motywacja

Madonna, Earth Institute, firma Ericsson oraz organizacja Millennium Promise ogłaszają powstanie globalnej inicjatywy wspierania szkolnictwa w krajach rozwijających się

* Pilne potrzeby w zakresie powszechnego szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego oraz gromadzenia środków przeznaczonych na stypendia, zwłaszcza dla dziewcząt, w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej

Madonna wraz z instytutem Earth Institute, firmą Ericsson i organizacją Millennium Promise ogłosiła powstanie nowej globalnej inicjatywy edukacyjnej, której celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom wykształcenia podstawowego i ponadpodstawowego. Jej działania koncentrują się zwłaszcza na szkołach średnich dla dziewcząt. Inicjatywa pod nazwą ?Connect to Learn? będzie przyznawać stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych, szczególnie dziewczętom, a także zajmować się wdrażaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej w szkołach, co ma spowodować wzrost jakości szkolnictwa i jego dostępności.

Współpraca ma na celu rozwiązywanie problemów związanych z obecnym światowym kryzysem w dziedzinie szkolnictwa, a także skłonienie innych podmiotów do reakcji na pilne potrzeby z tym związane, niezbędne jest bowiem podjęcie działań przez osoby indywidualne, korporacje, organizacje non-profit i rządy poszczególnych państw na całym świecie. Obecnie ponad 70 milionów dzieci nie podejmuje nauki w szkołach podstawowych. Setki milionów uczniów i uczennic nie może uczęszczać do szkół średnich, i to mimo zdania egzaminów wstępnych. Zdecydowaną większość w tej grupie stanowią dziewczęta, które mają do czynienia z wieloma różnymi utrudnieniami, jeśli chodzi o możliwość kontynuowania nauki. Ponadto nawet jeśli dzieci trafią do szkół, to jakość edukacji często pozostawia wiele do życzenia.

?Czas na zmiany? ? powiedziała Madonna. ?Miliony dzieci na całym świecie nie chodzą do szkoły. Dlatego chcielibyśmy, żeby wszyscy wspólnie z nami postarali się zapewnić im dostęp do podstawowego szkolnictwa. Jednym ze sposobów jest fundowanie stypendiów, warto też wykorzystać możliwości nowoczesnej technologii i dostępu do zgromadzonej w sieci informacji.”

Uczestnicy inicjatywy Connect to Learn pragną zwiększyć świadomość tych problemów i zgromadzić odpowiednie środki dzięki internetowym akcjom charytatywnym, partnerstwu z różnymi korporacjami oraz inwestycjom podejmowanym przez fundacje. Środki te pozwolą ufundować stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, pomogą również rozbudować program współpracy międzyszkolnej i umożliwić kontakty internetowe między uczniami z różnych krajów świata. W najbliższych miesiącach uczestnicy inicjatywy zamierzają zawrzeć umowy partnerskie i maksymalnie zwiększyć zasięg swojego działania.

?Podjęliśmy tę inicjatywę, gdyż uważamy, że nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie młodym ludziom wykształcenia i kompetencji, które uczynią z nich pożytecznych mieszkańców świata XXI wieku? ? powiedział Jeffrey Sachs, dyrektor instytutu Earth Institute przy Uniwersytecie Columbia, prezes organizacji Millennium Promise oraz specjalny doradca sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki Muna.

?Żyjemy w epoce informacji, a wykształcenie stanowi podstawę dobrobytu, zdrowia, a czasami po prostu przetrwania. Zbyt wiele dzieci jest zmuszonych wcześnie opuścić szkołę z powodu braku środków finansowych lub braku odpowiedniego wyposażenia w szkole. Szczególnie dotyczy to dziewcząt, które w przypadku niektórych społeczności często stykają się z różnymi przeszkodami, jeśli chcą kontynuować naukę. Dysponujemy dziś środkami umożliwiającymi rozwój każdego młodego człowieka, a także dostęp do zasobów wiedzy z wykorzystaniem Internetu. Pozwala to stworzyć ogólnoświatową wspólnotę opierającą się na wiedzy i wzajemnym poszanowaniu, co jest bardzo istotne w epoce komunikacji” ? dodał Sachs.

?Podstawowym celem, który przyświeca naszej inicjatywie, jest zapewnienie wszystkim młodym ludziom ? zarówno chłopcom, jak i dziewczętom ? możliwości ukończenia szkoły średniej. Wiemy, że jest to droga prowadząca do pokonania ubóstwa, osiągnięcia dobrobytu, a także pokoju i równowagi na świecie.?

Hans Vestberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson, stwierdził: ?Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest dziś kluczowym zagadnieniem w każdym zakątku świata. Może przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego wykształcenia, godnego XXI wieku, także na poziomie podstawowym i średnim. Młodzi ludzie z całego świata mogą uczestniczyć w wymianie idei, mogą uczyć od siebie nawzajem. Klasy szkolne powinny zyskać globalny wymiar i korzystać z urządzeń przenośnych, bowiem sieci komórkowe w niektórych regionach świata mają już większy zasięg niż telefonia stacjonarna. Potencjalne obszary zastosowań to dyskusje, sieciowe kontakty społeczne oraz planowanie i prowadzenie zajęć. Firma Ericsson, dzięki najnowszej technologii komunikacyjnej i globalnemu zakresowi działania jest wyjątkowo przygotowana do wzięcia udziału w tworzeniu nowego świata dla przyszłych pokoleń.?

?Globalne wyzwania związane z edukacją wymagają odpowiedniej strategii partnerstwa, korzystającej z najistotniejszych doświadczeń firm, instytucji rządowych, świata technologii, środowisk akademickich i przywódców społeczności lokalnych. Szczególny nacisk kładziemy na specyficzne potrzeby związane z wykształceniem dziewcząt i związane z tym korzyści. Efektem tego może być prawdziwy przełom w dziedzinie opieki zdrowotnej, zwiększenie równouprawnienia i rozwój gospodarczy w poszczególnych krajach” ? powiedział John McArthur, dyrektor generalny organizacji Millennium Promise.

Wstępne przekazanie środków na stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wdrożenie technologii informatycznej i telekomunikacyjnej w szkołach w ramach inicjatywy Connect to Learn pozwoli rozbudować infrastrukturę projektu Millennium Villages, którego zasięgiem objęte jest pół miliona ludzi w dziesięciu krajach Afryki Subsaharyjskiej. Zagwarantuje to udane uruchomienie programu globalnej inicjatywy edukacyjnej. Po rozpoczęciu funkcjonowania programu w Afryce uczestnicy przedsięwzięcia zajmą się organizacją kampanii edukacyjnych i stypendialnych w innych krajach rozwijających się, a także zawieraniem umów partnerskich w celu wspierania działalności na całym świecie.

Firma Ericsson jest także dostawcą platformy mobilnej dzięki rozwiązaniu eStore, służącemu do rozpowszechniania informacji o kampanii wszystkim użytkownikom urządzeń przenośnych mającym dostęp do Internetu.

Na stronach www.connecttolearn.org lub m.connecttolearn.org, można uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy.

Informacje o Earth Institute

Instytut Earth Institute działający przy Uniwersytecie Columbia jest czołowym ośrodkiem akademickim zajmującym się praktycznymi problemami zrównoważonego rozwoju. Podstawowe obszary jego działania obejmują kształcenie i szkolenie następnej generacji przywódców, wspieranie badań naukowych oraz wdrażanie praktycznych rozwiązań umożliwiających stworzenie bardziej zrównoważonego świata. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.earth.columbia.edu.

Informacje o organizacji Millennium Promise

Misja organizacji Millennium Promise obejmuje pomoc w osiągnięciu tzw. Milenijnych Celów Rozwoju (ośmiu zagadnień wspieranych przez społeczność międzynarodową związanych ze zwalczaniem różnorodnych aspektów skrajnego ubóstwa) w Afryce do roku 2015. Organizacja stosuje całościowe podejście do współpracy ze społecznościami dotkniętymi problemem nędzy, z administracją państwową i lokalną oraz z organizacjami partnerskimi. Celem tej współpracy jest wdrożenie skutecznych programów zmierzających do powstrzymania cyklu ubóstwa. Działania organizacji opierają się na założeniu, że po raz pierwszy w historii nasze pokolenie stanęło przed szansą powstrzymania skrajnego ubóstwa, głodu i zapobieżenia wielu chorobom. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.millenniumpromise.org.

Informacje o firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.

Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest ?stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji? poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 75 000 pracowników. W 2008 r. uzyskała przychody w wysokości 209 mld SEK (32,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.ericsson.com/pl

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

Similar Posts