praca Wiadomości branżowe

Na politechnice powstanie centrum inżynierii kosmicznej

Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej ma powstać na Politechnice Gdańskiej. Podstawowym celem projektu jest budowa wielkiego radioteleskopu Hevelius o średnicy 90 metrów. List intencyjny między Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu a władzami naszej uczelni, które od wielu miesięcy prowadzą już rozmowy na temat wspólnego projektu, odbędzie się w piątek, 21 października 2011 o godz. 11.00 w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

Pretekstem do spotkania będzie międzynarodowe seminarium pt. „Przyszłość radioastronomii w kontekście budowy radioteleskopu Hevelius 90+ i inżynierii kosmicznej”. Na politechnikę przyjadą prof. Mark Birkinshaw z The University of Bristol, prof. Lars Baath z Halstad Technical University oraz prof. Peter Wilkinson z The University of Manchester. Udział w seminarium zapowiedział również prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Prezentacje seminaryjne dotyczyć będą zagadnień radioastronomii i inżynierii kosmicznej w kontekście współpracy między PG i UMK w Toruniu przy tworzeniu ośrodka naukowo-badawczego pod roboczą nazwą Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej.

Inicjatorzy przedsięwzięcia są przekonani, że Polska pilnie potrzebuje sztandarowej inwestycji naukowej, na miarę obserwatorium Heweliusza, która zarazem byłaby naszą własną inicjatywą i wpisała się w europejską, a nawet światową infrastrukturę badawczą. Projekt opisywany jest jako Hevelius +, gdyż nie jest jeszcze rozstrzygnięte, czy średnica radioteleskopu będzie wynosiła 90 czy 106 metrów. Jeśli okaże się, że możliwa jest budowa większego, byłby on największym urządzeniem tego typu na świecie.

Projekt budowy RT Hevelius 90 m został wpisany na pierwszą pozycję Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, co czyni przedsięwzięcie realnym pod względem finansowania.

Politechnika Gdańska ze swoim Krajowym Centrum Inżynierii Kosmicznej ma ambicję kształcić wyspecjalizowaną kadrę, koordynować i rozwijać badania naukowe i technologie kosmiczne dla potrzeb już prowadzonych badań, jak i nowych projektów.

W spotkaniu wezmą udział JM Rektorzy obydwu uczelni, przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, senatorowie i parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów oraz wybitni specjaliści w dziedzinach radioastronomii i badań kosmicznych z kraju i zagranicy.

Seminarium organizują profesorowie z Politechniki Gdańskiej, koordynujący projekt KCIK, Zbigniew Sikora z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz prof. Eligiusz Mieloszyk z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.


Komitet honorowy

prof. Henryk Krawczyk, PG
prof. Andrzej Radzimiński, UMK
prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego


Komitet naukowy

prof. Lars Baath z Halstad Technical University
prof. Marek Banaszkiewicz, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. Mark Birkinshaw z Bristol University
prof. Jan Godlewski, Politechnika Gdańska
prof. Michał Hanasz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Jan Hupka, Politechnika Gdańska
prof. Andrzej Kus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Eligiusz Mieloszyk, Politechnika Gdańska
dr hab. Maciej Mikołajewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Michał Mrozowski, Politechnika Gdańska
prof. Katarzyna Otmianowska-Mazur, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Marek Sarna, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
prof. Zbigniew Sikora, Politechnika Gdańska
prof. Ryszard Szczerba, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
prof. Peter Wilkinson, The University of Manchester
prof. Edwin Wnuk, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy