motywacja

Jak zamienić pasję w dobrze prosperujący biznes?

Jak zamienić pasję w dobrze prosperujący biznes?
Na to pytanie odpowiadają bohaterowie filmu ?Od pasji do pierwszego miliona?. Film jest zachętą do realizacji najbardziej innowacyjnych i szalonych pomysłów na biznes. Wypowiedzi kolejnych osób pokazują, że głównym aktywem dostępnym dla każdej osoby z dobrym pomysłem jest własna praca i determinacja w działaniu! Za to przysłowiowy ?pierwszy milion? można teraz dostać!

Film jest materiałem pilotażowym dla Inkubatora Przedsiębiorczości Media 3.0. Jest to projekt koordynowany przez Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1- Inicjowanie działalności innowacyjnej. Partnerami projektu są PKPP Lewiatan, Multiklaster, AIP oraz ICM.

Tak więc, wszyscy Ci, których filmy zainspirują do działania, mają okazję dostać swój pierwszy milion na start! Wystarczy złożyć wniosek na stronie www.milionnastart.pl do 31 marca 2010 ? mówi Kinga Pawłowska, dyrektor projektu Media 3.0

Spośród nadesłanych wniosków Komitet Inwestycyjny wyłoni 75 najlepszych pomysłów. Ich autorzy przejdą kolejną, bezpośrednią fazę selekcji która pozwoli wyłonić 30 pomysłów dla których zostanie opracowane studium wykonalności.
Ostatecznie na wsparcie finansowe do 200 tys. Euro na realizację innowacyjnych projektów może liczyć minimum 12 pomysłodawców.

Preferowane branże dla inwestycji to:

1. Technologie mobilne – m.in. tworzenie systemów usług lokalizacyjnych, systemy autoryzacji oparte na technologiach mobilnych.
2. Animacja i grafika 3D – produkcja animacji komputerowych wykorzystywanych w grach komputerowych, wizualizacji danych oraz symulacjach.
3. Gry komputerowe -zarówno do wykorzystania w edukacji (komputerowe wspomaganie tradycyjnych szkoleń), biznesie (symulacyjne gry decyzyjne) oraz w rozrywce.
4. Internet – rozwój technologii takich jak Web 2.0, ASP, CSS, PHP, CGI, Java do zastosowań w edukacji, rozrywce i biznesie.
5. E-marketing, e-advertising – wykorzystanie multimediów w marketingu i reklamie.
6. E-Learning – zwiększanie wykorzystania technologii multimedialnych w edukacji (tworzenia środowiska nauczania opartego o multimedialne treści edukacyjne).
7. Tworzenie oprogramowania.
8. Telekomunikacja.

Więcej informacji:
Urszula Lis, tel. kom 501 189 770, [email protected]

http://www.pkpplewiatan.pl/

Similar Posts