praca Wiadomości branżowe

Polska i Chiny rozmawiają o współpracy akademickiej

Umowy między polskimi i chińskimi uczelniami, wymiana studentów i wykładowców, wspólne programy studiów i projekty badawcze. Takich efektów spodziewają się przedstawiciele Konsorcjum Boyma, którzy

Umowy między polskimi i chińskimi uczelniami, wymiana studentów i wykładowców, wspólne programy studiów i projekty badawcze. Takich efektów spodziewają się przedstawiciele Konsorcjum Boyma, którzy gościli w Polsce do 20 czerwca kilkudziesięcioosobową delegację z Chin.  

W Warszawie odbyło się spotkanie rektorów polskich i chińskich, zorganizowane przez Konsorcjum Michała Boyma. Patronat objęło nad nim Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Konsorcjum Michała Boyma jest to porozumienie międzyuczelniane, w którego skład wchodzi 5 polskich uczelni publicznych i niepublicznych, w tym Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie oraz Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie – mówi prof. Andrzej Szelc, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą –  Celem działań Konsorcjum Boyma jest nawiązanie współpracy akademickiej z Chinami. 

Spotkanie było kontynuacją rozmów o współpracy naukowej, podjętych podczas ubiegłorocznego forum w Chinach, zorganizowanego przez Konsorcjum Boyma, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz przedstawicieli WSIiZ i WSE. Wizyta 90-osobowej chińskiej delegacji – przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej oraz rektorów i przedstawicieli 30 chińskich uczelni – to efekt porozumienia o utworzeniu Polish-Chinese Academic Bridge podpisanego w Pekinie.

– W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni, takich, jak WSIiZ czy WSE, które oferują studia anglojęzyczne I i II stopnia. Nasza uczelnia prowadzi m.in. unikatowe w skali Europy studia Aviation Management oraz Information Technology, co może stanowić ciekawą ofertę dla strony chińskiej – podkreśla prof. Szelc.

Prorektor dodaje, iż WSIiZ jest liderem międzynarodowości w Polsce. Kształci około 1000 obcokrajowców, czyli najwięcej w kraju. 

– Anglojęzyczna oferta edukacyjna polskich uczelni jest coraz bogatsza. Jestem przekonana, że chińscy studenci czuliby się w Polsce dobrze – zapewniała wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Daria Lipińska–Nałęcz podczas Polsko-Chińskiego Forum Akademickiego. 

Sun Yuxi, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce zadeklarował podczas spotkania, iż chiński rząd ufunduje 2,5 tysiąca miejsc na studiach dla studentów z Polski. 

– Nasza strategia rozwoju stawia na reformę oraz umiędzynarodowienie systemu edukacji, którego głównym elementem jest wymiana studencka – dodał ambasador ChRL w Polsce. Namawiał przedstawicieli chińskich uczelni, by popularyzowali wśród swoich studentów studia w Polsce i zachwalał polskie tradycje akademickie, umiejętności językowe Polaków.  

– Kto zdecydował się na studia w Polsce, nigdy nie żałował. Gdy nie było jeszcze Stanów Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii nie powstały jeszcze uczelnie, w Polsce już działał Uniwersytet Jagielloński. To z Polski wywodzą się Mikołaj Kopernik i Madame Curie, którzy zmienili spojrzenie na świat – mówił Ambasador ChRL Sun Yuxi. 

Xu Yongji z Ministerstwa Edukacji ChRL zaznaczył, że 4% PKB wypracowanego przez Chiny w 2012 r. skierowane zostanie na poprawienie jakości kształcenia. – Obecnie studiuje u nas 330 tys. młodych ludzi z zagranicy, a ponad 1 mln. chińskich studentów uczy się za granicą. Na świecie działa już ponad 350 instytutów konfucjańskich oraz inne organizacje będące platformami współpracy i porozumienia w dziedzinie edukacji. Chcemy, by Chiny stały się najważniejszym ośrodkiem akademickim w Azji – mówił.

Prezentacji systemów szkolnictwa wyższego w obu krajach i rozmowom bilateralnym towarzyszyły mini-targi zorganizowane przez Konsorcjum Boyma. Szkoły Wyższe z Polski i Chin przedstawiły ofertę studiów oraz sukcesy dydaktyczne i badawcze.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy