praca

Laury dla młodych wirtuozów informatyki

Dr Adrian Kosowski z Politechniki Gdańskiej oraz dr Filip Murlak z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Obaj zwycięzcy legitymują

Dr Adrian Kosowski z Politechniki Gdańskiej oraz dr Filip Murlak z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Obaj zwycięzcy legitymują się znaczącym dorobkiem naukowym w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

Konkurs im. Witolda Lipskiego już od pięciu lat promuje aktywność młodych (do 30 roku życia) adeptów nauki, ich niestandardowe podejście do myślenia o zagadnieniach informatycznych, innowacyjność w pracy badawczej.

– Nagradzamy młodych naukowców za dorobek w dziedzinie informatyki, budowany przez kilka lat solidnej, pełnej zapału i świeżości pracy naukowej. To konkurs ważny dla całego środowiska polskiej informatyki ? mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody. ? Stwarza on uczestnikom możliwość podkreślenia dotychczasowych osiągnięć, zaprezentowania się w środowisku nie tylko naukowym i dalszego rozwoju kariery w zakresie informatyki. Dla świata nauki jest możliwością poznania najlepszych młodych uczonych, a młodym adeptom nauki pokazuje atrakcyjność tej drogi. Dla biznesu natomiast konkurs jest dowodem na to, jak wielu zdolnych ludzi poświęca swój czas i zapał informatyce, i jak ciekawe rozwiązania i pomysły mogą oni i – szerzej – polska nauka zaproponować.

Tegoroczni zwycięzcy mają wiele cech wspólnych: są absolwentami dwóch kierunków (informatyki i matematyki), autorami ważnych publikacji, odnieśli już sukcesy naukowe również za granicą.

Dr Adrian Kosowski ma 22 lata. Pierwszą pracę magisterską obronił w wieku 18 lat, zaś doktorat (uhonorowany Nagrodą Premiera RP) w wieku lat 20. W 2005 roku przyjął z rąk Prezydenta RP tytuł Najlepszego Studenta w konkursie Primus Inter Pares. Wkrótce ukończy swój trzeci kierunek studiów: fizykę na Uniwersytecie Gdańskim. Do jego zainteresowań naukowych należy poszukiwanie wydajnych algorytmów i rozwiązań dla zagadnień teorii grafów.

– Badania te pozwalają na zamodelowanie licznych problemów praktycznych, m.in. z zakresu optymalizacji komputerowych sieci optycznych oraz sieci urządzeń mobilnych, szeregowania zadań, a także eksploracji nieznanego środowiska przez autonomiczne roboty ? wyjaśnia dr Kosowski.

Ma na swoim koncie zwycięstwo w międzynarodowych mistrzostwach świata w programowaniu 24-godzinnym w Budapeszcie (2006) ? w ramach 3-osobowego zespołu. Jest autorem i współautorem 60 recenzowanych publikacji, a także współpracownikiem kilkunastu zagranicznych czasopism; zasiadał ponadto w komitetach programowych międzynarodowych konferencji. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Drugi z laureatów to dr Filip Murlak (29 lat). Ukończył matematykę oraz informatykę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W ubiegłym roku z wyróżnieniem obronił doktorat.

– Moją największą naukową pasją jest logika w informatyce ? mówi dr Murlak ? We współpracy z Uniwersytetem w Lozannie prowadzę badania na pograniczu teorii automatów i teorii mnogości. Jednocześnie, wraz z naukowcami z Uniwersytetu w Edynburgu, pracuję nad teoretycznymi podstawami wymiany i integracji danych.

Wyniki badań dr. F. Murlaka były prezentowane na uznanych konferencjach i publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jego studium o hierarchii Wadge’a dla deterministycznych języków drzew zostało uznane za najlepszą pracę na konferencji ICALP 2006 w Wenecji. Obecnie dr Murlak jest adiunktem w Zakładzie Logiki Stosowanej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Laureatów wyłoniła Rada Nagrody, którą tworzą profesorowie: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Tarlecki (przewodniczący), Mirosław Truszczyński, Władysław M. Turski. Konkurs organizowany jest od 5 lat przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy wsparciu firmy Sage sp. z o.o. Patronem medialnym bieżącej edycji jest miesięcznik ?Świat Nauki?. Kandydatami mogą być pracownicy, doktoranci lub studenci szkoły wyższej lub instytucji prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki.

Nagroda nosi imię dr. hab. Witolda Lipskiego ? wybitnego, przedwcześnie zmarłego polskiego informatyka. W krótkim czasie ten absolwent Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin wprowadził nowe, owocne idee i uzyskiwał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos. W bieżącym roku przypada 60. rocznica urodzin Witolda Lipskiego.
Dalsze informacje: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl.

INFORMACJA O ORGANIZATORACH

Fundacja Rozwoju Informatyki ? organizacja non-profit, powołana w celu promowania technologii informacyjnych i ich społecznego wykorzystania. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem funduszy na finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wsparcie instytucji akademickich. Utworzona w 1991 roku przez grupę pracowników naukowych Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/FRI.pdf

Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących – polski oddział Association for Computing Machinery (ACM), organizacji o charakterze edukacyjno-naukowym, założonej w 1947 roku. Obecnie zrzesza 83 000 członków. Jednym z najbardziej znanych projektów są coroczne międzynarodowe mistrzostwa w programowaniu zespołowym ACM International Collegiate Programming Contest. Więcej: http://www.acm.org

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) powstało w maju 1981 r. Skupia ponad 1500 osób – profesjonalistów branży informatycznej. Cele PTI to m.in.: popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej w dziedzinie informatyki, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz etyki zawodowej środowiska informatycznego, popularyzacja informatyki i jej zastosowań. Więcej: http://www.pti.org.pl

PATRON INSTYTUCJONALNY

Sage sp. z o.o. – wiodący producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Spółka wchodzi w skład Sage Group plc. ? należącej do grona trzech największych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie na świecie, posiadającej 5,8 miliona klientów. Więcej: http://www.sage.com.pl

PATRON MEDIALNY

Świat Nauki – polska edycja miesięcznika ?Scientific American”, wydawanego w 18 wersjach językowych i nakładzie miliona egzemplarzy. Informuje o odkryciach naukowych, technikach i technologiach. Jego autorzy – niekwestionowane autorytety, często laureaci Nagrody Nobla – piszą o swoim warsztacie badawczym, znaczeniu nauki w postępie cywilizacyjnym, jej związków z życiem codziennym. Więcej: http://www.swiatnauki.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy