Wiadomości branżowe

Na studia czy do szkoły zawodowej? Jak pogodzić interesy

Pracodawcy Pomorza zaprosili minister Katarzynę Hall, by pomówić o efektywnym kształceniu zawodowym i ustawicznym. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 12 w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. Około godz. 14 zaplanowano czas dla dziennikarzy.

Problemów jest wiele, bo rynek ciągle potrzebuje nisko- i średniowykwalifikowanych kadr, podczas gdy reforma oświaty zainicjowała modę na wyższe wykształcenie. Szkoły zawodowe różnego szczebla odczuwają deficyt zakładów chętnych do przyjmowania uczniów na praktyki i słabe wyposażenie warsztatów przyszkolnych. Rynek potrzebuje zawodowców łączących różne kwalifikacje.

Zachodzi pytanie, jak pogodzić interesy pracodawców, ośrodków dydaktycznych i absolwentów. Konferencję rozpocznie minister Hall wystąpieniem nt. nowelizacji do Ustawy o systemie oświaty, z naciskiem na kształcenie zawodowe.

Do debaty zasiądą dr Zbigniew Canowiecki, prezes zarządu stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, prorektorzy Politechniki Gdańskiej – prof. Jan Hupka i Jan Godlewski oraz Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Ciekawym rozmówcą będzie zapewne również Wojciech Szczepański, kierownik warsztatów w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku, pełnomocnik zarządu Pracodawców Pomorza ds. szkolnictwa zawodowego, ekspert pracujący przy Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

W spotkaniu będą uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół wyższych oraz szkół zawodowych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Program zjazdu przewiduje możliwość zadawania pytań z sali.

Zapraszamy.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy