Wiadomości branżowe

NANO 2011. Zapraszamy na konferencję

Obrady V Krajowej Konferencji Nanotechnologii NANO 2011 rozpoczęły się w poniedziałek, 4 lipca na Politechnice Gdańskiej. W spotkaniu uczestniczy ok. 160 uczonych z różnych ośrodków naukowych w kraju zajmujących się nanotechnologią. Przyjechało również kilku wybitnych gości – naukowców z Niemiec, Japonii, USA, Rosji i Ukrainy.


Zjazd potrwa do czwartku, 7 lipca włącznie.


Tematyka konferencji związana jest z nanomateriałami, nanostrukturami,  nanoelektroniką, nanofotoniką, nanobiotechnologią, nanomedycyną, nanourządzeniami, nanorobotami, przemysłowymi zastosowaniami nanotechnologii, inżynierią molekularną, nanomechaniką i nanotrybologią, charakteryzacją i manipulacją w skali nano.


Rozważane będą etyczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje nanonauki i nanotechnologii. Omawiane będą sprawy związane z edukacją z zakresu nanotechnologii oraz osiągnięcia PG w tym aspekcie, z uwzględnieniem doświadczeń związanych z budową Centrum Nanotechnologii PG.


Seminarium towarzyszy wystawa aparatury badawczej. Chętni mogą nawet sami wykonać badania na miejscu. Ekspozycja mieście się na II piętrze Gmachu Głównego, w sali i w holu przed salą 300 oraz w gabinecie 312A.


V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 stanowi przegląd bieżących prac prowadzonych w krajowych ośrodkach badawczych związanych z nauką i technologiami w skali nano. Przegląd dotyczy głównie metod wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów, ich zastosowań oraz modelowania różnorodnych procesów nanotechnologicznych.


Konferencja NANO 2011 pomyślana jest jako interdyscyplinarne forum naukowo-techniczne, na którym spotykają się przedstawiciele różnych specjalności, o różnym doświadczeniu i zainteresowaniach. Nadrzędnym celem konferencji jest stworzenie szerokiej, krajowej platformy dla prezentacji wyników i wymiany doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią w bardzo szerokim znaczeniu obu pojęć. Naukowcy prezentują tu wyniki badań z różnych obszarów nanotechnologii i wskazują możliwości ich wykorzystania w różnych branżach gospodarki.


Inicjatorem i organizatorem konferencji jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, w szczególności Katedra Fizyki Ciała Stałego, kierowana przez prof. Wojciecha Sadowskiego. Patronat nad NANO2011 objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk.


Szczegółowe informacje i program konferencji można znaleźć na stronie http://nano2011.mif.pg.gda.pl. Na tej stronie znajdą Państwo również książkę streszczeń wystąpień przygotowanych na zjazd nanotechnologów.


Informacją służy również prof. Wojciech Sadowski e-mail: [email protected], [email protected].


 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy