firma

Kryzysowy boom na szefów

Kryzysowy boom na szefów 2010-01-13, 10:00 Kryzysowy 2009 rok, mimo spadku ogólnej liczby ogłoszeń, był dobrym czasem na szukanie pracy dla menedżerów i kadry zarządzającej

Kryzysowy boom na szefów
2010-01-13, 10:00

Kryzysowy 2009 rok, mimo spadku ogólnej liczby ogłoszeń, był dobrym czasem na szukanie pracy dla menedżerów i kadry zarządzającej – wynika z raportu ?Rynek Pracy Specjalistów 2009″, przygotowanego przez ekspertów portalu Pracuj.pl.

Przy spadku całkowitej liczby ofert o niemal 22%, w zeszłym roku w ofertach pracy mogli przebierać menedżerowie. Pracodawcy poszukiwali przez Pracuj.pl ponad 18 tys. kierowników (wzrost o 3% względem 2008). Dla najwyższej kadry zarządzającej (dyrektor/prezes) zamieszczono natomiast 4273 propozycji, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej.

Liczba ofert dla tych poziomów stanowisk rosła sukcesywnie przez cały rok, ale co warte uwagi, znacząco wzrosła w drugiej połowie roku. Szczególnie widoczny był wzrost w IV kwartale, kiedy to opublikowano o ponad 1/3 więcej propozycji dla najwyższej kadry zarządzającej i o 14% więcej dla menedżerów średniego szczebla niż kwartał wcześniej. W tym kwartale propozycji dla dyrektorów/prezesów było nawet o ? więcej niż w porównywalnym okresie 2008.

Najwięcej dyrektorów i prezesów poszukiwano w branży handel i sprzedaż, oferty z tego sektora stanowiły prawie 1/3 wszystkich dot. tego poziomu stanowiska. Drugą najczęściej rekrutującą branżą, która potrzebowała nowej, wyższej kadry menedżerskiej było budownictwo i nieruchomości (21% ofert). Na trzecim miejscu, ex aequo, uplasowały się sektor finansowy i przemysł ciężki z ponad 14% udziałem każdy. Podobna kolejność dotyczyła poziomu stanowiska – kierownik.

– W trudnych czasach szuka się kadry, której wiedza i doświadczenie pomoże firmie wyjść z kłopotów obronną ręką. Wzrost zapotrzebowania pracodawców na nową kadrę menedżerską, szczególnie widoczny w II połowie ubiegłego roku, mógł być także wynikiem weryfikacji działań dotychczasowych menedżerów w okresie spowolnienia gospodarczego. Ci, którzy nie mieli pomysłu na rozwój firmy w trudnych czasach musieli liczyć się z utratą stanowiska. Zarządy wyszły bowiem z założenia, że na nowe czasy potrzebna jest też nowa wizja i nowi ludzie – komentuje wyniki badania Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl

Raport Pracuj.pl
?Rynek Pracy Specjalistów w 2009 roku?

RYNEK PRACY POWOLI ODRABIA STRATY

Warszawa, 6 stycznia 2010 r.

Rynek pracy odrabia straty po wielkim tąpnięciu na przełomie 2008 i 2009
Branża finansowa druga pod względem liczby prowadzonych rekrutacji
Prawie połowa ofert dla handlowców
Liczba ogłoszeń najwyższa w IV kwartale
Sytuację na rynku komentują przedstawiciele Microsoftu, BZ WBK i Training Partners

Końcówka 2008 roku diametralnie zmieniła oblicze rynku pracy, który z ?rynku pracownika? stał się na powrót ?rynkiem pracodawcy?. Po bardzo trudnym I kwartale 2009 roku, z liczbą ofert pracy najmniejszą od kilku lat, rozpoczęło się mozolne odrabianie strat. W kolejnych kwartałach roku liczba ofert powoli rosła, a branża finansowa była drugim co do wielkości pracodawcą ? to wnioski płynące z raportu ?Rynek pracy specjalistów w 2009 roku?, przygotowanego przez Pracuj.pl.

O trudnej sytuacji na rynku pracy w 2009 roku świadczyła przede wszystkim liczba ofert zatrudnienia, które publikowali pracodawcy. Po okresie ?rynku pracownika? i stabilnych latach 2007-2008, liczba ogłoszeń spadła aż o 22%. W sumie w ciągu całego ubiegłego roku pracodawcy opublikowali w portalu Pracuj.pl 161 277 propozycji pracy.

Wykres 1. Roczna liczba ofert pracy publikowanych w portalu Pracuj.pl w latach 2006-2009.

Źródło: dane własne portalu Pracuj.pl.

Bessa na polskim rynku pracy rozpoczęła się od gwałtownego spadku ofert zatrudnienia w IV kwartale 2008 roku. W ciągu 3 miesięcy liczba ofert pracy spadła aż o 1/3 (z 54 858 w III kwartale do 36 582 w ostatnim kwartale roku). Nie był to jeszcze efekt faktycznych zmian w firmach, a raczej atmosfery niepewności i wyczekiwania, która panowała wśród pracodawców i przełożyła się na zamrożenie budżetów rekrutacyjnych.

W styczniu 2009 liczba ofert nieco wzrosła i powróciła do poziomu z listopada ubiegłego roku. Nie powiało jednak optymizmem ? pod koniec miesiąca zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o restrukturyzacjach w przedsiębiorstwach dotkniętych kryzysem i redukcjach kadry. W lutym firmy raczej zwalniały niż zatrudniały ? w tym miesiącu opublikowano najmniej, bo tylko nieco ponad 11 tys. ofert pracy. Na kandydatów czekało więc prawie 40% mniej propozycji zatrudnienia niż rok wcześniej.

Wykres 2. Miesięczna liczba ofert pracy publikowanych w portalu Pracuj.pl w latach 2008-2009.

Źródło: Raport Pracuj.pl ?Rynek pracy specjalistów w 2009 r.?.

Co gorsza, w kolejnych miesiącach ? marcu i kwietniu ? było niewiele lepiej, a tymczasem na rynek pracy zaczęli napływać kandydaci zwalniani na skutek kryzysu ze swoich miejsc pracy. Osoby zdecydowane na znalezienie pracy musiały więc zmierzyć się z dwiema przeciwnościami: mniejszą liczbą ofert pracy oraz większą konkurencją.

Zapowiedzią odwilży był lipiec (liczba ogłoszeń przekroczyła 14 tysięcy), ale ofert zdecydowanie przybyło jesienią ? we wrześniu opublikowano już o 15% więcej ofert niż w styczniu, a w październiku odnotowano najwięcej ofert w całym roku.

Listopad i grudzień przyniosły spadek liczby ofert ? była to jednak naturalna zmiana związana z okresem świątecznym, a nie powtórka sytuacji z kryzysowej zimy 2008 roku. Świadczy o tym choćby stosunek liczby ofert w ostatnich miesiącach roku: liczba ogłoszeń w grudniu 2008 roku spadła aż o ponad połowę w stosunku do października 2008, w 2009 roku ? tylko o 1/5.

A to już wiesz?  Rekrutacyjne video na monsterpolska.pl

O tendencji wzrostowej na rynku pracy świadczą także dane kwartalne. W 2009 roku najlepszy był ostatni, IV kwartał. Pracodawcy od października do grudnia zamieścili na Pracuj.pl 43828 ofert ? o ponad 4 % ofert więcej niż III kwartale.

Wykres 3. Kwartalna liczba ofert pracy publikowanych w portalu Pracuj.pl w 2009 roku.

Źródło: Raport Pracuj.pl ?Rynek pracy specjalistów w 2009 r.?.

BRANŻE BAROMETREM RYNKU PRACY

Ostatni rok dotkliwie odbił się na sytuacji w większości branż, choć były i takie, które oparły się kryzysowi. Najczęściej zatrudniały: handel i sprzedaż, finanse i bankowość oraz budownictwo i nieruchomości ? łącznie aż 60% ofert pracy opublikowanych w ciągu całego roku pochodziło z tych 3 branż. Dla większości sektorów najlepszy okazał się IV kwartał.

Sprzedaż
Branża handel i sprzedaż utrzymała w 2009 roku niezmienne miejsce lidera pod względem prowadzonych rekrutacji. Łącznie pochodziła z tej branży 1/3 publikowanych ofert pracy. Od I kwartału 2009 procentowy udział ofert w ogólnej liczbie rósł, nieznaczny spadek odnotowano jedynie w ostatnim kwartale.

Finanse i bankowość
Branża finansowa, od której zaczął się światowy kryzys, zajęła w 2009 roku drugie miejsce w zestawieniu według liczby prowadzonych rekrutacji. Firmy z tego sektora najdotkliwiej odczuły skutki kryzysu na przełomie III i IV kwartału 2008 roku, jednak już od początku 2009 procentowy udział ofert z tego sektora w ogólnej liczbie propozycji zatrudnienia zaczął się zwiększać: od 12,8% w styczniu 2009 roku do 16,1% w rekordowym październiku.

Budownictwo i nieruchomości
Trzecia najczęściej rekrutująca branża w zeszłym roku, budownictwo i nieruchomości, charakteryzowała się w minionym roku dużą stabilnością zatrudnienia. Udział w całkowitej liczbie prowadzonych rekrutacji oscylował w granicy 11-12% w kolejnych kwartałach i nie ulegał większym wahaniom.

Przemysł
Na kondycję gospodarki krajowej znacząco wpływa sytuacja w przemyśle. Przemysł ciężki, po trudnym początku 2009 roku, w ostatnim kwartale prowadził więcej rekrutacji. W styczniu 2009 z przemysłu ciężkiego pochodziło tylko nieco ponad 9% wszystkich propozycji zatrudnienia, w listopadzie ? już 11%. To dobry prognostyk nie tylko dla rynku pracy, ale i całej gospodarki.

IT
Historia kryzysu w branży IT miała inny przebieg niż w przypadku całego rynku pracy. Branża IT długo broniła się przed skutkami kryzysu – szczególnie dobry był dla niej I kwartał 2009, kiedy pracodawcy z tego sektora zamieścili ponad 2,2 tys. ofert pracy. Załamanie nastąpiło w III kwartale, kiedy to liczba ofert spadła o 18% w stosunku do poprzedniego kwartału. W styczniu 2009 roku ofert pracy w IT stanowiły 6% wszystkich ofert, we wrześniu już tylko 3,9%.

Farmacja
W czasie kryzysu świetnie radziła sobie branża farmaceutyczna. To jedyny sektor, w którym popyt na pracowników w całym 2009 roku rósł z kwartału na kwartał, nawet w końcówce roku. Choć udział w całkowitej liczbie ofert pracy jest stosunkowo niewielki (3,7%), warto zwrócić uwagę na ten odwrotny w stosunku do całego rynku trend.

Edukacja i szkolenia
Branża edukacyjna, po bardzo słabej pierwszej połowie roku, w III kwartale odnotowała ponad 57% przyrost ofert w stosunku do II kwartału. Liczba ofert pracy nadal była stosunkowo niewielka (nie więcej niż 1000 ofert pracy kwartalnie), jednak tendencja wzrostowa w końcówce roku świadczy
o pewnym ożywieniu na tym rynku.

Tabela 1. Oferty pracy w 2009 roku według branż.

Źródło: Raport Pracuj.pl ?Rynek pracy specjalistów w 2009 r.?.

W KRYZYSIE HANDLOWCY GÓRĄ

W trudnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, o być albo nie być wielu przedsiębiorstw decydowała siła dotarcia do nowych klientów i zbudowania z nimi trwałej relacji. W minionym roku firmy skupiły się więc na pozyskiwaniu pracowników działu sprzedaży i obsługi klienta. Do pierwszej grupy skierowano w ciągu całego roku ponad 77 tys. ofert, do drugiej ? ponad 32 tys. propozycji.

Propozycje dla pracowników sprzedaży i obsługi klienta stanowiły łącznie aż 68% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w serwisie Pracuj.pl. Wskaźnik ten wzrósł we wrześniu 2009 roku aż do 75%!

Począwszy od II kwartału 2009 roku pracodawcy coraz częściej mówili nie tyle o konieczności pozyskania nowych pracowników do działu sprzedaży, ile o wymianie tych pracowników, którzy nie poradzili sobie w trudnych warunkach kryzysu. Intensywniej niż wcześniej zaczęto poszukiwania menedżerów i dyrektorów sprzedaży, którzy byliby w stanie dostosować strategię sprzedaży do coraz trudniejszych warunków rynkowych.

Na brak ofert nie mogły narzekać również osoby szukające pracy w dziale technologicznym, IT oraz finansowym. Do każdej z tych grup skierowanych było 14-15% ofert pracy. Na przestrzeni całego roku wzmocniła się pozycja tego ostatniego ? w pierwszym półroczu działy finansowe zajmowały 5. miejsce zestawienia, w drugim półroczu ? już 3.

W całym 2009 roku, w stosunku do 2008 roku, więcej ofert skierowanych było do menedżerów najwyższego szczebla ? dyrektorów i prezesów. Co ciekawe, liczba ogłoszeń dla tej grupy wzrosła znacząco w drugiej połowie roku. Być może był to wynik weryfikacji przez firmy działań kierownictwa w pierwszych miesiącach dekoniunktury.

A to już wiesz?  Zdobądź 40 tys. zł na własny biznes

Tabela 2. Oferty pracy w 2009 roku według działów w firmach.
DZIAŁY W FIRMACH
LICZBA OFERT W 2009
% OFERT
W 2009
dział handlowy
77 168
47,85%
dział obsługi klienta, call center
32 201
19,97%
dział technologiczny
24 356
15,10%
dział finansowy
23 956
14,85%
dział IT
23 713
14,70%
dział marketingu, PR, reklamy
7 932
4,92%
dział księgowości
7 327
4,54%
dział logistyki, spedycji, transportu
7 289
4,52%
dział produkcji
5 262
3,26%
dział personalny
3 625
2,25%
dział prawny
1 829
1,13%
dział kontroli jakości
1 463
0,91%
dział tłumaczeń
442
0,27%
Źródło: Raport Pracuj.pl ?Rynek pracy specjalistów w 2009 r.?.

KRYZYS NAJDOTKLIWSZY DLA MAZOWSZA

Skutki spowolnienia gospodarczego najszybciej odczuły regiony, w których zlokalizowane są największe przedsiębiorstwa. To one w pierwszej kolejności podejmowały decyzje o redukcjach i restrukturyzacjach, co natychmiast przekładało się na lokalny rynek pracy.

Kryzys dotkliwie odczuło województwo mazowieckie. Choć odsetek bezrobocia jest tu najniższy w Polsce, właśnie tu odnotowano największy spadek liczby ogłoszeń w stosunku do 2008 roku (aż o 34%!).

Odwrotnie było w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, któremu najwyższa w Polsce stopa bezrobocia (na poziomie 19%) nie przeszkodziła w odrabianiu strat. Liczba ofert pracy zamieszczonych przez pracodawców z tego regionu w serwisie Pracuj.pl rosła z kwartału na kwartał i pod koniec roku była już bliska tej z III kwartału 2008 roku.

Najmniejszy spadek liczby ofert dotyczył woj. opolskiego, firmy z tego regionu opublikowały w zeszłym roku na portalu Pracuj.pl tylko o niecałe 4% mniej ogłoszeń.

Największy spadek liczby ogłoszeń odnotowano w przypadku ofert pracy z zagranicy, których z miesiąca na miesiąc ubywało, a w całym minionym roku było ich blisko o połowę mniej niż rok wcześniej.

Tabela 3. Oferty pracy w 2009 roku według województw.

WOJEWÓDZTWA
LICZBA OFERT W 2009 r.
% OFERT
W 2009 r.
SPADEK W STOSUNKU
DO 2008 r.
mazowieckie
33 229
20,60%
-33,88%
śląskie
15 578
9,66%
-19,40%
dolnośląskie
15 291
9,48%
-26,06%
wielkopolskie
13 670
8,48%
-20,96%
małopolskie
12 484
7,74%
-16,56%
pomorskie
11 342
7,03%
-22,12%
łódzkie
9 787
6,07%
-17,46%
kujawsko-pomorskie
7 508
4,66%
-8,81%
zachodniopomorskie
6 831
4,24%
-9,55%
lubelskie
5 360
3,32%
-7,97%
podkarpackie
5 099
3,16%
-10,76%
opolskie
4 966
3,08%
-3,80%
lubuskie
4 703
2,92%
-15,29%
warmińsko-mazurskie
4 595
2,85%
-9,10%
świętokrzyskie
4 385
2,72%
-8,72%
podlaskie
4 084
2,53%
-8,14%
zagranica
2 365
1,47%
-47,09%
Źródło: Raport Pracuj.pl ?Rynek pracy specjalistów w 2009 r.?.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW RAPORTU

Przemysław Gacek
Prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl

2009 był rokiem próby. Trudna i niepewna sytuacja gospodarcza bezlitośnie weryfikowała firmowe strategie, często zmuszając pracodawców do ograniczenia zatrudnienia. Wbrew ogólnej opinii, zwolnienia nie dotknęły jedynie szeregowych pracowników. Kryzys był świetnym sprawdzianem umiejętności zatrudnionej kadry – także tej najwyższego szczebla.
 
To nie był dobry rok na poszukiwanie nowej pracy. Firmy ograniczyły prowadzone rekrutacje do niezbędnego minimum, inwestując głównie w działy sprzedażowe. Więcej wymagano od osób już zatrudnionych. Kryzys gospodarczy boleśnie odczuły osoby wchodzące dopiero na rynek pracy – studenci i absolwenci. Pracodawcy, mogąc przebierać w aplikacjach, mniej chętnie decydowali się na zatrudnianie osób bez doświadczenia zawodowego.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg kryzysu na rynku pracy, trudno jednoznacznie stwierdzić, co nas czeka w nowym roku. Wszystko zależy od sytuacji gospodarczej – trudności, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy, niemal natychmiast znajdują odzwierciedlenie w liczbie prowadzonych rekrutacji. Przypomnę, że po pierwszych doniesieniach o kryzysie na światowych rynkach, krajowi pracodawcy potrzebowali zaledwie jednego kwartału, by o 1/3 ograniczyć liczbę poszukiwanych pracowników.

Ostatnie, dość dobre dane gospodarcze, mogą korzystnie wpłynąć na nastroje przedsiębiorców i jest szansa, że część z nich zacznie jednak zatrudniać pracowników. Ofert pracy jest więcej, ale nie oczekiwałbym znaczących zmian w pierwszym, czy drugim kwartale 2010. Myślę, że sytuacja może zmienić się na lepsze dopiero w drugiej połowie roku.

W nadchodzących miesiącach najczęściej poszukiwanymi specjalistami będą nadal handlowcy. Z naszych danych wynika, że nieco łatwiej będzie znaleźć pracę w branży finansowej. Instytucje z tego sektora potrzebują bowiem fachowców, którzy pomogą im ostatecznie wyjść z kryzysu i przygotują ich do lepszych czasów. Ofert pracy nie brakuje też w sektorze budownictwa infrastrukturalnego.

Beata Wróblewska-Mazurkiewicz
Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
w polskim oddziale Microsoft  

Rok 2009 był rokiem wyzwań. Po wielu latach bardzo dynamicznego rozwoju gospodarczego, szczególnie w sektorze nowych technologii, a co za tym idzie również wzrostu zatrudnienia, nastąpiło wyraźne zahamowanie. Pomimo że firmy z branży IT długo opierały się recesji, to jednak również i one odczuły negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. My także ograniczyliśmy rekrutację.

Warto jednak zauważyć, że sytuacja w przypadku firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania jest szczególna. Jak wynika z badań IDC, w 2009 roku zatrudnienie w sektorze oprogramowania wzrosło o 4%, podczas gdy ogólny poziom zatrudnienia w całej branży informatycznej zmniejszył się. To pokazuje, że oprogramowanie jest ważną siłą napędową sektora IT. Ciekawym przykładem jest wprowadzony niedawno na rynek najnowszy system operacyjny Microsoft ? Windows 7. Według badań IDC, do końca 2010 roku zatrudnienie związane z systemem Windows 7 wyniesie ponad 1,5 mln miejsc pracy w branży IT regionu Strefy Gospodarczej Unii Europejskiej, czyli 18% całkowitego zatrudnienia w regionie.

A to już wiesz?  Konstruowanie kosztorysu projektu EFS ZPORR

Ponadto IDC prognozuje również, że branża IT będzie wpływać pozytywnie na długoterminowy rozwój gospodarczy dzięki utworzeniu prawie 6 milionów miejsc pracy i 75 tysięcy firm w ciągu następnych czterech lat (źródło: ?Global IDC Economic Impact 2009?).

Janusz Krawczyk
Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
członek Zarządu BZ WBK
Spodziewam się, że 2010 r. będzie czasem względnej stabilizacji na rynku pracy w sektorze bankowym w Polsce. Obecnie, po fali zwolnień grupowych jakie w 2009 r. przeprowadziło wiele banków, poziom zatrudnienia w branży jest adekwatny do aktualnych potrzeb biznesowych.
W naszym banku nie było zwolnień grupowych, udało nam się ich uniknąć poprzez czasowe redukcje wynagrodzeń i wymiaru czasu pracy a także umiejętne zarządzanie ruchem kadrowym. To pozwala nam wejść w nowy rok z zachowaną przez najtrudniejszy czas dobrze przygotowaną kadrą, bez konieczności szukania nowych pracowników, co daje Bankowi Zachodniemu WBK przewagę konkurencyjną w warunkach prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na usługi bankowe.
W przyszłym roku, z tego co się mówi na rynku, banki raczej nie myślą o rozwijaniu swojej działalności w sposób, który pociągałby za sobą konieczność znaczącego wzrostu zatrudnienia ? myślę tutaj przede wszystkim o dynamicznym rozwijaniu sieci oddziałów. Nie spodziewam się również spektakularnych ruchów wysokości wynagrodzeń w sektorze.
2010 powinien być zatem w mojej ocenie rokiem stabilizacji sytuacji kadrowej w sektorze bankowym w wielu wymiarach, choć ? jak pokazał nam 2009 ? niczego nie można być pewnym.

Rafał Szczepanik
Trener, współzałożyciel i członek zarządu w Training Partners

Branża szkoleniowa jest jedną z największych ofiar spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorstwa ? ograniczając koszty ? przede wszystkim zmniejszają wydatki na reklamę i edukację pracowników, bo bez tych elementów można w krótkim okresie prowadzić działalność. Firmy planują, że do kształcenia  ludzi wrócą, gdy skończy się recesja.

Szkoleniowcy, widząc ten trend, też musieli zacisnąć pasa. W tej branży główny koszt to wynagrodzenia i honoraria, nie odbyło się więc bez zwolnień. Rekrutacja trenerów na przełomie lat 2008 i 2009 została niemal wstrzymana.

Druga połowa 2009 była dla branży dużo lepsza. Latem stało się jasne, że Polskę ominie główna fala kryzysu. W części korporacji budżety szkoleniowe zostały odmrożone. Dlatego końcówka roku to wręcz wysyp zamówień: wiele przedsiębiorstw chciało wydać zabudżetowane kwoty do końca roku. Niektóre firmy szkoleniowe, które wcześniej zwolniły zbyt wiele osób, jesienią musiały ?na gwałt? powiększać kadrę. Szczególnie, że rozstrzygnięcia konkursów na unijne dotacje do szkoleń zbiegły się z czasem wspomnianego ?odmrażania?.

Obecnie rynek szkoleniowy jest w dużym wahaniu. Zapowiedzi wprowadzenia VAT-u od szkoleń sprawiają, że duże trudności w planowaniu swojego rozwoju mają firmy szkolące osoby indywidualne (tam VAT uderzy najmocniej bo prywatny konsument go sobie nie odliczy). Dodatkowo, mniejsi gracze rynkowi trwają nieraz tylko dzięki projektom unijnym. Gdy dotacja się kończy, a nowej nie ma, muszą zwalniać. W tym samym czasie rekrutuje inna firma, której akurat poszczęściło się w kolejnej rundzie rozdawania unijnych pieniędzy i nagle odczuła klęskę urodzaju.

W ostatnim roku ? także dzięki projektom unijnym ? otwarto wiele szkół i kursów trenerskich, dzięki czemu na rynku pojawiło się kilka tysięcy nowych szkoleniowców. Zwykle są to osoby zupełnie początkujące. Rekrutowanie ich nie sprawia dziś najmniejszego problemu, publikacja jednego ogłoszenia w Pracuj.pl przynosi kilkadziesiąt do stu aplikacji. Trudniej jest pozyskać kandydatów z wieloletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, ich liczba od lat pozostaje mniej więcej stała. 

Raport ?Rynek pracy specjalistów w 2009? został przygotowany na podstawie analizy 161277 ofert pracy, które zamieszczono w 2009 roku w portalu Pracuj.pl. W zestawieniu wzięto pod uwagę branżę ogłoszeniodawcy i specjalizację poszukiwanego pracownika. Ogłoszenia zamieszczone w serwisie, mogą być przez pracodawców przypisane
maksymalnie do dwóch branż i dwóch kategorii.
Portal Pracuj.pl powstał w 2000 r. Jest portalem rekrutacyjnym, skierowanym do specjalistów i menedżerów. Kandydatom dostarcza oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady i narzędzia ułatwiające znalezienie pracy, rozwój kariery zawodowej oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Pracodawców wspiera w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy, m.in. dzięki ofertom pracy, bazie CV oraz usługom wizerunkowym. Portal należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem popularnych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej serwisów rekrutacyjnych. Pracuj.pl jest także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. www.pracuj.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy