motywacja

poszukują najbardziej innowacyjnej firmy, gminy, organizacji

marganz sxc.hu

Bank Pekao SA z Fundacją Innowacji i Rozwoju poszukują najbardziej innowacyjnej firmy, gminy, organizacji

Ruszyła III edycja konkursu ?Krajowi liderzy innowacji i rozwoju – 2010″, której celem jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych firm, gmin i organizacji w danym województwie oraz w Polsce. Bank Pekao SA jest mecenasem tegorocznej edycji konkursu.

W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział ponad 500 instytucji z całej Polski, które walczyły o zaszczytny tytuł najbardziej innowacyjnej firmy, gminy, bądź organizacji. Nagrodzone projekty, takie jak ?inteligentny system do rozpoznawania i zamiany mowy na tekst”, czy ?regulator przeznaczony dla branży ciepłowniczej, zapewniający najmniejszą możliwą emisję dwutlenku węgla” udowodniają, że polskie firmy mogą tworzyć nowoczesne rozwiązania. Celem konkursu jest odnalezienie tych innowacyjnych perełek.

marganz  sxc.hu – Już po raz drugi współpracujemy z Fundacją Innowacji i Rozwoju przy okazji konkursu ?Krajowi liderzy innowacji i rozwoju – 2010″. Konkurs to najlepsza metoda na wyłuskanie najbardziej innowacyjnych podmiotów czy instytucji. Bank Pekao SA wspiera innowacyjne firmy, czy organizacje. Dowodem tego jest liczba laureatów tego konkursu na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, którzy są klientami Pekao .- mówi Tomasz Kierzkowski dyrektor w Departamencie Klienta Biznesowego Banku Pekao SA.

W ubiegłym roku Bank Pekao SA był partnerem merytorycznym konkursu. Podczas cyklu seminariów wojewódzkich, na których ogłaszani byli laureaci konkursu, bank prezentował kredyt technologiczny – jako sposób poprawienia innowacyjności w firmach poprzez zakup nowoczesnych technologii lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez samych przedsiębiorców. W tym roku również Pekao SA będzie obecny na lokalnych seminariach, aby służyć przedsiębiorcom nie tylko w kwestiach finansowych. Bank będzie prezentował wyniki rozpoczętego właśnie badania koniunktury mikro – małych firm w Polsce.

Uczestniczące w konkursie firmy ubiegają się o nagrody w pięciu kategoriach (np. innowacyjny produkt, dynamicznie rozwijająca się firma), natomiast gminy i organizacje w dwóch (innowacyjna gmina/organizacja). Nowością w tegorocznej edycji jest nagroda dla najbardziej innowacyjnych projektów unijnych. Konkurs składa się z dwóch edycji: lokalnej, gdzie zostaną wybrani laureaci z poszczególnych województw i ogólnopolskiej z laureatem krajowym.

III edycję konkursu objęło patronatem Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne za wyjątkiem dużych firm. Termin wysyłania ankiet upływa 30 września. Pełne informacje o konkursie dostępne są na stronie www.liderzyinnowacji.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Bogusławski tel.: 661 380 477, 22 524 54 43, tomas[email protected]

——————————————–

Bank Pekao SA działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów.

Bank trzykrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008 oraz 2009 przyznawany przez magazyn ?Euromoney”, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu ?Global Finance”, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku 2009, 2008 i 2004 przez magazyn ?The Banker” .

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi ponad 9800 placówek oraz zatrudnia ponad 165 tys. osób, stanem na koniec 2009 roku.

Similar Posts