praca Wiadomości branżowe

Milion dla informatyki

Kierunek informatyka realizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych. Pieniądze przyznane w drodze ministerialnego ?konkursu na milion? przeznaczone zostaną na

Kierunek informatyka realizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych. Pieniądze przyznane w drodze ministerialnego ?konkursu na milion? przeznaczone zostaną na dofinansowanie staży i projektów grupowych studentów. Wyniki konkursu ogłoszono w środę 21 listopada w resorcie nauki.

Dziekan Wydziału ETI podkreśla, że informatykę II stopnia doceniono, ponieważ program nauczania jest stale doskonalony, m.in. poprzez współpracę z firmami.

? Myślę, że jury doceniło proponowany przez nas projekt magisterskich staży przemysłowych, zwłaszcza z punktu widzenia wdrażania idei Krajowych Ram Kwalifikacji. Zależy nam, by studenci odbyli trzymiesięczne praktyki wakacyjne w największych firmach regionu, z którymi jako inicjatorzy budowy pomorskiego klastra ICT Interizon posiadamy aktywne kontakty ? mówi dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG, dziekan Wydziału ETI. ? Liczymy, że naturalną kontynuacją praktyk będzie zatrudnienie naszych absolwentów.

Warto podkreślić, że celem ?konkursu na milion? było wskazanie kierunków, na których nastąpiła największa zmiana projakościowa, a więc takich, na których pojawiły się nowe, oryginalne rozwiązania. Konkurs adresowany był więc do jednostek naukowych, które najlepiej wdrażają systemy zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji.

? We wniosku konkursowym podkreśliliśmy aspekt jakości kształcenia. Zależy nam, aby oferowane przez nas studia były elitarne w dobrym tego słowa znaczeniu, tzn. by kształcili się na nich najzdolniejsi i najbardziej umotywowani studenci ? podkreśla prof. Goczyła.

? Przyznany milion pomoże wydziałowi w podniesieniu jakości kształcenia, dofinansowaniu staży i projektów grupowych ? dodaje.

Studia II stopnia na kierunku informatyka rozpoczęło w poprzednim roku akademickim 220 osób. Rocznie informatykę na poziomie magisterskim kończy 180-200 osób.

Na ?konkurs o milion? wpłynęło ponad 200 wniosków. Nagrodzono 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Wśród nagrodzonych dominują kierunki z dziedziny nauk technicznych ? 24 oraz społecznych ? 14. Listę wszystkich wyróżnionych kierunków można zobaczyć tutaj.

 

 

 

 

hastagi na stronie:

#informatyka podniesienie jakości pracy #emerytura informatyka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy