firma

Ponad 18 mln 339 tys. zł środków krajowych i unijnych trafi do PARP,

Ponad 18,3 mln zł dla firm z branży internetowej
Ponad 18 mln 339 tys. zł środków krajowych i unijnych trafi do PARP, a następnie do firm na nowe projekty internetowe, w ramach dofinansowania z działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponad 6,8 mln zł w ramach rezerwy celowej budżetu państwa jeszcze w tym tygodniu zostanie przelanych na konto PARP, a następnie trafi do przedsiębiorców.

Jeszcze w tym tygodniu z rezerwy celowej budżetu państwa trafi 6 mln 826 tys. zł na konto PARP, a następnie do przedsiębiorców, w ramach naboru z działania 8.1 i 8.2 POIG.

Jednocześnie zostaną uruchomione środki europejskie, na kwotę 11.513.108 zł. Środki otrzymają firmy, które uzyskały dofinansowanie z działania 8.1 i 8.2 POIG.

Lada dzień zostaną wydane także kolejne decyzje o uruchomieniu nowych rezerw celowych ze środków krajowych i europejskich, które wystarczą na płatności dla beneficjentów do końca roku.

Do konkursu w ramach działania 8.1 POIG ?Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej? mogli przystąpić mikro- i mali przedsiębiorcy działający na rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług).

O dofinansowanie w ramach działania 8.2 POIG ?Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B? mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, współpracujący z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami i planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

za http://www.mswia.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy