motywacja

Nagrodę Nestlé w dziedzinie Tworzenia Wspólnej Wartości

Jeszcze do 30 czerwca 2011 roku zarówno osoby prywatne, organizacje pozarządowe, jak i małe firmy mogą ubiegać się o fundusze na rozwój projektów społecznych w ramach konkursu organizowanego przez Nestlé. Celem inicjatywy jest wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań wspierających walkę z problemami z dziedziny żywienia, dostępu do wody oraz rozwoju obszarów wiejskich. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości do 500.000 CHF (ok. 480.000 USD). Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.nestle.pl oraz www.nestle.com.

Nagroda Nestlé z zakresu Tworzenia Wspólnej Wartości (Creating Shared Value) zostanie przyznana już po raz drugi. Konkurs organizowany jest co 2 lata, a jego założeniem jest wyróżnianie projektów, które charakteryzuje:

* Innowacyjność.
* Potwierdzona skuteczność w skali lokalnej. Wpływ projektu powinien być możliwy do zmierzenia, zliczenia lub zademonstrowania. Kluczowymi czynnikami w ewaluacji zgłoszeń będzie też liczba osób objętych projektem oraz rozmiar wprowadzonych ulepszeń.
* Uniwersalizm, łatwość wdrożenia i zaadaptowania na szeroką skalę.
* Oparcie na solidnym i trwałym modelu biznesowym.
* Gwarancja poprawy dostępu do wody i ulepszania zarządzania zasobami wodnymi, podniesienia jakości życia rolników i społeczności wiejskich oraz zapewnienia wartościowej żywności dla ludności zmagającej się z jej brakiem.

?O tworzeniu wspólnej wartości dla społeczeństwa myślimy na każdym etapie realizowanej przez nas działalności gospodarczej ? od zakupu surowców, poprzez proces produkcji, aż po uzyskanie finalnego wyrobu. Nasze odpowiedzialne i etyczne podejście odzwierciedla także stosunek firmy do pracowników, współpraca z klientami oraz komunikacja do konsumentów. Jesteśmy przekonani, że wszędzie tam, gdzie następuje zetknięcie biznesu i społeczeństwa można wypracować wspólne korzyści. Z przyjemnością obserwujemy też liczne społecznie użyteczne projekty, realizowane zarówno przez osoby prywatne, jak i organizacje czy firmy. Wierzymy, że przyznanie Nagrody Nestlé będzie dla nich istotnym wsparciem w długofalowym rozwoju. Warto o te środki zawalczyć! Gorąco do tego zachęcam!? ? powiedziała Małgorzata Szlendak, CA & PR Manager Nestlé Polska S.A.

Kluczowe dziedziny, których powinny dotyczyć zgłaszane projekty to: rolnictwo (w tym także uprawa roślin i hodowla zwierząt), nauka o żywieniu oraz technologia żywności, odżywianie, rozwój obszarów wiejskich, woda i środowisko naturalne, dystrybucja, organizacje społeczne oraz walka z biedą.

?Jako organizacja społeczna działająca w obszarze walki z niedożywieniem i marnotrawstwem żywności, w sposób szczególny doceniamy inicjatywy firm, które wspierają efektywne wykorzystanie żywności podnosząc jednocześnie jakość życia. W pierwszej edycji konkursu Nagroda Nestlé z zakresu Tworzenia Wspólnej Wartości zgłosiliśmy projekt, którego uwaga była skupiona na ilości i jakości odżywiania na obszarach wiejskich. Nagrodę otrzymał inny rejon świata, ale nam od tego czasu udało się wspólnie z Nestlé zrealizować projekty w Polsce tj. przekazywanie żywności i programy edukacyjne dla dzieci? ? powiedział Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Szczegółowe zasady konkursu Nestlé:

W celu zgłoszenia innowacyjnego projektu w dziedzinie zasobów wodnych, żywienia lub rozwoju obszarów wiejskich należy zapoznać się z Oficjalnymi zasadami oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zwycięski projekt zostanie ogłoszony w maju 2012 roku podczas corocznego Forum Nestlé poświęconego tematowi Tworzenia Wspólnej Wartości. Nagroda w postaci dofinansowania do 500 000 CHF zostanie przyznana na określony czas, w celu wsparcia rozwoju projektu i zapewnienia mu długoterminowego sukcesu.

O wyborze zwycięzcy zadecyduje zespół niezależnych, znanych na arenie międzynarodowej ekspertów, specjalizujących się w dziedzinach obejmujących strategie korporacyjne, zagadnienia żywienia, zasobów wody oraz rozwoju rolnictwa.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.nestle.com/CSV/CSVPrize oraz w dokumencie do pobrania.

Wszelkie pytania można kierować na adres: [email protected] lub zapoznać się z dokumentem FAQ.

Pierwsza Nagroda Nestlé w dziedzinie Tworzenia Wspólnej Wartości została przyznana w maju 2010 roku dla programu opracowanego przez International Development Enterprises (IDE) Cambodia. Wyróżniony projekt zakłada wzrost wydajności produkcji rolnej oraz dochodowości rolnictwa Kambodży. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Nestlé IDE może w znacznym stopniu rozwijać program, wspierając 20 000 osób w ponad 4 000 gospodarstw wiejskich.

Michael Roberts, Country Director z IDE Cambodia podkreśla: Nagroda Nestlé pomoże IDE rozwinąć realizowany przez nas projekt. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możemy zwiększyć grupę Biznesowych Doradców Rolniczych (Farm Business Advisors) o 36 osób zbliżając się tym samym do pożądanej liczby ponad 500 FBA zaangażowanych w nasz program. Ponadto wierzymy, że wsparcie Nestlé zachęci do niesienia pomocy finansowej również inne instytucje, które planują duże inwestycje w rozwój sektora rolniczego w najbliższych kilku latach. Jesteśmy przekonani, że po przekroczeniu granicy 500 Doradców Rolniczych zbudowana przez nas sieć franczyzowa drobnych przedsiębiorców rolnych będzie zdolna do samodzielnego prowadzenia działalności bez konieczności dalszego wsparcia finansowego.

Similar Posts