studia

Nowe studia dla ciekawych świata w WSIiZ w Rzeszowie

Nowe studia dla ciekawych świata w WSIiZ w Rzeszowie

Od 1 kwietnia można składać podania na stosunki międzynarodowe w WSIiZ.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jako pierwsza uczelnia w Rzeszowie uruchamia kierunek: stosunki międzynarodowe. To wymarzone studia dla ambitnych, ciekawych świata ludzi, których fascynują inne kultury, polityka i gospodarka światowa. To także pierwszy krok do kariery w korporacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych i administracji samorządowej i rządowej, a nawet w ministerstwie.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchamia kierunek stosunki międzynarodowe na Wydziale Ekonomicznym. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) będą trwać 6 semestrów. Interdyscyplinarne studia zapewnią wiedzę z zakresu problematyki społeczno-politycznej, ekonomicznej oraz kulturalnej świata i Europy, również międzynarodowego prawa publicznego. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej w wielu aspektach. Będą mogli zgłębić naukę o państwie, kwestie prawne, ekonomiczne i demograficzne, a także zagadnienia geografii politycznej i gospodarczej.

3 specjalności do wyboru

Większość zajęć będzie prowadzona w małych grupach, w formie warsztatów, projektów i seminariów. Na studentów czekają praktyki w instytucjach prowadzących działalność na skalę międzynarodową. Do wyboru mają 3 specjalności: integrację europejską, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze oraz studia azjatyckie.

– Losy świata w XXI wieku będą decydowały się na kontynencie azjatyckim. Już dzisiaj Chiny stają się globalnym mocarstwem o wielkich ambicjach politycznych, zaś Indie przejmują coraz większą liczbę koncernów międzynarodowych w Europie i Ameryce, dyktując światowe trendy w biotechnologii i informatyce – podkreśla prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, Ambasador RP w Indiach, dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami w WSIiZ w Rzeszowie.We współczesnych stosunkach społecznych i gospodarczych niezwykle istotna jest znajomość języków obcych. Studenci nowego kierunku będą mieli obowiązkowy język angielski i drugi do wyboru (np. niemiecki, francuski, a nawet chiński).

Kariera w dyplomacji

Absolwenci zdobędą bezcenne na rynku pracy praktyczne umiejętności. Nauczą się analizować i rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Profesjonalne wykonywanie obowiązków w wymarzonym miejscu pracy umożliwi zdobyta na studiach znajomość języków obcych i umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
– Kierunek stosunki międzynarodowe daje wyraźną dla studenta perspektywę zatrudnienia w zawodach zyskujących coraz bardziej na znaczeniu. W obliczu dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych, politycznych i przeobrażeń cywilizacyjnych oraz intensywnego napływu zagranicznych inwestycji do polskiej gospodarki, szczególnego znaczenia nabiera kształcenie w zakresie relacji międzynarodowych – podkreśla dr inż. Agata Szmulik, Prodziekan kierunku stosunki międzynarodowe.Nowy kierunek daje szansę na pracę w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych współpracujących z zagranicą, międzynarodowych organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach krajowych, rozwijających współpracę międzynarodową. Takie studia to również pierwszy krok do pracy w placówkach dyplomatycznych, naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i mediach. Interdyscyplinarność kierunku umożliwia także pracę w zawodach niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych. Dla absolwentów stosunków międzynarodowych WSIiZ przygotowała wyprofilowane specjalności na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunkach: administracja, ekonomia i turystyka, które zapewnią kontynuację nauki.

hastagi na stronie:

#studia dla ciekawych swiata

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy