studia

Klasa politechniczna w Malborku

Trwa nabór do pierwszej w historii Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku klasy politechnicznej. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem obejmuje Politechnika Gdańska. Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w czwartek, 8 kwietnia o godz. 10.00 w gabinecie rektora. Serdecznie zapraszamy dziennikarzy.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, a podpiszą ją Andrzej Rychłowski, burmistrz Malborka oraz prof. Henryk Krawczyk, rektor naszej uczelni. Pierwsza klasa politechniczna w Malborku ruszy z nowym rokiem szkolnym 2010/2011. Klasa patronacka powstanie w oparciu o programy opracowane we współpracy z uczelnią.

? Dobra szkoła musi uprzedzać wyzwania ? mówi Dariusz Rowiński, dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku. ? Wychodząc z założenia, że percepcja młodzieży w przedziale wiekowym 13?16 lat jest nieograniczona, staramy się przygotowywać uczniów do dokonywania rozumnych i świadomych wyborów, już na etapie gimnazjum. Profilowanie pomaga niwelować dysproporcje w efektach pracy z uczniem zdolnym, bo generalnie wiadomo, że uśrednienie nie sprzyja osiąganiu wysokich wyników nauczania. Być może niektórzy nie wiedzą, czym chcą się zająć za kilka lub kilkanaście lat, ale co z tymi uczniami, którzy mają jasno wytyczone cele na przyszłość?

Władze uczelni wyraziły zainteresowanie uczestnictwem gimnazjalistów w wykładach popularno?naukowych, zarówno na terenie Politechniki Gdańskiej, jak i w Gimnazjum nr 3 w Malborku. Umowa zakłada udział uczniów i nauczycieli gimnazjum w warsztatach modelowania matematycznego, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych. Dla kadry pedagogicznej malborskiej szkoły niebagatelne znaczenie będzie miała również możliwość korzystania z doradztwa naukowego i metodycznego nauczycieli akademickich oraz dostęp do zbiorów bibliotecznych Politechniki Gdańskiej.

? Tematykę wykładów nauczyciele już ustalają z dr. hab. inż. Michałem Pilarczykiem, prodziekanem ds. studiów Wydziału Chemicznego PG ? dodaje dyrektor. ? Skorzystamy także z propozycji Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Studenci naszej uczelni zaś będą mogli odbywać praktyki zawodowe w Gimnazjum nr 3, a koła naukowe działających na politechnice mają prezentować swoje osiągnięcia wśród młodszych kolegów.

Burmistrz Malborka, przedstawiający się jako refleksyjny praktyk podkreśla, że pojmuje naukę jako proces ustawiczny. ? Jednym z największych kapitałów miasta, jest malborska młodzież i jej nauczyciele ? przekonuje Andrzej Rychłowski. ? A to, czy odniesiemy sukces zależy tylko od nich. Przystąpienie do współpracy z Politechniką Gdańską wynika ze znajomości mapy ich możliwości, pewności ich zdolności, rozpoznania i wysokiej oceny ich umiejętności i kompetencji.

Z uwagi na dużą dynamikę rozwoju Malborka, liczne inwestycje i obecność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w mieście, burmistrz uważa, że inżynierowie są i będą w Malborku potrzebni.
I choć pierwszym krokiem na drodze dobrego kształcenia młodzieży jest powstawanie klas profilowanych, już planuje kolejne przedsięwzięcie, a mianowicie utworzenie akademickiego liceum patronackiego.

Warto wspomnieć, że klasa politechniczna pod patronatem Politechniki Gdańskiej działa już od dwóch lat w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Funkcjonuje pod nazwą Akademia ETI, gdyż zajęcia dla licealistów prowadzone są na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Uczniowie I LO w Gdańsku zaś odbywają zajęcia na politechnice w ramach koła naukowego młodych robotyków.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #absolwent   #adaj   #analiz   #analizy   #cego   #cenia   #ciej   #cych   #dzania   #informatyki   #jakie