praca Wiadomości branżowe

PKO Bank Polski – w gronie najlepszych pracodawców

Konsekwentnie wdrażana polityka personalna PKO Banku Polskiego zyskuje uznanie. Za tworzenie pracownikom odpowiednich warunków do pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego Bank otrzymał tytuł “Solidnego Pracodawcy” orazSolidnego Pracodawcy 2011 Branży Finansowej”.  Za najwyższe standardy w zakresie HR natomiast międzynarodowy certyfikat Top Employers.

Tytuł „Solidnego Pracodawcy” przyznano PKO Bankowi Polskiemu po raz drugi. W konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszych firm doceniona została efektywna polityka HR.

Bank utrzymał także pozycję w ścisłej czołówce spółek uznawanych za najlepsze dla rozwoju kariery zawodowej. Certyfikat Top Employers jest przyznawany przez specjalizujący się w badaniach polityki personalnej oraz warunków pracy w organizacjach na całym świecie Instytut CRF. Przeprowadzone przez niego badania dowodzą, że PKO Banku Polski postrzegany jest jako instytucja stabilna i nowoczesna, która oferuje pracownikom możliwość rozwoju zarówno poprzez szkolenia, jak i awans wewnętrzny.

Wyrazem uznania dla Banku są też rankingi pracodawców tworzone w oparciu o opinie studentów. Od wielu lat PKO Bank Polski znajduje się w nich w czołówce najlepszych firm sektora bankowego. Jako instytucji od lat konsekwentnie wspierającej inicjatywy promujące studentów, Bankowi udało się wypracować wspólnie ze środowiskiem uczelni wyższych deklarację współpracy między uczelniami wyższymi i instytucjami biznesowymi.

Na zorganizowanym pod hasłem „Biznes dla Uczelni, Uczelnie dla Biznesu” spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowano potrzebę integracji procesu kształcenia z potrzebami polskiej gospodarki. W podpisanej wspólnie deklaracji reprezentanci obu środowisk zobowiązali się m.in. do optymalnego przygotowywania studentów do pracy zawodowej poprzez  przekazywanie im rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak również uznania praw studentów do odbywania w trakcie nauki staży oraz praktyk zawodowych przy jednoczesnym dołożeniu starań, by mogli z tego prawa w pełni korzystać.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami “Produkt Roku 2011” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem “Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu “Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu “Top Marka” według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.

Similar Posts