praca Wiadomości branżowe

Młodzi wybitni naukowcy otrzymali ministerialne stypendia

Troje wybitnych młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dofinansowanie w wysokości 4 145 zł miesięcznie otrzymywać będą przez trzy lata. W tegorocznej VII edycji konkursu wyróżniono 171 badaczy, a wnioski konkursowe złożyło 811 osób. Gratulujemy szczególnie naszym!

W gronie wyróżnionych znaleźli się dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury, dr inż. Jacek Czub z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego oraz dr inż. Jacek Rak z Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W ministerialnym konkursie wyróżniono jedynie tych młodych naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i mogą pochwalić się imponującym dorobkiem naukowym.

Celem badań dr inż. arch. Doroty Kamrowskiej-Załuskiej jest stworzenie nowych narzędzi, które pozwolą na lepsze kształtowanie przestrzeni miejskiej, a tym samym wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców.

Dr inż. Jacek Czub interesuje się biofizyką molekularną, czyli dziedziną, która bada procesy zachodzące w żywych komórkach na poziomie atomów.

Natomiast dr inż. Jacek Rak zajmuje się mechanizmami poprawy odporności transmisji na awarie w sieciach bezprzewodowych.

Stypendia dla młodych naukowców przyznawane są od 2007 roku, wówczas otrzymało je 10 osób. W tym roku MNiSW przyznało dofinansowanie 171 młodym badaczom.

Na ten cel w 2007 roku przeznaczono 1,83 mln zł, natomiast w roku 2012 ? 24,6 mln zł.

Listę wszystkich nagrodzonych można zobaczyć na stronie MNiSW.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy