Wiadomości branżowe

Kierunek ?Zarządzanie infrastrukturą sportową? odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie

Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój infrastruktury sportowej w Polsce, do czego w dużej mierze przyczyniło się również Euro 2012. Jednak obecnie największa trudność polega na odpowiednim zarządzaniu tymi obiektami, co wymaga zatrudnienia profesjonalnego zarządcy. Program studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego jest odpowiedzą na zapotrzebowanie na specjalistów w nowej dziedzinie –  zarządzania infrastrukturą sportową.

Od 1994 roku w Polsce zostało wybudowanych i wyremontowanych ponad 3000 obiektów sportowych. Wejście Polski do Unii Europejskiej i możliwość uzyskania dofinansowania dla budownictwa sportowego, wzrost gospodarczy, jak również organizacja wielkich wydarzeń sportowych (np. Euro2012) sprawiły, że nastąpił trwający do dnia dzisiejszego intensywny rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Liczba powstałych i będących w fazie realizacji obiektów sportowych sięga już 10 tysięcy w skali całego kraju! Dzisiaj możemy korzystać z nowoczesnych pływalni, sal gimnastycznych i hal sportowych, krytych i otwartych lodowisk, stadionów piłkarskich i lekkoatletycznych oraz istniejących już niemal w każdej gminie boisk wielofunkcyjnych z programu Orlik 2012. Dlatego też obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na ekspertów i specjalistów w dziedzinie zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Program ?Zarządzanie Infrastrukturą Sportową? jest ukierunkowany na kształcenie specjalistów, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom prężnie rozwijającego się sektora sportowego i rekreacyjnego, a zarazem odpowiada na potrzeby właścicieli tych obiektów w zakresie wyspecjalizowanych kadr w obszarze zarządzania infrastrukturą sportową.

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje możliwość poznania tajników zarządzania infrastrukturą sportową i know-how sukcesu komercyjnego obiektu sportowego w trakcie wykładów  i warsztatów z wybitnymi ekspertami i uznanymi zarządcami. Program oprócz warsztatów i wykładów obejmują również wizyty studyjne najlepszych obiektów sportowych w Warszawie i okolicy.

 Nasze studia oferują swoim słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy niezbędnej dla poznania wszelkich metod i technik efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Unikalny program, realizowany przez najlepszych w naszym kraju ekspertów w tej dziedzinie, zagwarantuje uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności wszystkim tym, którzy, chcą osiągnąć sukces w branży ? mówi Grzegorz Gutkowski, kierownik studiów ?Zarządzanie Infrastrukturą Sportową?.

Program studiów składa się z sześciu modułów tematycznych:

Zarządzanie strategiczne infrastrukturą sportową (strategia zarządzania w warunkach transformacji systemowej w Polsce, struktura własności infrastruktury sportowej w Polsce, zarządzanie strategiczne w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury sportowej, system kontroli zarządczej na przykładzie wybranego ośrodka sportowego, źródła pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie infrastruktury sportowej)

Zarządzanie funkcjonalne w podmiotach sportowych (system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO na przykładzie wybranego obiektu sportowego, podstawy rachunkowości i finansów, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami)

Współczesne formy prawne stosowane w zarządzaniu infrastrukturą sportową w Polsce (zarządzanie ośrodkiem sportu zorganizowanym jako jednostka sektora finansów publicznych w formie jednostki budżetowej, zarządzanie ośrodkiem sportu zorganizowanym jako jednostka sektora finansów publicznych w formie samorządowego zakładu budżetowego, zarządzanie ośrodkiem sportu zorganizowanym jako spółka z o.o., przekształcenie jednostki sektora finansów publicznych w spółkę z o.o.)

Zarządzanie wybranymi obiektami sportowymi (wielofunkcyjny stadion sportowy, hala widowiskowo ? sportowa, kryta pływalnia, lodowisko, przystań żeglarska, wielofunkcyjne boisko sportowe)

Administrowanie nieruchomością (prowadzenie książki obiektu budowlanego, obowiązki stawiane przed administratorem nieruchomości wynikające z przepisów ppoż i bhp,  eksploatacja nieruchomości, przeglądy techniczne i remonty, gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne)

Komercjalizacja obiektu sportowego (organizacja imprez masowych, marketing sportu, reklama i promocja obiektu sportowego i imprez w nim się odbywających, sprzedaż usług sportowych, współpraca z klubami i związkami sportowymi)

Wśród grona wykładowców znajdują się m.in.:

Piotr Bubela ? zastępca dyrektora samorządowego zakładu budżetowego Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Piotr Gąszcz ? zarządza Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie – nagrodzonym w 2003 roku tytułem Obiekt Roku Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych.

Grzegorz Gutkowski – menedżer sportu, trener II klasy, licencjonowany zarządca nieruchomości, w latach 2006 ? 2013 dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie.

Paweł Januszewski –  szef marketingu mityngów lekkoatletycznych Pedros Cup, doradca Minister Turystyki i Sportu Joanny Muchy.

Tomasz Jędrzejewski – wspólnik w firmie ?Piruet?, zajmującej się od 1990 r. m.in. całosezonową, pełną i profesjonalną obsługą lodowisk krytych i odkrytych w całej Polsce, w tym m.in. na warszawskim Torwarze.

Andrzej Kraśnicki –  prezes Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Anita Nasierowska ? dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Maciej Pliszka –  pracownik Ministerstwa Sportu i Turystyki gdzie koordynował projekt budowy kompleksów sportowych w ramach programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012?.

Agata Popławska –  kierownik Działu Promocji i Sprzedaży w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie.

Mariusz Szmit –  dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A.

Tomasz Szulc – od 2007 do lipca 2012 roku związany z  UEFA: szef projektu na Polskę Centrów Pobytowych EURO 2012. W  strukturach UEFA odpowiedzialny m.in. za obsługę drużyn piłkarskich. Obecnie zajmuje się biznesem w branży deweloperskiej.

Jacek Zabielski – dyrektor biura handlowego w eBilet.pl ? największej w Europie Środkowej firmie sprzedającej usługi sportowe i eventy.

Tadeusz Zawistowski – od piętnastu lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zarządzania jakością, procesów, projektów, zarządzania strategicznego, kontroli zarządczej, antykorupcji, zarządzania ryzykiem, pracy zespołowej i bezpieczeństwa informacji. Jest ekspertem technicznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz audytorem DAS Polska.

Paweł Zienkiewicz – wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku.

Jolanta Żyśko ? dr hab. nauk o kulturze fizycznej, profesor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Kierownik Zakładu Organizacji Kultury Fizycznej.

Więcej informacji o kadrze oraz kierunku znajduje się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/zarzadzanie-infrastruktura-sportowa/

 

www.ckp.lazarski.pl

Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy