razem dyskutować o komercjalizacji badań i transferze technologii, to już dobrze wróży naszej współpracy. Teraz warto się zastanowić, jak działać, by było coraz lepiej.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i ustaw pokrewnych weszła w życie w maju ubiegłego roku. Dedykowana jest małym i średnim przedsiębiorcom działającym w obszarze zaawansowanych technologii. Jedną z jej najważniejszych przesłanek są ułatwienia z zakresu kredytowania nowoczesnych technologii i przyznawania tzw. premii technologicznych. Partnerem w realizacji zadania stał się Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest adresatem wniosków.

? Chcemy się więc dowiedzieć, jak wiele jednostek badawczo-rozwojowych starało się o finansowanie przez ostatnie półtora roku, jak wiele funduszy zostało wypłaconych i na jakie cele wykorzystanych ? dopowiada prof. Janusz Rachoń. ? Po raz pierwszy od początku obowiązywania ustawy zbierze się kompleksowe forum zainteresowanych, które ma szansę przedstawić swoje doświadczenia z realizacji ustawy. Powiemy sobie nawzajem, czego się spodziewaliśmy, a co przyniosła praktyka. Mamy nadzieję także znaleźć odpowiedź na pytanie, na ile silna jest w rzeczywistości świadomość istnienia mechanizmów ułatwiających finansowanie innowacji.

Podczas sesji planowane są krótkie wystąpienia przedstawicieli resortu nauki i gospodarki. Głos zabiorą również ? prezes Związku Banków Polskich oraz dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKPP Lewiatan. W harmonogramie spotkania zaplanowano czas dla naukowców, m.in. przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych. O doświadczeniach Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii i Wrocławskiego Parku Technologicznego z zakresu przedsiębiorczości akademickiej opowie prof. Jan Koch z WCTT Politechniki Wrocławskiej.

Senator Rachoń zwraca uwagę na fakt, że sama Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowi udany mariaż trzech środowisk z równym, 30-procentowym udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu i finansów, zaś w składzie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego udział naukowców i biznesmenów układa się w proporcji 1:1.

? Widzę w tym nadzieję na porozumienie i w domyśle możliwość robienia wspólnych interesów ? dodaje prof. Rachoń. ? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w naszym kraju wdrażanie innowacji i transfer technologii nadal są niewystarczające, chcemy wiedzieć, co stoi na przeszkodzie dynamicznego rozwoju i czy ustawę trzeba nowelizować.

Co, gdzie, kiedy, czyli program spotkania

16-17 października 2009
Temat debaty: Ocena realizacji zapisów ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i ustaw pokrewnych

16 października, sesja główna, Sala Senatu Politechniki Gdańskiej
godz. 9 ? Słowo wstępne, prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, prezes zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, przewodniczący rady NCBiR, senator RP
godz. 9.05-9.15 ? Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor PG
godz. 9.15-9.30 ? Ocena realizacji zapisów ustawy z punktu widzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, minister MNiSW
godz. 9.30-9.45 ? Ocena realizacji zapisów ustawy z punktu widzenia Ministerstwa Gospodarki, Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
godz. 9.45-10 ? Ocena realizacji zapisów ustawy z punktu widzenia instytucji finansowych, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
godz. 10-10.25 ? Ocena realizacji zapisów ustawy z punktu widzenia pracodawców
Dariusz Witkowski, z-ca dyrektora generalnego Konfederacji Pracodawców Polskich
Małgorzata Krzysztoszek, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKPP Lewiatan
godz.10.25-10.45 ? przerwa kawowa
godz. 10.45-11 ? Ocena realizacji zapisów ustawy z punktu widzenia jednostek badawczo-rozwojowych, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych
godz. 11.20-11.40 ? Doświadczenie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, prof. dr hab. inż. Jan Koch, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
godz. 11.40-12 ? Bariery i hamulce transferu technologii
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Piotr Kula, dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka
godz. 12-12.20 ? przerwa kawowa
godz. 12.20-14 ? dyskusja
godz. 14-15 ? lunch

17 października, wizyta na terenie Grupy Lotos, ul. Elbląska 135
godz. 10-12 ? zwiedzanie nowych inwestycji rafinerii

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy