Wiadomości branżowe

Nowoczesne sądownictwo potrzebuje profesjonalistów

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego od lat z sukcesem pracuje na rzecz rozwoju kadr polskiego sądownictwa. Studia podyplomowe ?Menedżer sądowy?, ?Zarządzanie sądem jako jednostką sektora finansów publicznych? i ?Zarządzanie sekretariatem sądowym? stanowią doskonałą okazję do pozyskania nowej wiedzy i umiejętności kluczowych dla sukcesu w praktyce zawodowej.

– Nasze programy dedykowane są pracownikom sądów zainteresowanych rozwojem i podnoszeniem kompetencji w obszarze szeroko rozumianej obsługi placówek sądowych. Jakość programów, zróżnicowana forma zdobywania wiedzy i nowych umiejętności pomaga identyfikować problemy i wyzwania pojawiające się w codziennej pracy oraz podsuwa sprawdzone rozwiązania, które łatwo można zastosować w praktyce zawodowej. Dzięki licznym warsztatom i dyskusjom uczestnicy mają okazję wymieniać się swoimi doświadczeniami i opiniami, tak, by jeszcze pełniej rozumieć otoczenie, w którym pracują ? mówi dr Małgorzata Gałązka ? Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Menedżer sądowy

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie do roli menedżera sądowego (dyrektora sądu, głównego księgowego oraz kierownika oddziału lub sekcji w sądzie powszechnym i jego zastępcy, a także kierownika sekretariatu wydziału orzeczniczego i jego zastępcy) przyszłych menedżerów sądowych, a także umożliwienie pogłębienia i uporządkowania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności obecnych menedżerów sądowych. Program studiów wychodzi również naprzeciw zmianom ustroju sądów powszechnych, polegających na przekazaniu części istotnych kompetencji dotychczas zastrzeżonych dla prezesów sądów ? urzędnikom sądowym (vide: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku ? o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 roku, nr 203, poz.1192). Jest to jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy menedżera sądowego a zarazem alternatywa wobec nielicznych i rozproszonych szkoleń i kursów, organizowanych przez różne podmioty.

Więcej informacji o kierunku znajduje się tutaj:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/menedzer-sadowy/

 

Zarządzanie sądem jako jednostką sektora finansów publicznych

Program studiów to kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy dyrektora sądu i jego najbliższych współpracowników zajmujących kierownicze stanowiska lub pełniących funkcje kierownicze w sądzie powszechnym związane z wykonywaniem zadań z zakresów: finansowego, gospodarczego, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresów: zarządzania i kontroli zarządczej, finansów publicznych, gospodarki mieniem Skarbu Państwa, rachunkowości, wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego oraz prawa cywilnego, prawa pracy i prawa karnego. Jest to wyjątkowo atrakcyjny program, skupiający się na zastosowaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w codziennej praktyce zawodowej, gdzie zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów, przede wszystkim przez praktyków ? sędziów oraz urzędników, w tym pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz audytorów.

Więcej informacji o kierunku znajduje się tutaj:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/zarzadzanie-sadem-jako-jednostka-sektora-finansow-publicznych/

 

Zarządzanie sekretariatem sądowym

Program studiów to kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy kierownika sekretariatu wydziału orzeczniczego w sądzie powszechnym i jego zastępcy oraz urzędnika sądowego zatrudnionego w sekretariacie sądowym, a także potrzebnych w pracy kierownika oddziału administracyjnego i kierownika oddziału kadr w sądzie powszechnym i urzędnika zatrudnionego w jednym z poszczególnych oddziałów w sądzie powszechnym. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu prawa ustrojowego, zarządzania i kontroli zarządczej, finansów publicznych oraz gospodarki mieniem Skarbu Państwa, prawa pracy, prawa cywilnego i prawa karnego. Słuchacze otrzymują wyjątkową możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, na którą składa się program, polegający na połączeniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, oraz kadra ? najlepsi specjaliści, przede wszystkim praktycy ? sędziowie oraz urzędnicy, w tym pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości i audytorzy.

Więcej informacji o kierunku znajduje się tutaj:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/zarzadzanie-sekretariatem-sadowym/

– Projekt studiów ?Menedżer sądowy? oraz pozostałe projekty studiów dedykowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego urzędnikom sądowym powstały na skutek uwzględnienia sygnałów płynących z tego środowiska, oczekującego na możliwość istotnego podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Skierowane do praktyków programy, opracowane po konsultacjach z przedstawicielami środowiska, będą realizowane przez znakomitych specjalistów – również praktyków w danych dziedzinach. Wprowadzone niedawno zmiany w ustroju sądownictwa powszechnego a także wciąż planowane i stopniowo wprowadzane do sądownictwa innowacje o charakterze techniczno – organizacyjnym czynią przygotowaną ofertę studiów podyplomowych jeszcze bardziej aktualną i atrakcyjną – sędzia Mariusz Kurzępa, autor programów studiów podyplomowych: ?Menedżer sądowy?, ?Zarządzanie sądem jako jednostką sektora finansów publicznych?, ?Zarządzanie sekretariatem sądowym?.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr do pełnienia różnych funkcji w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego, w tym ochrony danych osobowych. Program dostarcza słuchaczom wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do planowania, wdrożenia, doskonalenia i certyfikacji sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, a także do organizacji i prowadzenia audytów. Zawiera takie przedmioty, jak podstawy zarządzania projektami, aspekty prawne ochrony danych i informacji, podstawy normalizacji i certyfikacji, bezpieczeństwo informacyjne, projektowanie, wdrożenie i eksploatacja systemu bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji, psychologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego, podstawy systemów i sieci informatycznych, technologie bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzanie ciągłością działania, ochrona danych osobowych, archiwizacja danych i informacji.

Więcej informacji o kierunku znajduje się tutaj:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-prawa-sadowego/zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacyjnym/

 

 

www.ckp.lazarski.pl

Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy