Wiadomości branżowe

Ostatnia szansa na darmowe studia w prestiżowej uczelni

5 sierpnia ostatnia szansa na darmowe studia od października w niepublicznej uczelni.


Napisz test i studiuj za darmo


Motywacyjny System Bezpłatnych Miejsc to unikatowe rozwiązanie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które zapewnia stypendium w wysokości 100 lub 50 proc. czesnego już od pierwszego semestru. 5 sierpnia do testu kwalifikacyjnego do SBM przystąpi ostatnia grupa kandydatów na studia w WSIiZ.


– Do testu kwalifikacyjnego do Systemu Bezpłatnych Miejsc mogą przystąpić kandydaci, którzy do 30 lipca złożą dokumenty na studia stacjonarne i niestacjonarne. Zapraszamy  ich w piątek 5 sierpnia o godz. 11 do holu głównego siedziby WSIiZ, przy ul. Sucharskiego 2 – wyjaśnia Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.


W ubiegłym roku ok. 70 proc. kandydatów zaliczyło test pozytywnie i rozpoczęło bezpłatne lub tylko częściowo płatne studia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jednym semestrze WSIiZ przyznaje nawet kilka tysięcy różnych stypendiów. Studenci pobierają stypendia dwu i trzykrotnie wyższe od opłaty za czesne. SBM działa od roku 2003.


– Jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Obalamy mit, że w uczelni niepublicznej nie można studiować za darmo i pokazujemy, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek.


Studenci WSIiZ kształcą się też całkowicie bezpłatnie na kierunku informatyka. Uczelnia wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na „kierunki zamawiane”.


– Jako jedna z pięciu wyższych szkół niepublicznych w Polsce prowadzimy takie studia na kierunku informatyka. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia informatyki otrzymują stypendia pokrywające 100 proc. czesnego przez cały okres trwania studiów pod warunkiem utrzymania odpowiedniej średniej. Liczba miejsc jest ograniczona, wynosi 90 osób – informuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyzszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


Test kwalifikacyjny do SBM odbędzie się 5 sierpnia. W tym terminie do testu przystąpią kandydaci którzy złożą dokumenty do 30 lipca. Podania można składać w Dziale Rekrutacji, w siedzibie uczelni, przy ul. Sucharskiego 2, w pokoju nr 8 i w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych WSIiZ. Szczegółowe informacje na stronie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

Similar Posts