praca Wiadomości branżowe

Politechnice Gdańskiej bliżej do Stoczni Gdańsk

Umowę o współpracy podpisały Politechnika Gdańska i Stocznia Gdańsk S.A. W intencji szefostwa zakładu zacieśnianie więzi między uczelnią a stocznią może m.in. pomóc odbudowaniu kadry inżynierskiej dla branży. Jako korzyści obie strony wskazują również możliwość wymiany doświadczeń, uzupełniania wiedzy, wykorzystania bazy technologicznej spółki oraz zaplecza naukowego PG w poszukiwaniu rozwiązań innowacyjnych dla przemysłu morskiego.

Świadkami zaś wydarzenia byli członkowie Senatu Politechniki Gdańskiej, który zebrał się tym razem w niecodziennych okolicznościach, a mianowicie w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym w Sopocie. W uroczystości uczestniczył prezes zarządu Stoczni Gdańsk S.A. – Andrzej Stokłosa, który podpisał dokument w imieniu firmy. W imieniu uczelni umowę parafował rektor – prof. Henryk Krawczyk.

– Praktyka pokazuje, że doświadczenie konwencjonalne nie wystarcza. Jeżeli chcemy się rozwijać, istnieć na rynku i tworzyć zaplecze naukowo-technologiczne potrzebujemy partnera – mówił prof. Boshidar Metschkow, wiceprezes, dyrektor generalny Stoczni Gdańsk S.A. – Naturalnym partnerem dla Stoczni Gdańsk jest Politechnika Gdańska.

Przedstawiciele stoczni podkreślają, że zależy im, aby zakład funkcjonował nie tylko w kontekście historycznym, ale również, aby budował swój prestiż jako nowoczesna współczesna firma, a do tego potrzebuje nie tylko znacznych inwestycji, ale również kadr.

Biorąc pod uwagę lukę pokoleniową wśród inżynierów, zarówno przedstawicielom biznesu, jak i edukacji na sercu leży kształcenie dobrych specjalistów z naciskiem na praktyczne kompetencje.

 – Politechnika jest przygotowana do realizacji innowacyjnych projektów, jesteśmy więc otwarci na wspólne przedsięwzięcia – zapewnił prof. Henryk Krawczyk.

Rektor podkreśla, że wiedza zgromadzona na PG, a zwłaszcza na Wydziale OiO jest cenna i może być praktycznie wykorzystywana, nawet gdy weźmiemy pod uwagę przekształcenia, jakim nadal podlega przemysł okrętowy.

Przypomina ponadto, że stocznia nie jest naszym nowym partnerem. – W dawnych czasach realizowano wiele wspólnych projektów, obecnie, po trudnej transformacji przemysłu stoczniowego współpraca odradza się na nowo – zauważa rektor Krawczyk.

Wiceprezes Metschkow dodaje: – Naszym zamiarem jest, aby prace i projekty prowadzone w ramach współpracy z politechniką miały bardzo szeroki zakres, jeśli chodzi o wydziały PG. Dlatego ma obejmować nie tylko wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ale także informatykę, elektrotechnikę, geodezję i inne.

Po trudnym okresie zapaści, stocznia skutecznie walczy dziś o swoje miejsce w branży. Oferuje budowę statków z wyposażeniem. W tej chwili np. na ukończeniu jest budowa dwóch promów na zlecenie Bergen Group Fosen dla norweskiej firmy Fjord Line. Realizuje zamówienia na gigantyczne konstrukcje stalowe, jak choćby oddane pod koniec ubiegłego roku dwadzieścia dźwigarów pod dwa wiadukty budowanej właśnie Trasy Sucharskiego. Dodać trzeba, że od 1 grudnia 2011 roku Stocznia Gdańsk jest dzierżawcą Mostostalu Chojnice.

 – Dotychczas potencjał politechniki był wykorzystany dość skromnie – ocenia wiceprezes Metschkow. – Tymczasem potrzebujemy coraz lepszy inżyniering, z projektowaniem wyposażonych statków, konstrukcji stalowych lądowych i morskich. Naszym zadaniem jest systematyczne odmładzanie kadry pracowniczej.

 Na mocy podpisanego dokumentu strony deklarują wzajemne wsparcie i działalność na rzecz stymulowania przedsiębiorczości innowacyjnej. Wyraziły gotowość do podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie badań naukowych, realizacji projektów i programów dydaktycznych. Umowa umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacji krajowych, funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych. Jest i coś dla studentów. Dokument zawiera bowiem zapis o możliwości organizowania dla nich praktyk na terenie zakładu.

Warto dopowiedzieć, że prof. Boshidar Metschkow od lat łączy pracę naukową z praktycznym doświadczeniem z zakresu okrętownictwa, tym ciekawiej zapowiada się nasza współpraca. Poza znaczącą funkcją w biznesie jest również wykładowcą akademickim na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Znany jest również studentom Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, gdzie do niedawna wykładał.

Spotkanie odbyło się 22 lutego 2012.

Similar Posts