praca Wiadomości branżowe

Nowa Automatyka i Robotyka na Politechnice Warszawskiej

1 grudnia ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia (mgr) „Automatyka i Robotykaw Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Uczelnia kieruje swoją ofertę do absolwentów studiów I stopnia automatyki i specjalności pokrewnych oraz absolwentów innych kierunków, którzy chcą przekwalifikować się i dzięki temu zwiększyć szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studia są bezpłatne, a zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Nowy kierunek, utworzony na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, wykształci poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Automatyka, tuż po informatyce, należy do specjalności technicznych, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy – a zgodnie z prognozami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego już w 2013 roku na rynku zabraknie prawie 50 tys. wykwalifikowanych inżynierów różnych specjalności. To kierunek, dla którego istnieje jedna z największych luk pomiędzy zapotrzebowaniem rynku a podażą absolwentów.

Nowa oferta Politechniki pozwala osobom z kierunków pokrewnych, na przykład elektroniki, elektrotechniki, fizyki czy informatyki, poszerzyć wiedzę na renomowanej uczelni. Uczelnia otwarta jest także na kandydatów z kierunków odległych tematycznie – dla nich jest to szansa na zyskanie nowej specjalizacji lub wręcz przekwalifikowanie się. Może to być zatem ciekawa alternatywa dla innych, płatnych możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji.

– Dwustopniowy system studiowania pozwolił na większą mobilność naukową i zawodową, ale niewiele osób zdecydowało się wykorzystać tę szansę – wyjaśnia dr inż. Maciej Ławryńczuk, adiunkt na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, który koordynuje nowy kierunek.  – Osoby, które rozpoczęły studia na jednej uczelni, najczęściej kontynuują je po zdobyciu tytułu inżyniera lub licencjata. A przecież mają o wiele szersze możliwości. Mogą spróbować studiów w innym mieście, na innej uczelni lub chociaż wydziale i tym samym, na przykład, wybrać wymarzonego promotora, który zajmuje się dokładnie tym, w czym planujemy się specjalizować – dodaje.

Studia są bezpłatne, a zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Długość studiów jest zależna od przygotowania kandydatów. Dla absolwentów automatyki i robotyki oraz kierunków pokrewnych trwają one 3 semestry. Dla absolwentów studiów I stopnia kierunków tematycznie odległych od automatyki i robotyki studia trwają 4 semestry. Pierwszy semestr jest wówczas semestrem wyrównawczym (uzupełniającym).  Zajęcia rozpoczynają się 20 lutego 2012. Przewidziany limit miejsc – 30 osób.

Dlaczego warto?

Absolwenci nowego kierunku zyskają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie: analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki; sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Będą również biegli w problematyce technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz przygotowani do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle.

Silnym atutem naszych studiów, poza mocnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, jest przede wszystkim ich praktyczny aspekt. Studenci mają wiele możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, bierzemy bowiem udział w wielu projektach badawczych, realizowanych zarówno samodzielnie przez naszą uczelnie, jak i we współpracy z firmami zewnętrznymi – potencjalnymi pracodawcami. Warto dodać, że udział w takich projektach wiąże się nie tylko z nabyciem nowych umiejętności i profesjonalnych kontaktów, ale i z korzyściami finansowymi  –  wyjaśnia  Maciej Stefańczyk, doktorant pierwszego roku na kierunku Automatyka i Robotyka.

Szczegółowe informacje na temat studiów i rekrutacji dostępne są na stronie www.automatyka-robotyka.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy