praca

Kluby Pracy w powiecie tarnowskim

Kluby Pracy w powiecie tarnowskim zapraszają na serię szkoleń i indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi Kluby Pracy w Tarnowie, Tuchowie i Żabnie prowadzą serię szkoleń

Kluby Pracy w powiecie tarnowskim zapraszają na serię szkoleń i indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi

Kluby Pracy w Tarnowie, Tuchowie i Żabnie prowadzą serię szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz poprawienia swojej pozycji w oczach potencjal nych pracodawców.

Uczestnicy szkoleń mają Klubu Pracy mają możliwość:
– poznać metody poszukiwania pracy,
– przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą,
– profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny),
– sporządzić bilans kompetencji

Uwaga! Więcej na temat aktywnego poszukiwania pracy po powrocie do kraju dowiesz się z naszego POWROTNIKA z rozdziałów dotyczących POSZUKIWANIA PRACY W POLSCE

Uczestnicy zajęć mogą korzystać bezpłatnie z informatorów, internetu, komputera – w celu napisania CV i listu motywacyjnego. Mogą również skorzystać z indywidualnej porady doradcy zawodowego i psychologa. Tematy realizowane w Klubie Pracy służą do gruntownego przygotowania każdego uczestnika zajęć, aby mógł w sposób przemyślany zaplanować i rozwijać swoją karierę zawodową.

Z ponad 17-letnich doświadczeń Klubu Pracy w Tarnowie wynika, że wiele osób po zakończeniu zajęć w Klubie szybko podejmuje nowe zatrudnienie.

Więcej informacji:
Klub Pracy w Tarnowie
Powiatowy Urząd Pracy
Plac gen. Bema 3
Tarnów
pok. 9 (parter)
tel. (014) 688-23-53
http://powroty.gov.pl/regiony/wydarzenia/t,Szkolenia%20i%20spotkania%20z%20doradcami,rid,754.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy