praca Wiadomości branżowe

Nowoczesne laboratoria za 3 miliony złotych w rzeszowskiej uczelni

5 marca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otwiera w Centrum Edukacji Międzynarodowej kolejne dwa nowoczesne laboratoria: Hodowli Tkanek i Komórek oraz Laboratorium Immunologii i Alergologii. To pierwsze takie pracownie na

5 marca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otwiera w Centrum Edukacji Międzynarodowej kolejne dwa nowoczesne laboratoria: Hodowli Tkanek i Komórek oraz Laboratorium Immunologii i Alergologii. To pierwsze takie pracownie na podkarpackich uczelniach, które posłużą m.in. do badania skóry oraz właściwości kosmetyków. Laboratoria spełniają wyśrubowane unijne normy jakości.

Laboratoria będą służyły kształceniu studentów na kierunku kosmetologia, badaniom naukowym w dziedzinie biologii i immunologii skóry oraz badaniu właściwości biologicznych kosmetyków i kosmeceutyków zgodnie z normami EU na modelu hodowli komórkowych z zastosowaniem metod immunologicznych. W sposób istotny zwiększają one zakres kształcenia na kierunku kosmetologia. Przewidywane jest uzyskanie certyfikatu jakości  PN-EN ISO/IEC 1099 dla obu laboratoriów, co stworzy możliwości  działań aplikacyjnych badania jakości  produktów kosmetycznych i kosmeceutyków pod względem właściwości biologicznych, jak żywotność, proliferacja, adhezja komórek skóry, indukcja stanów zapalnych  i reakcji alergicznych.

– W laboratoriach będziemy szkolić kosmetologów w dziedzinie badania wpływu produktu kosmetycznego na hodowle komórkowe oraz w podstawowej analizie immunologicznej. Umiejętności te stanowią podstawę wykształcenia I i II stopnia w zakresie kosmetologii. Mogą też być wykorzystywane w  analizie i diagnostyce medycznej. W laboratoriach będą też prowadzone badania naukowe – prof. Stanisław Wołowiec, dziekan Wydziału turystki i Nauk o zdrowiu WSIiZ.

Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek spełnia wymogi 2 stopnia zagrożenia biologicznego BSL2 według kryteriów Unii i WHO (tzn. musi zapewnić sterylne warunki pracy chroniące pracownika i materiał biologiczny), i zgodnie z przepisami jest dostępne tylko dla osób prowadzących hodowle komórkowe.

– Do laboratorium mają dostęp jedynie 3 wykwalifikowane osoby z zespołu Katedry Kosmetologii. Pracownia musi być bardziej sterylna niż sala operacyjna. Każdy człowiek ma system immunologiczny, który go chroni. Hodowane komórki tego systemu nie mają i w zetknięciu z zagrożeniem, giną – wyjaśnia prof. Elżbieta Wałajtis – Rode z Katedry kosmetologii WSIiZ  – Hodowle tkanek i komórek służą jako modele do  badania mechanizmów reakcji       zachodzących w skórze i naskórku w normie i stanach patologicznych (reakcje zapalne, nadwrażliwość,  reakcje autoimmunologiczne) oraz do testowania wpływu na skórę kosmetyków i kosmeceutyków.

W  pracowni znajduje się sprzęt do prowadzenia hodowli i bankowania komórek ssaczych, m.in.: komora laminarna, inkubator z dozowaniem CO2, mikroskop odwrócony, łaźnia wodna i urządzenia do bankowania komórek. Niezbędny jest też jednorazowy, sterylny sprzęt do hodowli.

Laboratorium Immunologii i Alergologii oraz pracownia studencka są  dostępne dla kadry Katedry Kosmetologii prowadzącej badania immunologiczne, współpracowników z innych Zakładów i  kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne oraz studentów. Na wyposażeniu pracowni jest nowoczesny  mikroskop fluorescencyjny konfokalny, który znacznie rozszerza  zakres badań. Umożliwia uzyskiwanie trójwymiarowego obrazu komórek i in vitro oraz badania zmian w komórkach in vivo w realnym czasie np. pod wpływem leków lub kosmetyków. W laboratorium znajduje się też m.in.  wielofunkcyjny spektrofotometr- czytnik do płytek wielodołkowych, wirówka stołowa, waga analityczna i termomikser grzejny. Na specjalistycznym sprzęcie naukowcy i studenci będą wykonywać analizy immunologiczne (typu ELISA) na uzyskanym materiale komórkowym z detekcją metodami kolorymetrycznymi i fluorescencyjnymi. 

Otwarcie tych dwóch nowych laboratoriów zwiększa ich łączną liczbę WSIiZ do blisko 70. Dzięki tym nowoczesnym obiektom naukowym, uczelnia praktycznie przygotowuje studentów do zawodu.

Sprzęt i wyposażenie laboratoriów kosztowały ponad 2 mln 900 tys. zł. Uczelnia wydała 2 mln 250 tys. zł, a dodatkowe 650 tys. zł pochodzi z projektu „WSIiZ: wiedza – staże – informacja – zatrudnienie”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy