praca Wiadomości branżowe

Polscy pracodawcy szukają specjalistów i pracowników fizycznych

Z wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Monsterpolska.pl przez firmę Mareco wynika, że pracodawcy najchętniej rekrutują specjalistów i pracowników fizycznych. Najwięcej nowych osób zatrudniają firmy z branży IT

Z wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Monsterpolska.pl przez firmę Mareco wynika, że pracodawcy najchętniej rekrutują specjalistów i pracowników fizycznych. Najwięcej nowych osób zatrudniają firmy z branży IT oraz FMCG.

W 12% badanych firm w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie został zatrudniony żaden nowy pracownik. Nieco ponad 1/3 wszystkich badanych  pracodawców (36%) przyjęło w ciągu ostatniego roku do pięciu pracowników. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych firm, zatrudniających do 100 pracowników (46%).  Natomiast 19% większych przedsiębiorstw deklaruje taką ilość przyjętych kandydatów. Od 6 do 10 pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostało zatrudnionych w 18% wszystkich badanych przedsiębiorstw. Natomiast 16% badanych firm zatrudniło w ciągu ostatniego roku od 11 do 20 pracowników. Więcej niż 20 nowych pracowników zatrudnionych zostało u 18% ankietowanych przedsiębiorców .

Branża IT szuka specjalistów, FMCG – pracowników fizycznych

Prawie połowa badanych firm prowadziła rekrutację lub zatrudniała pracowników na stanowiska specjalistów. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców z branż: IT (77%) oraz finanse i księgowości (po 60%). Najmniej specjalistów zatrudnianych jest przemyśle (23%) oraz w branży FMCG (30%).

Większe firmy, częściej zatrudniały specjalistów (61%). W 42% badanych firm w ciągu ostatniego roku zatrudniano lub szukano pracowników na stanowiska fizyczne – magazynierów, kierowców, pracowników produkcyjnych itp. Zdecydowanie najczęściej pracowników fizycznych zatrudniały firmy z branży FMCG (83%) i przemysłu (80%), najmniej zaś (poniżej 20%) w branżach IT, finansach i księgowości.

Prawie 1/5 badanych przedsiębiorstw zatrudniło lub rekrutowało w ciągu ostatniego roku handlowców i specjalistów do spraw sprzedaży. Częściej takich pracowników zatrudniały firmy większe (26%), najczęściej z branży FMCG (30%).

17% badanych firm w ciągu ostatniego roku zatrudniało lub prowadziło rekrutację na stanowiska administracyjne (pracownicy sekretariatu, asystenci).

Tylko w co 10 badanym przedsiębiorstwie zatrudniano lub rekrutowano na stanowiska kierownicze (kadra zarządzająca). Zdecydowanie częściej w firmach powyżej 100 pracowników (19%) niż mniejszych (5%).

A to już wiesz?  Internauci odwiedzili IV Wirtualne Targi Pracy Monsterpolska.pl

Specjaliści i pracownicy fizyczni poszukiwani

Połowa badanych firm nie ma planów poszukiwania nowych pracowników na żadne stanowiska.  Najczęściej są to przedsiębiorcy z następujących branż: przemysł (70%), finanse (67%) oraz sprzedaż (63%).

Prawie ¼ firm planuje zatrudnianie specjalistów. Branżą, w której najczęściej planowane jest zatrudnianie lub rekrutacja na stanowiska związane z podstawową działalnością firmy jest branża IT – 50%.

17% wszystkich przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zatrudnianie pracowników fizycznych. Najrzadziej pracowników fizycznych planują zatrudniać firmy IT i finansowe (poniżej 5%), najczęściej firmy związane z inżynierią (33%), przemysłem i FMCG (po 27%).

Tylko 2,5% badanych firm planuje rekrutację kadry zarządzającej. Dotyczy to wyłącznie wśród firm powyżej 100 pracowników (7% firm z tej grupy).

 

www.monsterpolska.pl

Informacje dodatkowe:

Wyniki badań pochodzą z analizy przeprowadzonej na zlecenie monsterpolska.pl przez firmę Mareco. W dniach 16 sierpnia – 7 września 2011. Badaniem objętych zostało 240 losowo wybranych przedsiębiorstw z województw małopolskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Wszystkie badane firmy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników i działają w jednej z ośmiu wskazanych branż: IT, sprzedaż, finanse, telekomunikacja, księgowość, przemysł, FMCG, inżynieria. W każdym z trzech województw zrealizowanych zostało po 10 wywiadów z firmami z każdego z badanych sektorów.

Monsterpolska.pl (Monster Worldwide Polska Sp. z o.o.) to część największego na świecie serwisu kariery monster.com. W Polsce firma jest obecna już od 1999 roku, wcześniej jako jobpilot.pl.  Celem monsterpolska.pl jest ułatwienie kontaktu pomiędzy prężnie rozwijającymi się firmami a profesjonalistami. Pracobiorcom, serwis monsterpolska.pl oferuje możliwości rozwoju i kierowania swoją karierą zawodową. Pracodawcom ułatwia poszukiwanie wykwalifikowanych kandydatów. Jest to możliwie dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym usługom, usprawniającym proces rekrutacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy